Megemlékezés a diakonisszákról

2011. november 15., kedd

A diakonissza anya- és testvérházak erőszakos bezárásának  60. évfordulóján a Református Egyház 2011. december 5-én 10 órától megemlékező istentiszteletet és diakóniai konferenciát szervez a Zsinati Iroda épületében.

Az istentiszteleten Dr. Bölcskei  Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke hirdet igét.

A konferencián hallhatunk bizonyságtételeket, a diakonissza testvérek felidézik felszentelő igéiket.Telek Péter-Pálné Kabai Virág a Diakonátus elnöke és Czibere Károly irodavezető a keresztyén szeretetszolgálat jövőjéről fog szólni. Az alkalmon zenei szolgálatot Kovács Endre orgonaművész végzi.

Az konferencia teljes  programja innen letölthető

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió