Ez történt a Zsinat csütörtöki ülésén

2013. április 25., csütörtök

Díjak odaítélése, beszámolók egyházunk életéből, a cigányok közötti szolgálat koncepciója, a Magyar Református Egyház alkotmánya módosításának elfogadása, az októberi országos perselypénz odaítélése, az MRE felsőoktatási intézményeiről szóló törvényének módosítása – a Zsinat mai ülésének témái. Olvassa vissza a történéseket percről percre!

13:42 Bölcskei Gusztáv egy költőinek is nevezhető kérdéssel zárta a sajtótájékoztatót: Ha egy országos eseményről készült tudósításról kiadnak egy helyreigazítást, az miért nem kerül bele a média vérkeringésébe?

13:32 Bölcskei Gusztáv, a Zsinat lelkészi elnöke sajnálatosnak tartja, hogy a legfontosabb kérdések helyett a média az MRE távolmaradását taglalta a tegnap zajló, egyházügyi törvénnyel kapcsolatos állami egyeztetésről. Újra elmondta, hogy az MRE részt vesz az egyeztetés folyamatában, többször megküldte véleményét, a tegnapi találkozón a zsinati ülés miatt nem vehetett részt. Bölcskei Gusztávot méginkább aggasztja a tény, hogy az MRE tegnapi közleményének szellemében egyik médium sem korrigálta híradását. Határozottan elutasította, hogy bárki felhasználja az egyházat feszültségkeltés céljából. Mint mondta, az MRE-t gyakorlatilag nem érinti a törvénymódosítás. Az egyházügyi törvénnyel kapcsolatos fenntartások nem jelentik azt, hogy az MRE az állami egyeztetéseket felrúgná.

Bölcskei Gusztáv tisztelettel kérte a sajtó képviselőit, hogy az igazságnak megfelelően, mértéktartóan tudósítsanak a zsinati ülés eseményeiről.Újságírói kérdésre válaszolva kifejtette, az MRE - MEÖT-tel megegyező - álláspontja az egyházi státusztól megfosztott protestáns egyházakról változatlan.

13:22 Bölcskei Gusztáv néhány szóban ismerteti az MRE Zsinatát és munkáját, beszámol a mostani, tavaszi ülésszak legfontosabb témáiról.Elsőként az egyház cigánymissziós munkájáról beszél. A szegregációval kapcsolatban az MRE álláspontját ismertette. E szerint az elkülönített oktatásnak a romák felzárkóztatását kell szolgálnia, azért, hogy képesek legyenek az integrációra.

A püspök a Magyar Református Egyházat és a júniusi közös zsinat témáit is bemutatta az újságíróknak, valamint több évfordulót is megemlített, így a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának hetven évvel ezelőtti létrejöttét, valamint az evangélikusok, metodisták és reformátusok szószéki és úrasztali közösségét kimondó Leuenbergi Konkordia negyvenéves évfordulóját. Felidézte azt is, hogy széleskörű egyeztetés zajlik a Magyarországi Református Egyházban, ami a gyülekezetekből kiindulva szeretné megújítani jövőképét.

13:18 Tarr Zoltán zsinati tanácsos köszönti a sajtótájékoztató résztvevőit.

13:11 Sajtótájékoztató. Perceken belül kezdődik a Zsinat lelkészi elnökének sajtótájékoztatója, melyről élőképben és szöveges közvetítésben is tudósítunk.

13:05 Az MRE XIII. Zsinatának 12. ülésszaka végére ért.  Bölcskei Gusztáv emlékeztetett arra, hogy 2013. november 14-én és 15-én lesz a következő zsinati ülés, megköszönte a hatékony tanácskozó munkát, majd áldásával bezárta az ülést.

13:01 Az egyéb ügyek között elfogadták a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Tinirehab kezdeményezésének előrehaladási jelentését és finanszírozását, valamint arról is döntöttek, hogy a református alapítványok alapító okiratait az állami törvény változások miatt felülvizsgálják.

12:59 Reformáció 2017. Bölcskei Gusztáv beszámolt arról, hogy a Nemzeti Múzeumba nagy kiállítást rendeznek a reformáció 500 éves évfordulójára, melynek kurátorait már megválasztották. A szintén 2017-re tervezett Közös Protestáns lexikon is készülőben van, megvannak hozzá a szerkesztők. 2014-ben az evangélikus közös konferenciára, majd regionális ülésekre kerülne sor.

12:50 Az Országos Továbbképzési Koordinációs Tanács szabályozását kiegészítették két ponttal, ami a lelkészek továbbképzését érinti.

12:40 Horváth Erzsébet, az Országos Református Gyűjtemény Tanács 2012. évi munkájáról számolt be. Elindították az egyházi vagyonleltár harmadik fázisát, a digitálisan feldolgozott adatokat kereshető, összesíthető formában, adatbázisban történő rögzítését. Az is kiderült, hogy az emlékhelyek feltérképezése igen nehezen megy.

12:14 Hörcsök Imre, az oktatásügyi bizottság elnöke a református felsőoktatási koncepciójáról és a felsőoktatási intézményeiről szóló 2007. évi IIII. törvény módosítását terjesztette elő. A módosítás szempontrendszere 27 pontból áll hármas bontásban: Elvi szempontok, tartalmi javaslatok és további javaslatok. Az előterjesztő elmondta, hogy a felkért előkészítő bizottság arra jutott, hogy új felsőoktatási törvény megalkotására lenne szükség, mivel az érvényben levő túl sok ponton szorul korrekcióra, frissítésre és kiegészítésre. Az elnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a javaslat több lehetőséget kínál a rektorkinevezésre, valamint az egyetemi docens és tanári kinevezésre is.

A Zsinat tagjainak szavazása alapján új törvényt fognak alkotni, valamint elfogadták annak szempontrendszerét, és egyúttal felkérték az Oktatási, Jogi,valamint Teológiai és Tanulmányi Bizottságot arra, hogy a Zsinat őszi ülésére tegyen szövegszerű javaslatot.

11:58 Velkey Györgyöt, a Bethesda kórház igazgatóját köszöntötte Bölcskei Gusztáv abból az alkalomból, hogy a Kórházszövetség elnöke lett, majd átadta a szót az igazgatónak. Velkey György a református lelkészek és más egyházi alkalmazottak egészségügyi szűrésének lehetőségeiről beszélt. Ismertette, hogy a szűrőprogramról már korábban is szó volt. A tiszáninneni egyházmegyéből indult el a szűrésprogram, egyre többen veszik igénybe, ami által sok problémára fény derül. Szabó Ildikó, a Bethesda kórház orvosigazgatója mutatta be részletesebben, miből áll a szűrővizsgálat, valamint azt, hogy eddig hány vizsgálatra került sor. A szűrőprogramot  a zsinat tagjai közül többen üdvözölték, valamint megköszönték, hogy létrehozták a lehetőséget. A Zsinat megkérte az érintetteket, hogy vegyenek részt a szűrésben és felkérte az illetékeseket, hogy írják alá a Honvéd-kórházzal való együttműködést.

11:53 Csomós József püspök vezette elő, hogy a tegnap elfogadott lelkésztörvényhez harmonizálni kell további egyházi törvényeket. Ezeket vették sorba. A módosítások július 1-én lépnek hatályba.

11:43 A 2013 októberi kötelező perselypénz felhasználásról döntöttek. A Zsinat úgy szavazott, hogy az összegyűlt adományt Debrecen-Lencz telep (Tiszántúl) kapja. Arról is határoztak, hogy 2014-től az október utolsó vasárnapjának perselypénze – a 2010-2013 közötti időszakhoz hasonló módon – minden évben egy-egy egyházkerület épülő új templomának felépítésére fordítsák. Arról is döntöttek, hogy minden esztendőben kapjon tájékoztatást a Zsinat a gyűjtés eredményéről egyházkerületi, egyházmegyei bontásban. Mátyás Sándor lelkész hozzászólalásában megköszönte, hogy előző évben ők kapták Mezőnyéken a perselypénzt. Vad Zsigmond előre megköszönte a jövő évi támogatást a Lencz telepi templom lelkészeként, és ismertette a templom építésének történetét és örömének adott hangot, hogy gyülekezetük szépen fejlődik.

11:32 Az idei, Mezőtúrra szervezendő Csillagpont előkészületeiről számolt be Szontágh Szabolcs, a Zsinati Ifjúsági Iroda vezetője. Elmondta, hogy elindult az új Csillagpont honlap, a rendezvényre hétfő óta már regisztrálni is lehet. Eddig 1000 főnél tartanak. Az ifjúsági tábor nagy előkészítést igényel, 38 munkacsoportban, 600 önkéntes bevonásával folyik a munka. Több ifjúsági lelkipásztor beszállt a szervezésbe. A Csillagpont programjait téma szerint csoportosították, sőt ezúttal korosztályosan is elkülönítették őket. Jelzik, mit melyik korosztálynak szánnak. A cél, hogy mindenki megtalálja azt, ami neki szól, hasznossá legyen. A napi programok a főelőadások köré csoportosulnak, melyek előadója ifj. Csomós József tiszáninnei ifjúsági lelkész lesz. Azt az örömhírt is megosztotta, hogy egyre többeket sikerül bevonni a határon túlról.

11:06 Az ülés folytatódik, az egyházi bíráskodásról szóló 2000. évi I. törvény módosításával. Kocsis Márta zsinati jogtanácsos ismertette, hogy az előző napi ülésen elfogadott változtatásokat átvezették a Bíráskodásról szóló törvénybe. Most ezeket tekintették át. Július 1-ével lépnek hatályba a törvény módosításai.

Sajtótájékoztató élőben! Délután 13:00-kor sajtótájékoztatót tart Bölcskei Gusztáv az egyházi törvény módosításával kapcsolatos egyeztetések, illetve a sajtóban megjelent, ezzel összefüggő híradások miatt. A sajtótájékoztatót az élőképes közvetítésben is sugározzuk.

10:42 Szünet

10:40 CEC-nagygyűlés, EVT-nagygyűlés, Kirchentag. Vad Zsigmond előterjesztésében szólt az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) idei júliusi budapesti nagygyűlésének előkészítéséről. Elhangzott, hogy dönthetnek a CEC életében ez nagy mérföldkő lehet. A CEC nagygyűlés július 3-án 14.30-kor kezdődő nyitó istentiszteletét közvetíteni fogja a Magyar Televízió, amit az Eurovízió is átveszi.

Vad Zsigmond az idén ősszel sorra kerülő Egyházak Világtanácsa (EVT) 10. Nagygyűléséről is beszélt, ami Dél-Koreában Puszanban lesz. Ide 349 tagegyház, közel 900 küldötte vesz részt. A mottó: „Életnek Istene vezess minket az igazságra és békességre." Egyházunkat két delegált: Bölcskei Gusztáv és Dani Eszter képviseli, valamint tanácsadóként Ódor Balázs.

A jövő héten sorra kerülő Kirchentagot is ismertette előterjesztésében. A 34. Német Protestáns Egyházi Napok Május 1. és 5. között zajlanak. Az MRE először lesz aktív résztvevőként jelen, az eseményen önálló standdal jelentkezik, ahol installáción keresztül lehet megismerkedni egyházunk missziójával. A standon 8 misszió fog megjelenni, képviselőikkel beszélgethetnek majd az érdeklődők, ahogy a meghívott vendégként résztvevő Bölcskei Gusztáv püspökkel is.

10:33 A Magyar Református Énekeskönyvi Bizottság elnöke, Fekete Csaba a Bizottság nevében elmondta, hogy a munka abba a fázisba ért, amikor egyre inkább szakmai kisbizottságokra kell alapulnia. Az új énekeskönyv létrehozásához megvizsgálták a régebbi énekeket, énekeskönyveket, amikben találtak teológiai hibákat is. Például lényeges, Jézushoz forduló részeket kihagytak, illetve felfedeztek régebbi dallamokat is.

