Nagyszabású Kálvin–szeminárium Közép-Németországban

2009. szeptember 02., szerda

(Siegen) – Szeptember 3-5. között nagyszabású Kálvin-szeminárium lesz Közép-Németországban „Kálvin ma. A reformátor teológiájának jelentősége az egyház és a társadalom számára” címmel.

Az egyetemi épületekben megrendezésre kerülő konferencián a bevezető előadásokat zürichi, bochumi és genfi professzorok tartják. A nyitó nap estéjén a Martini-templomban a világhírű Barth-, és Kálvin kutató Eberhard Busch professzor tart előadást az imádkozó Kálvinról. A résztvevők két napon át munkacsoportokban folytatják érdeklődésük szerint a munkát. Holland, svájci, német, dél-afrikai, finn szakelőadók referátumai hangzanak el a munkacsoportokban. A témák is izgalmasak: A teológia hasznáról, az istenismeret és az önismeret összefüggésében; Kálvin és törekvése az egyház egységére („Mindent megteszek azért, hogy bűnöm miatt az egyházak ne szakadjanak el”). Továbbá: Kálvin és a vallási pluralizmus ellentmondás lenne?; Isten jelenléte Jézus Krisztusban – Krisztus személyi egységének jelentősége; Christiana politia – Kálvinnal és Kálvin ellenére hogyan lehet keresztyén politikát megvalósítani a 21. században?; Lehet növekedni a hitben - de hogyan? Megfontolások az Institutio III. könyve alapján; Kálvin a teológia egységéről, különös tekintettel a 20. századi gyülekezetekre; Hivatkozás a reformátorra a felekezeti identitás megerősítéséhez – 20-21. századi példák; Vigasztalás a nagy szükségben – Jézus Krisztus közvetítő szolgálatának értelme; Isten akarata a világi törvényekben; istenismeret engedelmességből? Zsákutcába visz Kálvin, vagy a szabad hithez vezet el?; Kálvin és az egyéni felelősség elve; Kálvin sákramentum-értelmezése - római katolikus méltatás; Kálvin genfi istentiszteleti rendtartása; Kálvin írásmagyarázata két példán: az Ézs 61,1 és a János 20,24-29 alapján; Háború Isten nevében? Kálvin és az igazságos háború; A hit eszközként való felhasználása ellen – Isten dicsőségéért!; Igazságosság és olcsóság – Kálvinnal a globális kapitalizmusról; Kálvin ösztönzései a jelenkori egyház számára; Örök elválasztás – áldás vagy átok? Kálvin predestináció-tanának maradandó jelentősége. A jelentős és tematikusan nagyon gazdag konferenciát állásfoglalás kiadása zárja majd, aminek ez a főtémája: Kálvin kihívásai a mai világ és egyház számára. A későbbiekben a konferencia állásfoglalását megismertetjük olvasóinkkal, s a legfőbb előadásokból is idézünk majd. (calvin09 – 2009-08-31 – dr. békefy – www.reformatus.hu)

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.