A Zsinati Tanács megválasztotta a Jövőkép Bizottság tagjait

2012. február 22., szerda

A balatonszárszói rendkívüli zsinati ülés eredményeinek feldolgozására és továbbvitelére létrehozott testületbe hat zsinati bizottság elnökei mellett kilenc tagot választottak be. A Zsinati Tanács idei első, szerdai ülése döntött a balatonszárszói SDG-telep üzemeltetőjéről és az Erdélyi Gyülekezettel kötött együttműködési megállapodás felmondásáról.

Szerdán, február 22-én először ülésezett idén a Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa a budapesti zsinati székházban. A testület ülése Köntös László dunántúli lelkészi főjegyző áhítatával kezdődött. A napi ige (Mt 15,10-20) magyarázatában elhangzott, hogy Jézus és a farizeusok közti vita fő tárgya az, miként jelenik meg a tiszta és tisztátalan, a jó és rossz. Jézus azt tanítja, hogy a dolgok önmagukban semmilyenek, nincs tartalmuk. Az a döntő, hogy milyen az ember viszonya jelenségekhez, a jóhoz és a rosszhoz. Az ember Isten által kapott hitén keresztül válhat csak nyitottá a valóságra, magyarázta Köntös László. A főjegyző a hagyományhoz való viszonyról is szólt. Vajon a formalitás nem válik-e túlsúlyossá Isten valódi tiszteletével szemben hitünkben? Erre kérdezett rá Jézus, de ezzel mégsem állította szembe a hagyományt és a vallást, hangsúlyozta a beszéd. Azt kell újra és újra megvizsgálnunk, vajon azok vagyunk-e még mindig, akiknek Isten színe előtt a hagyomány folyamában felismertük magunkat. Tájékozódási pontunk nem lehet más, mint Isten örökérvényű igéje és Jézus Krisztus, hívta fel rá a figyelmet a lelkész.

Ezt követően elnöki megnyitójában Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök bejelentette, 2012. február 21-én megérkezett a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium határozata, melyben, az új egyházügyi törvény alapján, nyilvántartásba vette a Magyarországi Református Egyházat.

Az ülés levezető elnöksége: Bölcskei Gusztáv MRE Zsinatának lelkészi elnöke és Ábrám Tibor, tiszáninneni főgondnok, valamint a két jegyző: Pásztor Dániel és Baráth István

A Zsinat lelkészi elnöke beszámolt a történelmi egyházak püspökeinek keddi találkozójáról is, melyen döntés született arról, hogy közös levélben fordulnak két államtitkárhoz. Az oktatási államtitkárt arra kérik, hogy vehessenek részt a köznevelési törvényhez kapcsolódó, hit- és erkölcstanoktatást szabályozó rendelet megalkotásában. Az egyházügyi államtitkártól pedig azt várják, hogy az egyházi pályázatok rendszere legyen átlátható. Bölcskei Gusztáv szólt a Velencei Bizottság küldöttségének magyarországi látogatásáról is. A nemzetközi testület a vallásgyakorlás szabadságát vizsgálja a 2011-ben elfogadott egyházügyi törvény kapcsán.
>> Bölcskei Gusztáv elnöki megnyitójának részletes összefoglalója

Miután egy aktív szlovákiai magyar református lelkésztől megvonták az állampolgárságot, Bölcskei Gusztáv arra kérte a Zsinati Tanácsot, hogy hatalmazza fel az Elnökséget egy nyilatkozat kiadására. Ebben biztosítani fogják Kassai Gyula lévai lelkipásztort, hogy minden segítséget megadnak számára. A testület elfogadta a javaslatot.
>> A kiadott nyilatkozat szövege

A Zsinati Tanács ülésének szünetében választották meg az Egyházi Jövőkép Bizottság tagjait

A döntéshozatalok sorában a legfontosabb az volt, hogy megválasztották az Egyházi Jövőkép Bizottság tagjait. Az ad hoc bizottságot a Zsinat 2011. novemberi ülésén hozták létre, hivatalból tagja a hat állandó zsinati bizottság elnöke, melléjük kilenc tagot választott meg most a Zsinati Tanács. Név szerint: Bereczky Ildikó harkányi lelkésznőt, Dr. Dienes Dénes sárospataki gyűjteményi igazgatót, tanszékvezető egyetemi tanárt, Dr. Enghy Sándor egyetemi tanárt, Dr. Lovas Andrást Budapest-gazdagréti lelkészt, Dr. Módis László orvos egyetemi tanárt, Dr. Patkó Gyulát, a Miskolci Egyetem rektorát, Dr. Varga Pétert, Harmathy András szigetszentmiklósi lelkipásztort és Tőkéczki Ilona miskolci presbitert, egyetemi oktatót. Az ad hoc bizottság feladata a szeptemberi balatonszárszói, tematikus ülésen felvetett kérdések, problémák feldolgozása és továbbvitele lesz, javaslattevő jelleggel. Az Egyházi Jövőkép Bizottságnak 2012. szeptember 30-ig kell majd elkészítenie előterjesztésének első munkaváltozatát.

