„Nekünk csak bele kell állni”

2019. június 10., hétfő

Pünkösdváró ökumenikus ifjúsági pikniket rendezett a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) Ifjúsági Bizottsága csütörtökön. A különböző felekezetű szervezőket – egyházaik ifjúsági missziójáért felelős vezetőket – arról kérdeztük, hogyan élik meg szolgálatukban a Szentlélek vezetését.

A szeretet nem válogat
Nyáresti piknikkel készültek pünkösd közelgő ünnepére a fiatalok. Képriportunk a Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsának rendezvényéről.

„A Szentlélek vezet bennünket, így tudjuk Istent dicsőíteni, bizonyságot tenni róla” – mondja Vadászi Dániel másodéves metodista teológus. A Magyarországi Metodista Egyház ifjúsági bizottságának tagja a Lélek munkáját látja a metodista ifjúsági közösségek növekedésében, akár gyülekezeti, akár országos szinten. „Én magam is ifjúsági közösségben tértem meg, ott lett élő kapcsolatom Jézussal. Ezt szeretném továbbadni a táborainkban, hogy a mai fiatalok is megérthessék, csak az élő kapcsolat Krisztussal tud megtartani minket ebben a világban, ami annyi bálványt kínál. Hála a Léleknek, hogy vannak, akik képesek válaszolni Isten hívására!”

„Foglalkoznunk kell az ifjúsággal a jelenben, mert ezen is múlik, milyen lesz a jövőnk” – az, hogy a fiatalok nemcsak a jövő egyháza, hanem a jelené is, a Magyarországi Baptista Egyház ifjúsági misszióját vezető Bacsó Benjáminnak nagyon mély meggyőződése. „Nyitott, elkötelezett, egymást segítő keresztyénséget építünk, amelyik hitelesen képviseli az evangéliumot, közben képes a kultúrában élni, abban a keresztyén értékrendet képviselni” – mondja a MEÖT Ifjúsági Bizottságának munkájáról. Az ökumenikus testület elnöke a fiatalokban látja, hogy nyitottságukból fakadóan van lehetőségük túllépni a másodlagos, kultúrából fakadó dolgokon és pozitív alternatívát felmutatni. „Olyan világban élünk, amikor minden relativizálódik, ugyanakkor van egy óriási vágy az igazságkeresésre a társadalomban. Ebben az igazság Lelke tud segíteni.”

A keresztyénséget nem lehet csupán információk formájában átadni, a hitet a személyes kapcsolatok, az egymással töltött idő is erősen formálja – Bedekovics Péter budapesti református egyetemi lelkész tapasztalatai szerint ez a kulcsa az ifjúsági munkának. Meghatározó emléke a konfirmációja utáni éveiből, hogy lelkésze csak neki, a gyülekezet egyedüli ifisének is megtartotta a foglalkozásokat: hűségesen odaszánta az idejét, hogy tanítsa. „Sokszor nem gondoljuk, de a fiatalok nagyon nyitottak a hitre is, és nagyon figyelnek. Hiteles felnőtteket keresnek, akik szánnak rájuk időt” – mondja a Magyarországi Református Egyház Zsinati Ifjúsági Irodájának vezetője. Épp ezért munkatársaival ilyen vezetőket készítenek fel a szolgálatra. „A Szentlélek az, aki ebben is vezet. Néha egy-egy lépést, fénysugarat mutat, máskor hosszú távú víziót” – teszi hozzá. A felekezetek közös ifjúsági missziójáról azt mondja: „A Szentlélek az, aki elkészíti az utat, megnyitja a zárt ajtókat, egységet teremt, mindenkit egy irányba terel. Nekünk csak bele kell állni ebbe.”

Lélek és szakmaiság nagyon fontos Szeli Noémi számára. A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztályának munkatársa felnőtt korban, tudatos döntést követően keresztelkedett meg és konfirmált. Számára az egyházhoz kapcsolódás fontos része az önkéntes munka abban a közösségben, amelyik megtartotta. „Naponként erőt ad az elhívástudat, az olyan helyzetekben is, amikor a motivációm nincs a helyén” – tesz bizonyságot a Szentlélek munkájáról a Szélrózsa Országos Ifjúsági Találkozó koordinátora. „A nehéz helyzetekben, őrült munkatempó mellett nehéz nem elmerülni, de ha Jézusra figyelek, tudok vízen járni. Ebben segít a Lélek.”

Gurzó János is több ponton kapcsolódik a fiatalokhoz: a Magyar Pünkösdi Egyház országos ifjúsági missziójának vezetője, egyháza zenei missziójának vezetője és iskolalelkész is egyben. „Reményeim szerint tíz-tizenöt év múlva ők fogják vezetni gyülekezeti szolgálataikat.” Ezért fontosnak tartja, hogy az ifjak megértsék, milyen ajándékok vannak bennük elrejtve, és azokat akarják kibontakoztatni, ne pedig a társadalmi elvárásoknak akarjanak megfelelni. Különböző programjaikon, táboraikban, ifjúsági istentiszteleteiken és személyes kapcsolataikon keresztül is szeretnék felnyitni a fiatalok szemét saját és egymás tálentumaira, valamint arra, hogyan használhatják azokat együtt Isten dicsőségére: „Nagyon fontos keresni az Úr akaratát, hogy megértsük, milyen ajándékot adott nekünk Isten az Ő Lelke által. Péter, aki korábban háromszor tagadta meg Jézust, a pünkösdkor kiáradó Szentlélek hatására megváltozik az élete, kiáll és hirdeti az evangéliumot több ezer embernek. Mindannyiunk életében ott kell, hogy legyen ez az erő, nem azért, hogy dicsekedjünk vele, hanem hogy Isten királyságát építsük.”

Feke György, fotó: Kalocsai Richárd

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.