Elhárult az utolsó akadály a hit- és erkölcstan oktatás megszervezése elől

2013. március 24., vasárnap

Megjelent a hit- és erkölcstan szervezését szabályozó rendelet.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) közlése alapján 2013. április 8-án és 9-én kerül sor az állami általános iskolák 1. évfolyamába történő beiratkozásra. Ekkor kell nyilatkoznia a szülőknek arról, hogy 2013. szeptember 1-jétől az erkölcstan, vagy helyette a hit- és erkölcstan tantárgyat kívánják-e választani gyermekük számára. A nyilatkozat nyomtatványát a (KLIK) juttatja el az általános iskolák számára.

2013. március 22-én jelent meg a Magyar Közlönyben az a várva várt miniszteri rendelet, mely rögzíti az erkölcstan ill. a hit- és erkölcstan tantárgy szervezésének szabályait. Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2013. (III.22.) EMMI rendelet egy új (74/A számú) alcímet iktat a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet normaszövegébe „Az állami általános iskolában az erkölcstan óra helyett választható hit- és erkölcstan oktatás megszervezésére vonatkozó szabályok" címmel. A rendelet késői megjelenése okán a következő napokban – a tíznapi értesítési határidő figyelmen kívül hagyásával – április 5-ig (péntekig) kell megszervezni a leendő elsősök szülei számára azt a tájékoztatást, melyet a jövőben már március első felében kell megtartani az egyházak bevonásával.

Az április 8-án és 9-én tartandó beiratkozás alkalmán a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 182/A § (9) bekezdése alapján az egyház képviselője is jelen lehet. Az intézmény ezzel ellentétes közlése jogszabálysértő.

A beiratkozást követő 3 napon belül (április 12-ig) az igazgató a hittanoktatás szervezéséért felelős egyházi meghatalmazottnak átadja az érintett tanulók névsorát, majd 7 napon belül (április 19-ig) egyeztetést folytat a tanulócsoportok kialakításáról.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatása szerint az általános iskolák április végén szülői értekezlet keretében nyújtanak tájékoztatást az egyházak bevonásával a negyedikesek szülei számára, akik május 20-ig nyilatkoznak az erkölcstan, vagy helyette a hit- és erkölcstan választásáról a leendő 5. osztályosok számára. Ezt követően szintén egyeztetni szükséges a csoportok kialakításának rendjét.

Amennyiben református gyülekezetek problémát tapasztalnak a hit- és erkölcstan iskolai megszervezésével kapcsolatban, kérjük az oktatasi.iroda@reformatus.hu email címen jelentsék az adott oktatási intézmény megjelölésével és a probléma leírásával.

További hasznos információk a hit- és erkölcstanoktatás szervezésével kapcsolatban a www.hittan.info oldalon olvasható

Budapest, 2013. március 23.

MRE Kommunikációs Szolgálat

A rendelet a kapcsolódó letöltéseknél található

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.