Messze hat: német egyházak a reformáció globális jelentését ünneplik

2016. május 08., vasárnap

A reformáció és az egy világ az idei mottója a reformációi jubileumára készülő német egyházaknak. A Vesztfáliai, Rajnai és Lippei Egyház az egész világra kiterjedő partnerkapcsolataikat és a reformáció mai társadalmi üzenetét ünneplik a hetekben nagyszabású fesztiválsorozat keretében.

Egy évvel a reformáció ötszázadik évfordulója előtt a Vesztfáliai Egyház május 6. és 8. között Halléban, a Gerry Weber stadionban 24 000 vendég részvételével megnyitotta azt a nagyszabású ünnepségsorozatot, amellyel a német protestánsok egész világra kiterjedő testvéregyházi kapcsolataikat állítják a középpontba, és amivel a reformáció globális hatásáért adnak hálát.

A fesztivál, műfajának megfelelően, számos nagyszabású kulturális és zenei programot kínált, de olyan fórumokra is kiemelt hangsúlyt fektetett, amelyek napjaink legégetőbb erkölcsi-társadalmi kérdéseire keresték a választ a világ minden tájáról érkező partnerek aktív részvételével. Tarr Klára, a Magyarországi Evangélikus Egyház külügyi osztályvezetője, az Európai Protestáns Egyházak Közösségének (GEKE) alelnöke és Kanizsai Dóra, a Magyarországi Református Egyház menekültmissziójának vezetője képviselték a magyar partneregyházakat abban a több száz érdeklődő előtt zajló kerekasztal-beszélgetésben, amely az Európai Unió (EU) aktuális krízisét járta körbe.

Az EU-t alkotó 28 tagállam a szervezők értékelése szerint nem tud megegyezni a menekülthelyzet, a gazdaságilag gyenge lábakon álló, illetve a kilépést fontolgató tagállamok és a demokrácia dolgában újonc országok sorsa, illetve a nacionalista retorika és politika felerősödése kapcsán. A kritikus kerekasztal résztvevői arra keresték a választ, hogy a jelenlegi krízis veszélybe sodorhatja-e „Európa lelkét”, és mi a keresztyének, elsősorban is a reformáció lelki, erkölcsi és társadalmi megújulásának örököseként nyilván tartott protestáns egyházak felelőssége ma. A fesztivál kiemelkedő témái emellett a menekültekkel szembeni felelősségvállalás, a globális szegénység, a „fair” termelési rendszer (különösen a textiliparban) és a klímaváltozás voltak.

„A fesztivál Isten jóságának világraszóló hatásáról szól”

Annette Kurschus, a Vesztfáliai Egyház elnöke fogalmazta meg így a rendezvény alapvető célját. A lelkésznő már megnyitóbeszédében is attól óvott, hogy Isten nevével a félelem szülte kirekesztő propaganda melletti érvként éljünk vissza. Testvéregyházunk lelkészi vezetője egyben a tartományban élő menekültek ötszáz fős csoportját, illetve a több mint ezer egyházi önkéntest is köszöntötte, akik a menekültek ellátásában hónapok óta aktívan részt vesznek.

„Nem lenne annál hazugabb dolog, mint Istent a félelemből fakadó kirekesztő szólamokhoz túszul ejtenénk – Isten és Krisztus lennének az elsők, akik menekülőre fognák, ha hagynánk, hogy idáig fajuljon a helyzet” – fogalmazott Kurschus. A reformáció sajátja volt annak megtapasztalása, hogy van fegyver az embertelenséggel szemben és az idegenséget el lehet hordozni, sőt meg is lehet haladni. „Az idegenben ragyog fel valami abból, ami a sajátunk, a másik emberben, a mellettem állóban Isten maga tekint rám” – tette hozzá Kurschus.

A fesztiválon számos közéleti személyiség, politikus, művész is részt vett Németországból és a világ számos országából. Christina Kampmann tartományi családügyi miniszter köszönetet mondott mindazoknak, akik önkéntesként támogatták a menekülteket. A politikusnő kiemelte az egyházak szerepét, akik „a nyilvánosság előtt megélik, hogy mit is jelent valójában a keresztyén felebaráti szeretet. Az „egy világ” jelszava az egyházak számára már régóta megélt valóság.”

Olaf Fykse Tveit, az Egyházak Világtanácsának főtitkára köszöntőjében arra emlékeztetett, hogy a bűn egyetlen igazi ellenszere a megtérés, ami új tartást, viszonyulást is jelent, éber készséget arra, hogy a gonoszt néven nevezzük. „Ez a megtérés Európa számára ma szükséges és lehetséges. Markus Langer, a Magyarországon is jelen lévő Evonik vegyipari konszern marketingigazgatója beszámolt a cég dolgozóinak önkéntes munkájáról a menekültek integrációjában és hozzátette: „a gazdasági élet szemszögéből országunknak sokszínűségre van szüksége, hogy kreatív és innovatív erőforrásait aktiválni tudja”.

Nyilvános vita a menekültekről

Mint valamennyi egyházi fórumon és rendezvényen, az elhúzódó migrációs krízis a fesztiválon is kiemelt szerepet kapott. A legnagyobb érdeklődésre számot tartó fórumon politikusok és egyházvezetők, illetve egyházi szakértők vitáztak egymással. Doris Peschke, az Európai Egyházak Migrációs Bizottságának főtitkára elutasította Peter Altmeier miniszter felvetését, miszerint a biztonságosnak minősített harmadik országokból érkező menedékkérőkre nem alkalmazható a politikai menekültügyi eljárás. Macedóniával kapcsolatban a vesztfáliai származású főtitkár megjegyezte, hogy „maga a menedékjog kerül veszélybe, ha olyan országokat biztonságosnak kiáltunk ki, amelyek nem azok”.

Paolo Naso professzor, a Valdens Egyház menekültügyi tanácsadója Olaszország mintájára humanitárius folyosók megnyitását sürgette Németországban is. A „mediterrán reménység” nevű program vezetője emlékeztetett arra, hogyaz olasz protestáns egyházak a különösen kiszolgáltatott és védelemre szoruló menekültek számára biztonságos eljutást biztosítanak Rómába, ahol az érintettek menedékkérelmüket benyújthatják.

Heinrich Bedford-Strohm püspök, a Német Protestáns Egyház (EKD) elnöke a családegyesítés korlátozását kritizálta. Sokan ezért életükkel fizetnek Szíriában. „Egyházak képviselőiként azért lépünk fel, hogy a közvetlen veszélynek kitett emberek segítségben részesüljenek. A püspök a menedékkérelmek feldolgozásának további gyorsítását sürgette, hiszen az elhúzódó procedúra az integráció lehetőségének eltékozlása: „nincs rosszabb annál, minthogy az emberek tétlenül kénytelenek várakozni a táborokban, nem tudva, mire számítsanak, és hogyan járuljanak hozzá a társadalom mindennapjaihoz.”

Az elkövetkező két hétben a Rajnai Egyház pünkösdi fesztiváljával és a lippei reformátusok partnertalálkozójával, helyi „Kirchentag”-jával folytatódik a reformáció világra szóló és máig ható lelki, kulturális és politikai befolyásának ünnepe.

Külügyi Iroda

Forrás: www.evangelisch-in-westfalen.de; www.weite-wirkt-festival.de

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.