Egyházak és a soros EU elnökség – Az Ökumenikus Tanács Közgyűlése

2010. december 09., csütörtök

altA közgyűlésen számba vették a januártól soros magyar EU elnökséggel kapcsolatos egyházi, ökumenikus kihívásokat, lehetőségeket és teendőket.

December 6-án tartotta évi rendes Közgyűlését a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. A tíz tagegyház és további tizennyolc együttműködő egyház és egyházakhoz kötődő társadalmi szervezet által alkotott közösség ebben az esztendőben az európai integrációval és konkrétan a januártól soros magyar EU elnökséggel kapcsolatos egyházi, ökumenikus kihívásokat, lehetőségeket és teendőket is számba vette.

Elsőként Dr. Fazakas Sándor teológus, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora tartott előadást azokról az elvi, teológiai megfontolásokról, amelyek alapjául szolgálhatnak állam és egyház, politika és spiritualitás, keresztyén bizonyságtétel és tisztes közélet helyénvaló kapcsolatának. Minderről természetesen az európai integráció és Magyarország következő hat hónapban betöltött különleges szerepének minősített összefüggésében szólt.

Prőhle Gergely az Evangélikus Egyház országos felügyelője, helyettes államtitkár előadásában rámutatott azokra a változásokra, amelyek az európai integráció folyamatában a pusztán technokratikus szempontokat figyelembevevő időszaktól a különböző vallási és kulturális elemek által meghatározott, bonyolult jelenünkhöz vezettek. Beszámolt azokról a területekről, amelyek nyilván elkerülhetetlenül meghatározzák az EU közeljövőjét. Ilyenek a kulturális pluralitás, a romakérdés, a gazdasági felzárkózás, a nemzetállami és regionális felelősség.

Rüdiger Noll, az Európai Egyházak Konferenciája Egyház és Társadalom Bizottságának igazgatója arról számolt be, hogy az EU elnökséget adó országok egyházai milyen lehetőségekkel és feladatokkal szembesülnek az elnökséget betöltő időszakban. Kiemelte az egyházak szerepét atekintetben, hogy a távolinak tűnő és megfoghatatlan európai intézmények és döntéseik hogyan kerülhetnek közelebb az emberek mindennapi életéhez és gondolataihoz. Örömét fejezte ki, hogy a magyarországi egyházak készek nemzeti és nemzetközi ökumenikus összefogásban szembesülni mind a kihívásokkal, mind pedig a lehetőségekkel.

Hámori Ádám európai integrációval foglalkozó zsinati irodai munkatárs beszámolt azokról a konkrét tervekről, amelyek már körvonalazódtak. Ennek alapján a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elkötelezte magát arra, hogy a 2011-es Ökumenikus Imahét megnyitó istentiszteletét a soros magyar EU elnökség egyházi megnyitójaként ünnepli. Találkozót szorgalmaz a tagegyházak vezetői, valamint a magyar kormány, az európai intézmények és az intézményekhez kötődő nemzetközi egyházi szervezetek képviselői között januárban.

Elfogadta az Európai Egyházak Konferenciájának meghívását egy februári brüsszeli látogatásra. Továbbá tervbe vette három konferenciának a megszervezését a tavasz folyamán a közép-európai megbékélés, a romamisszió és a családmisszió témakörében.

A Közgyűlés a délutáni órákban meghallgatta az elnöki beszámolót, a főtitkári jelentést, a pénzügyi tájékoztatást és a ciklus végéig választással betöltötte a Számvizsgáló Bizottságában megüresedett pozíciót.


Dr. Bóna Zoltán
főtitkár

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.