Keresztyén világimanap 2011

2011. február 25., péntek

A világon már 1887 óta tartják az asszonyok által kezdeményezett világimanapot, minden március első péntekén, csaknem 200 országban. E program elsődleges célja az ismeretátadás, ezáltal a közösségek megerősítése és a kapcsolatfelvétel elősegítése.

A világon már 1887 óta tartják az asszonyok által kezdeményezett világimanapot, minden március első péntekén, csaknem 200 országban. Hazánkban és a Kárpát-medence magyar ajkú keresztyénei körében 26. éve. Idén a „Hány kenyeretek van?” címet adták a szervezett imádkozásnak a dél-amerikai Chilében élő asszonyok. Március 4-én, pénteken, nők és férfiak, idősek és gyermekek együtt ünneplik ezt a napot, imával, énekszóval, igemagyarázattal, spanyol és nemzeti nyelvű magasztalásokkal. Az alábbiakban azt mutatjuk be, hogyan is zajlik a Világimanap szervezése.

A nagyszerű ebben a kezdeményezésben, hogy nem halt el, sőt évről évre növekszik, újabb csoportok csatlakoznak, s a fiatalabb generációk átveszik a stafétabotot a szervezésben. Innen láthatjuk, hogy nem emberi szándék csupán, hanem Isten áldása kíséri. 

Azokban az országokban, ahol régóta megtartják, egész mozgalommá nőtte ki magát. A szervezésben egyre többen vesznek részt, s a befolyt adományokból elmaradott térségek asszonyainak életét, gyermekek tanulmányait segítik, vagy épp nehéz sorsú országok éhezőinek küldenek élelmiszert, ivóvizet. De gondot fordítanak arra, hogy globalizálódó világunk áldozatain segítsenek, nemcsak felvilágosító konferenciákkal, kurzusokkal, hanem konkrét tettekkel. Ilyen például a lengyelországi La Strada tevékenysége, amely gyermekkorú lányok prostitúcióra való elhurcolását igyekszik megakadályozni.

E program elsődleges célja az ismeretátadás, ezáltal a közösségek megerősítése, különböző országok keresztyén női csoportjai kapcsolatfelvételének elősegítése. Az ismeretanyag átadása közben mindig megfogalmazódik, hogy egy nagy keresztyén család tagjai vagyunk, s bár nagyon különbözőek életfeltételeink és lehetőségeink, mégis ugyannak az Istennek vagyunk a gyermekei, aki az ő Egyszülött Fiát adta értünk. Épp ezért tudjuk egymást különbözőségeink ellenére is szeretni és egymás terhét hordozni.

Minden esztendőben egy-egy ország női bizottsága készíti el az imanapi liturgia anyagát, melyet megküld más országoknak, akik a mellékelt ismertető anyag segítségével előkészítik helyben az imanap megtartását. Nemcsak istentiszteleti alkalom, hanem a felkészülés több alkalmán az ismertető anyag megbeszélése, s minden év március első péntekjén egy kötetlen, szeretetvendégséggel egybekötött összejövetel.

Mindennek kettős haszna van. Egyrészt akik elvállalják a felkészülést és országuk bemutatását, azok szembesülnek értékeikkel, összegyűjtik a történelmi-, földrajzi-, képzőművészeti-, egyháztörténeti-, társadalmi-, gasztronómiai kincseiket, ezeket írásos és elektronikus formában rögzítik és sokszorosítják.
Másrészt, akik résztvevők, megismerkednek egy számukra alig, vagy kevésbé ismert területével a világnak a közösségek életén keresztül. Sokkal értékesebb információkhoz jutnak, mintha egy jól szervezett turistaúton vennének részt.

És hogy mindez hogyan történik? A felkészítő ország egy női csoportot alakít, akik összeállítják tájegységük fontos történelmi ismereteit, földrajzi tudnivalóit, építészeti remekeiket, egyháztörténeti eseményeit. Bemutatják múltjukat, jelen gazdasági helyzetüket általánosságban és lokálisan, helyi közösségeiket. Betekintést nyerhetünk a családok, férfiak és nők, gyermekek mai életébe. A füzet készítői kiválasztják híres embereiket, akiknek életrajzát leírják, válogatnak zenei kincsükből, kiválasztanak énekeket, amit tanulásra ajánlanak és bemutatják népművészeti értékeiket is. Ezeken túl közzétesznek recepteket, hogy gasztronómiai ismeretekkel is gazdagítsák a többieket.

A felkészítő ország női csoportja meghívja más országok képviselőit egy felkészítő konferenciára, ahol ismerteti az összegyűjtött anyagokat, ismerteti a választott igék aktualitását, bibliamagyarázatokat tart, kirándulást szervez a környék természeti és épített kincseinek megismerésére, a közös étkezéseken gasztronómiai specialitásokkal szolgál, kulturális estet szervez, az utolsó napokon pedig a konferencia tagjai lokális közösségeket látogatnak meg. Mindezek után a résztvevők között szétosztják a megfelelő számban elkészített CD-ket és nyomtatott ismertető anyagokat, hogy otthon továbbítsák, illetve sokszorosítsák.

A konferencia résztvevői hazatérve először lefordítják anyanyelvükre a liturgiát és a kapott segédanyagot, majd országuk ökumenikus női munkacsoportjával az adott ország sajátosságait figyelembe véve kialakítják a programot. Maguk is aktualizálják a választott bibliai Igéket, saját területükön több konferenciát szerveznek az ismeretanyagok átadására és megfelelő példányszámban sokszorosított anyaggal látják el a helyi közösségek képviselőit, végül egy kiértékelő konferencián összegzik eredményeiket és döntenek a befolyt adományok szétosztásáról.

A 2011-es imaanyagot chilei asszonyok állították össze. Mivel az Ökumenikus Világimanap programjában, azaz a március első pénteki liturgia előkészületeiben több ezer keresztyén nő vesz részt, így az ismeretanyag átadásával elérhetjük, hogy személyiségük fejlődjön, kinyíljanak egymás felé, s egymást jobban el tudják fogadni. Érdeklődjenek egymás élete iránt, segítőkészek legyenek. Saját értékeink tudatosítása hozzájárul a nemzettudat és az összetartozás erősítéséhez.

Kapcsolataink bővülnek, újabb személyek bekapcsolásával, az önkéntesség tudatosításával a személyes felelősségvállalásra való nevelés és a civil szerveződések bővítésének elősegítése valósul meg.

P. Tóthné Szakács Zita
MEÖT Női Bizottságának elnöke

Az imanappal kapcsolatos anyagok postázás alatt vannak, minden gyülekezet megkapja, valamint letölthetőek a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) honlapjáról is.

Kapcsolódó dokumentumok:

Kísérőlevél

Hogyan készüljünk egy gyülekezetben az ökumenikus imanap megtartására?

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.