Körülbelül három év áll a szerkesztők rendelkezésére, az énekes anyagot akkor kell a kiadó számára megküldeni. Ehhez kevés a két-három havi találkozás, sokkal több, aprólékosabb munkát kíván tőlük. Tarr Zoltán Vad Zsigmond határidőről való érdeklődésére válaszolva elmondta, hogy a végső határidő 2017., addigra kell elkészülnie az énekeskönyvnek, erről szólt a zsinati határozat.

10:21 Márkus Mihály nyugalmazott püspök beszámolt a Kálvin Emlékbizottság munkájáról. A megjelent munkák említése mellett a bizottság elnöke megemlítette, hogy a Kálvin Emlékbizottság mandátuma a 2014. esztendővel lejár. A Bizottság ezért kéri a Zsinat Elnökségét, illetve a Zsinatot, hogy a Parókiális Könyvtár sorozatának a folytatására erősítse meg a „Parókiális Könyvtár" szerkesztőbizottságát. A Kálvin Bizottság a 2017. évi reformációi jubileummal kapcsolatban elvégezte a szükséges egyeztetéseket. A Zsinat Elnöksége kijelölte a „2017. évi Emlékbizottságot". Tudomásunk szerint a Bizottság még nem ülésezett, így nem is tudta felvenni a kapcsolatot az illetékes evangélikus (már működő) bizottsággal. Az evangélikusokkal közösen tervezett „Magyar Protestáns Lexikon Bizottság" 2012. október 4-én megtartotta alakuló ülését.

A Kálvin Emlékévek 2014-ben lezáródnak. A Bizottság a lezáráshoz javasolna (esetleg több helyszínen is) konferenciával egybekötött könyvbemutatót. Fontolóra lehetne venni egy körülbelül harminc perces Kálvin film összeállítását (erre nézve ismereteink szerint vannak szinkronizálható filmek). A Zsinat elfogadta a beszámolót.

10:18 Jákob János tábori püspök beszámolója a Protestáns Tábori Püspökség 2012. évi munkájáról. A Zsinat elfogadta a beszámolót. Személyügyi-szervezeti változások, missziók, külkapcsolatok, továbbképzés és zarándokút témáiban hangzott el a beszámoló. A Zsinat elfogadta a beszámolót.

10:10 Kocsis Márta zsinati jogtanácsos előterjesztése a Magyar Református Egyház Alkotmányának módosításáról. A Magyar Református Egyház Alkotmányát 2009. május 22-én fogadták el. Az elmúlt évek során több olyan kérdés merült fel, amelyek nyomán az alkotmány módosítása szükségessé vált. Ilyen volt egyebek mellett a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, a Kárpát-medencén kívüli magyar református közösségek, a horvátországi reformátusok csatlakozásának és képviseletének ügye. Több pontatlanságot is észleltek a preambulumban felsorolt országok megnevezése terén, de lényegi kérdéseket érintő fogalmazási, tartalmi változtatási igények is felmerültek.

A Generális Konvent temesvári tanácskozásán született megállapodás alapján a Generális Konvent elnökségi ülésein tisztázottak értelmében az Amerikai Magyar Református Egyház (AMRE) a Közös Zsinat következő ülésén önálló képviselettel vehet majd részt a Királyhágómelléki Egyházkerület két képviselői helyének átadása nyomán. Az Egyházalkotmányi Bizottság az AMRE önálló tagságát csak az alkotmány mellékletének megfelelő módosításával tartotta lehetségesnek. Ugyancsak csatlakozási szándékát fejezte ki a Horvátországi Református Kálvini Keresztyén Egyház is. Felvétele kihatással van Dunamelléki Református Egyházkerület zsinati helyeinek számára, mivel a csatlakozásig az őket megillető két helyet az egyházkerület töltötte be.

Módosítási javaslatok hangzottak el a szlovákajkú reformátusok delegációja részéről is a Generális Konvent 2012. február 1–2-i berekfürdői elnökségi ülésén. Ezen esemény után indult meg egy módosítási kezdeményezés, mely a preambulum hangsúlyait változtatja meg azzal a szándékkal, hogy kimondjuk, hogy az eredeti szervezeti egység nem állítható helyre, de a hitbeli, lelki szeretetközösség, az erre épülő egység nem csak a magyar nyelvű egyházakra, hanem a Kárpát-medence más anyanyelvű reformátusságára is kiterjed. A fentiek szerint terjeszti elő az Alkotmány módosítását, melyet a Közös Zsinat majd a részegyházak felhatalmazása alapján fogad el. Az MRE Zsinata a határozat elfogadásával megadta ezt a hozzájárulást.

09:50 Elfogadták az MRE cigányok közötti szolgálatának koncepcióját, melyet Steinbach József dunántúli püspök terjesztett elő.

A Magyarországi Református Egyház Zsinata 2009. november 20-i, balatonszárszói ülésén határozta el a Református Cigánymissziós Tanács (CMT) létrehozását, melynek fő feladatául a cigányok közötti szolgálat céljának, módszereinek végiggondolását, valamint az egyház cigánymissziós koncepciójának kidolgozását tűzte ki. A CMT szociológiai tanácsadó testülete első, 2012. október 31-én, az Országos Széchényi Könyvtárban tartott ülésén – egyházunk cigánymissziós koncepciójának megalapozását tartva szem előtt – javaslatot tett egy, a gyülekezeteink, lelkipásztoraink és egyéb szolgálattevőink cigányokkal kapcsolatos viszonyulását és cigánymissziós aktivitását kutató felmérés lefolytatására. Miután a CMT 2012. november 5-i ülésén támogatta e felmérés elkészítését, Dani Eszter missziói-irodavezető és Hámori Ádám szociológus koordinálásával 2012 végén és 2013 elején lezajlott a kutatás.

A tanácsadó testületekben megindult munkával párhuzamosan – s ezzel részben átfedésben is – Dani Eszter irányításával a Magyarországi Református Egyház cigánymissziót végző munkatársainak minden eddiginél szélesebb körét bevonva az elmúlt hónapokban elkészült egyházunk cigányok közötti szolgálatának koncepciója, melyet 2013. április 8-án elfogadott a Református Cigánymissziós Tanács, két nap múlva, április 10-én pedig bemutatták az esperes-gondnoki értekezleten. „Az egyház természeténél fogva missziói, ebbe beletartozik a szegények, a kitaszítottak missziója" – mondta el a püspök. A hozzászólások között elhangzott, hogy a gyülekezetek harminc százalékban nem küldték vissza az említett szociológiai felméréshez szükséges válaszokat. Bölcskei Gusztáv szintén a részvétel fontosságára hívta fel a figyelmet. A Zsinat elfogadta a határozatot.

09:49 Rozsnyai István, a Diakóniai és Egészségügyi Bizottság elnöke terjesztette elő a 2013. évi diakóniai díjak jelöltjeinek névsorát. A Zsinat 2006 őszi döntése alapján a Szeretetszolgálati Iroda idén is kiírta a pályázatot a Kiss Ferenc- és a Juhász Zsófia-díjra 2013 januárjában. A február 28-i határidőig a Kiss Ferenc-díjra öt, a Juhász Zsófia-díjra tizenhét felterjesztés érkezett.

A Zsinat Diakóniai és Egészségügyi Bizottsága 2013. februári ülésén úgy határozott, hogy Kóródiné Tátrai Ibolyát (Székesfehérvári Református Egyházközség) és Menyhárt Mátyásnét (Cegléd-Nagytemplomi Református Egyházközség) jelöli a Kiss Ferenc-díjra; Feketéné Beke Katalint (Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthona), Szarka Miklóst (MRE Házasság és Családsegítő Szolgálat) pedig a Juhász Zsófia-díjra. A Zsinat elfogadta a javaslatot.

