Mérföldkő élet és halál mezsgyéjén

2020. január 23., csütörtök

Felavatták Tőkéczki László Széchenyi-díjas történész, dunamelléki református főgondnok síremlékét a Fiumei Úti Sírkertben január 23-án, csütörtökön.

„Mérföldkő élet és halál mezsgyéjén – mondta a síremlékről Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök. – Jelez születést, munkát, erényt, eltávozást, de a halálon túl mutat az Örökkévalóra is.” Egyházunk Zsinatának lelkészi elnöke azt kívánta, hirdesse ez az alkotás Tőkéczki László és mindannyiunk boldog várakozását, hogy a feltámadás és az örök élet reménységében élünk. A két éve elhunyt művelődéstörténésznek, egyházi vezetőnek a Közép- és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, valamint a Dunamelléki Református Egyházkerület támogatásával állítottak emléket a nemzeti emlékhelyen. Az alkotást Juha Richárd szobrászművész készítette.

Tőkéczki Lászlót 66 éves korában, 2018. január 8-án hívta magához Teremtője. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem művelődéstörténeti tanszékének vezetője aktív szereplője volt a rendszerváltás utáni közéletnek: a Hitel, majd a Valóság és a Protestáns Szemle című folyóiratot szerkesztette, alapító tagja volt a Duna TV kuratóriumának, részt vett a Magyar Protestáns Közművelődési Egyesület megalapításában és a balatonszárszói református értelmiségi konferenciák újraindításában. Egyebek mellett elnöke volt a Református Tehetséggondozó Alapítványnak, valamint tagja volt a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kuratóriumának. A budahegyvidéki református gyülekezet tagja volt. 2002-ben a Dunamelléki Református Egyházkerület világi főjegyzőjévé, 2009-ben főgondnokává választották, amely pozíciót egészen haláláig betöltötte.

„Ez a mementó méltóképpen fejezi ki emberi és szellemi nagyságát, ugyanakkor szerénységét. Sohasem volt korszerű, épp ezért lehet mindig időszerű” – hangsúlyozta a megemlékezésen Békés Márton történész. A Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója méltatta egykori tanára bátorságát, türelmét, fáradhatatlan munkabírását, keresztyén derűjét, világos stílusát és küldetéses hitét. „Legyen síremléke zarándokhely!” – zárta ünnepi beszédét.

A megemlékezésen részt vett Tőkéczki Ilona, az elhunyt testvére, Boross Péter korábbi miniszterelnök, Radnainé Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézetének vezetője, Kapronczay Károly, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kuratóriumi elnöke és Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum igazgatója is. A felavatott emlékmű előtt lerótták kegyeletüket Tőkéczki László egykori munkatársai és diákjai, köztük a református egyház képviselői is.

Feke György, fotó: Kalocsai Richárd

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió