Levél a magyarországi Európa Parlamenti képviselőkhöz

2009. augusztus 31., hétfő

Magyarországi Református Egyház
Magyarországi Evangélikus Egyház

Tisztelt Európa Parlamenti Képviselők!


Az elmúlt hónapok Magyarországgal és magyarsággal szembeni legdurvább atrocitásaként értékeljük és éljük meg mindazt, ami Szlovákiában a magyar nemzetiségű polgárokkal szemben történik. A szabadság, az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szolidaritás és nemzetünk képviselete közös ügyünk. Az anyanyelv használatának szabadsága a reformáció egyik nagy vívmánya. Egyházaink számára tehát kiemelten fontos, hogy vallási közösségeink tagjai anyanyelvükön hallhassák az evangélium üzenetét és mindennapos ügyeiket is anyanyelvükön intézhessék.


Meggyőződésünk, hogy az európai egység ereje a határokon átívelő regionális együttműködésekben rejlik. Megengedhetetlennek tartjuk északi szomszédunk döntését, amellyel augusztus 21-én megtagadták a Magyar Köztársaság Elnökétől a belépést a Szlovák Köztársaság területére, de példátlan volt az is, hogy március 15-én a román légügyi hatóságok visszavonták az elnöki gép leszállási engedélyét. De említhetnénk Malina Hedvig ügyét, vagy a dunaszerdahelyi brutális rendőrattakot is. Az Önök előtt is jól ismert esetek felsorolása sajnos még hosszan folytatható lenne. Ezek az események mind szemben állnak az európai normákkal, és nemcsak nemzetünknek ártanak, hanem az európai közösség szellemiségének, az Európai Unió tekintélyének is.

Mindannyiunk összefogására van szükség ahhoz, hogy a Magyarországról és a magyarságról kialakult kép Európában úgy változzék meg, hogy a szlovákiaihoz hasonló megalázó eseményekre ne kerülhessen sor. Azt tapasztaljuk, hogy nemzetközi tekintélyünk sajnálatos csökkenésével az eddigi, nemzeti közösségünk kollektív jogainak hangsúlyozására törekvő – egyébként jogos – érveléssel, egyre kevésbé tudunk eredményt elérni. Az egyetemes keresztény értékek, az általános felebaráti szeretet jegyében mi is megteszünk mindent annak érdekében, hogy az európai egyházi közösségek, nemzetközi egyházi szervezetek értesüljenek az atrocitásokról, és az ezzel szembeni békességet munkáló törekvéseinkről, közösségeink értékeiről. Kérjük Képviselő Urat, hogy a jövőben is tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az Európai Parlament hitelesen értesüljön a mindannyiunkat megalázó történésekről, és bírja rá az Európai Uniót hathatós lépések megtételére. Érthetetlennek tartjuk, hogy az Európai Unió továbbra is a két ország belügyének tekinti ezeket az eseteket. Az emberi, állampolgári jogok általános érvényesülése a világi törvények jegyében ugyanolyan egyetemes ügy, mint amilyen a mi keresztyén hitelveink általános érvényre jutása. Felajánljuk tehát együttműködésünket és segítségünket a közös feladat elvégzéséhez. Egyben – előre egyeztetett időpontban – személyes találkozást is kezdeményezünk a közös gondolkodás megvalósítása érdekében.

Együttműködésében bízva,

Budapest, 2009. augusztus 29.
Üdvözlettel:

Ittzés János Elnök-Püspök, Prőhle Gergely Országos felügyelő,
Dr. Bölcskei Gusztáv, a Zsinat lelkészi elnöke,
Dr. Huszár Pál Főgondnok, a Zsinat világi elnöke

 

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.