A Zsinati Tanács határozott a balatonszárszói SDG Konferenciatelep bérbeadására kiírt pályázatról is. A felhívásra két érdeklődő jelentkezett, de a Szárszó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. pályázatát a be nem fizetett bánatpénz és hiányos dokumentáció miatt érvénytelennek nyilvánították. A másik pályázó, a paksi VHP Szociális Foglalkoztató Kft. a kiírásnak megfelelő pályázatot nyújtott be. A testület feltételekkel, de elfogadta és érvényesnek nyilvánította a Bor Imre paksi presbiter által képviselt céget.

Az oktatási intézmények átvételének ügyében a Zsinati Tanács megerősítette a 2011-ben hozott döntést, és arra kérik a gyülekezeteket, hogy józan megfontolás alapján járjanak el, különösen akkor, ha az intézmény átvétele nem jár együtt az ingatlan tulajdonjogának átadásával. A döntés oka, hogy még nem születtek meg az új köznevelési törvényhez kapcsolódó miniszteri határozatok, így továbbra is bizonytalan a finanszírozási feltételek hosszú távú alakulása. A testület emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a hatályos egyházi törvények szerint az átvételhez a zsinati elnökség és az illetékes egyházkerületi elnökség előzetes jóváhagyása szükséges.

Csomós József tiszáninneni püspök

A Zsinati Tanács 2011 novemberében elrendelte, hogy vizsgálják felül a Magyarországi Református Egyház lelkészeinek ellátásáról és Nyugdíjintézetéről szóló 2012. évi II. törvény 15. paragrafusát a jövőbeli értelmezési nehézségek elkerülése érdekében. Az előterjesztést Csomós József vezette elő, mely a korkedvezményes, valamint szolgálati idő kedvezményes nyugdíj megállapítását érintette. A korkedvezmény e szerint jelenleg maximum négy év lehet. Kérdés, hogy növeljék-e ezt az időt, valamint hogy hozzáigazítsák-e az egyházi nyugdíj korhatárt a mindenkori állami korhatárhoz. A törvény ezek mentén való pontosítására felkérték a Nyugdíjintézeti Intézőbizottságot és a Jogi Bizottságot.

A Zsinati Tanács előtt szerepelt a budapesti Erdélyi Gyülekezet ügye is. Határozat született arról is, hogy megszüntetik a Magyarországi Református Egyház és az Erdélyi Gyülekezet között 2006-ban kötött együttműködési megállapodást. Erre azután került sor, hogy a hivatalosan a Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez tartozó Erdélyi Gyülekezetet önálló, nem református, hanem történelmi alapokon létrejött ökumenikus egyházként jegyezték be Magyarországon.

 A testület napirendjén szerepeltek az MRE közegyházi intézményeinek 2012. évi költségvetései tervei is. Az előterjesztő, Bellai Zoltán, a Zsinat Gazdasági Bizottságának elnöke hangsúlyozta, hogy a Zsinati Tanács elé került költségvetések már több bizottságot megjártak, az Elnökségi Tanács is látta a végösszegeket, amelyek így már szinte mindenki előtt ismertek voltak. A végösszegek csak a Református Lelkészi Nyugdíjintézet esetében változtak, de a fenntartói támogatás összege itt sem módosult, így ennek a költségvetési tervét is elfogadta a Bizottság, ahogy a többi intézményét is. Jelesül a Bethesda Gyermekkórházét, Kálvin János Kiadóét, a Károli Gáspár Református Egyetemét, a Reformátusok Lapjáét,a Református Pedagógiai Intézetét, az MRE Szeretetszolgálatét (azon belül külön a KIMM Drogmisszióét is), és az Egységes Református Pedagógiai Szakszolgálatét, valamint a Református Missziói Központét is.

Feke György, Kováts Annamária, fotó: Kalocsai Richárd


Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.