Visszatér százéves épületébe a debreceni Kollégium gimnáziuma

2014. augusztus 27., szerda

A Debreceni Református Kollégium épületeinek teljes felújítása több ütemben, tízmilliárd forintból valósul meg, és ennek a munkának az első eleme lett a Péterfia u. 1-7. szám alatt található épület teljes rekonstrukciója. Az általános iskola mellett a gimnázium is újra ebben az épületben kap helyet. A  beruházás első ütemének munkálatai tavaly szeptemberben kezdődtek el és júliusban értek véget.

A Tiszántúli Református Egyházkerület még 2012 áprilisában kapott felkérést a kormánytól a Debreceni Református Kollégiumot és intézményeit érintő fejlesztési terv kidolgozására. Orbán Viktor miniszterelnök 2013 májusában, a Kollégium 475 éves évfordulója alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten jelentette be, hogy a kormány 10 milliárd forint támogatást biztosít a Kollégium intézményeinek felújítására. A támogatási szerződést az Emberi Erőforrások Minisztériumával tavaly augusztusban kötötte meg az egyházkerület.

Gimnázium, általános iskola, főiskola

A Péterfia utca 1-7 szám alatti épületet, az egykori Református Főgimnáziumot 1914 júliusában adták át, akkor is egy épületen belül működött a Református Gimnázium és az Általános Iskola. Az államosítás idején a gimnázium a Kollégium területére szorult, az általános iskola működését pedig be kellett szűntetni. A Péterfia utcai épülettel kapcsolatban 1993-ban született az a döntés, hogy a Tanítóképző Főiskolával együtt a Tiszántúli Református Egyházkerület fenntartásába kerüljön.

Az épületben két évvel ezelőttig a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola hallgatói tanultak. A korábbi években lezajlott integráció is szükségessé tette, hogy a tanítóképzés a Debreceni Református Hittudományi Egyetem épületébe költözzön. A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma mindezidáig folyamatosan működött, de hosszú évtizedek után csak most kapja vissza eredeti épületét. 

Teljes átalakítás

A mostani munkálatoknak köszönhetően a kivitelező Hunép Universal Zrt. kicserélte az elavult, korszerűtlen épületgépészeti rendszert, a külső és belső villamos hálózatot, új héjazattal erősítette meg a tetőszerkezetet, felújította a homlokzatokat, valamint korszerűsítette a teljes épületben a burkolatokat, illetve napelemeket telepített.

A felújítási munkálatok tekintetében az alapkoncepció az volt, hogy a párhuzamosan két osztállyal működő általános iskola és a párhuzamosan három osztállyal működő gimnázium számára megfelelő számú tantermet alakítsanak ki, valamint az oktatáshoz szükséges szaktantermeket is.

A tornaterem esetében a régit elbontották, az új kétszintes tornateremet felépítették, bővítették az öltözőket, akadálymentesítették az épületet, valamint ezek mellett megtörtént a teljes kertészeti átépítés, fejlesztő-interaktív játékokkal, és a sportpálya telepítése, illetve a tornatermet és a Gyakorló Általános Iskolát összekötő épület teljes felújítása és bővítése szint ráépítéssel.

Két és félmilliárdos beruházás

A felújítás a Péterfia 1-7 szám alatt 8617 m2 területen történt, bruttó 1.360.169.998 forintból, a tornaterem és az átkötő épület esetében pedig 2065 m2-en, bruttó 1.206.817.493 forintból. Mindkét épületben eszközbeszerzéssel új bútorok vásárlásával az oktatási infrastruktúra fejlesztése is megtörtént összesen bruttó 124.460.000 forintból, míg az informatikai fejlesztés bruttó 58.421.899 forintba került.  A két iskola tanulói számára összességében 2000 m2-rel nagyobb udvar áll rendelkezésre, mint a korábbi helyükön. 

Folytatják

Az első ütem befejezése után, már elkezdődött ez év augusztusában a fejlesztés II. üteme is. Ebben az ütemben a Kollégium négyszögének épülete újul meg, ahol a Debreceni Református Hittudományi Egyetem kap helyet. A munkálatok 7055 m2-en folynak. A beruházás keretében megtörténik a tetőhéjazat cseréje, a funkcióknak megfelelő építészeti kialakítása, burkolatok korszerűsítése, az épület teljes gépészeti, elektromos, gyengeáramú felújítása, valamint teljes akadálymentesítése, homlokzati felújítása és a tűzvédelem korszerűsítése is.

Szintén a II. ütemben valósul meg a Fűvészkert u. 2 szám alatti épület felújítása és átalakítása, ahol az egyházkerület gyűjteményei, levéltára és az egyetemi szakkönyvtár kap helyet. Ez a beruházás 2083 m2-t érint, és hasonló munkálatokat végez el a kivitelező Hunép Universal Zrt., mint a Kollégium négyszög épületében.

Tiszántúli Református Egyházkerület

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.