09:00 Hörcsök Imre dunamelléki tag terjesztette elő a 2013. évi református pedagógiai díjak jelöltjeinek névsorát. A Magyarországi Református Egyház Zsinata – az Oktatásügyi Szakbizottság javaslatára – 2013-ban a Makkai Sándor-díjat Dr. Bohátka Sándorné tanárnőnek, Soós Katalin tanárnőnek és Kató Levente tanügyi tanácsos úrnak, az Imre Sándor-díjat pedig Debreceni Tibor tanár úrnak adományozza szakmai munkájuk és példamutató emberi-hitbeli magatartásuk érdemeként. A díjat a Kárpát-medencei református oktatási intézmények közös tanévnyitó ünnepségen, Csopakon adják át.

A Makai Sándor-díj adományozásának feltételei: több éves óvónői, tanítói vagy tanári tevékenység magyar református közoktatási intézményben, kiemelkedő szakmai munka, valamint példamutató emberi-hitbeli magatartás. A díj évente három pedagógusnak adományozható, akik közül egynek mindig határon túli pedagógusnak kell lennie. A Zsinat elfogadta a határozatot.

09:40 Vad Zsigmond tiszántúli lelkészi tag terjesztette elő a 2013. évi Dobos Károly Lelkészi Díj jelöltjeit. Mivel a tavalyi évben a Zsinat nem osztotta ki ezt a kitüntetést, idén ketten kapják a lelkészi díjat. A Magyarországi Református Egyház Zsinata – a Dobos Károly Lelkészi Díj ad hoc bíráló bizottság javaslatára – 2013-ban ezt a kitüntetést Petőné Juhász Emília Rózsa Budapest-Újpest-Belváros-i lelkipásztornak (Dunamelléki Református Egyházkerület) és Gál Győző bagaméri nyugalmazott lelkipásztornak (Tiszántúli Református Egyházkerület) adományozza.

A díjra az a gyülekezetben hűséggel szolgáló, gyülekezetét megőrző, építő, velük közösséget vállaló lelkipásztor jelölhető, akinek gyülekezeti lelkészi szolgálati ideje legalább húsz év. A Zsinat elfogadta a határozatot.

09:27 Bölcskei Gusztáv, a Zsinat lelkészi elnökének beszámolója hangzott el a zsinati ciklusterv megvalósításának állásáról. „Kálvin születésének 500. évfordulója jó alkalom arra, hogy emlékezetünkbe idézzük az egyházi életünk és teológiánk sajátosan református súlypontjait" – fogalmazott. A XIII. Zsinat – az egyház missziójának segítése érdekében – munkáját az alábbi szempontok és hangsúlyok mentén szervezi: az egység építése, munkálása; az egyház közösségeinek erősítése; a presbiter-zsinati elv érvényesítése, megerősítése.

A Zsinat a fenti hangsúlyokon belül a következő fő feladatokat tervezi megvalósítani a XIII. ciklusban: (egyház-szociológiai) felmérés(ek) készítése; magyar református énekeskönyv összeállítása és kiadása; a református közoktatási rendszer újragondolása; az egyházközségek működésének, fenntartásának áttekintése; az egyházon belüli együttműködések elősegítése; a Magyar Református Egyház erősödése érdekében szükséges lépések felderítése és megtétele; az önkéntes szolgálat fejlesztése; a cigányok és a társadalom perifériájára kerültek közötti szolgálat szempontjainak meghatározása; nemzetközi egyházi jelenlétünk erősítése teológiai, tanulmányi munkánk javításával. A Zsinat elfogadta a beszámolót.

09:25 Bölcskei Gusztáv, a Zsinat lelkészi elnöke napirenden kívül beszámolt arról, hogy az előző napi MTI-hír korrigálására az MRE közleményt adott ki, melyet azonban egyik hírújság sem közölt, ezért ma 13:00-kor sajtótájékoztatót tartanak. Bölcskei Gusztáv tegnapi elnöki megnyitó beszédében kitért az egyházi törvény módosításával kapcsolatban a zsinati üléssel egy időben tartott egyeztetésre. Az ezzel kapcsolatban a püspök által elmondottakat, az MTI – időközben javított – tudósítása nyomán, több médium erősen túlzó címmel hozta.

Fenntartva a törvénnyel kapcsolatban a megelőző egyeztetéseken és írásban is elmondott illetve átadott kritikai észrevételeinket és módosító javaslatainkat, etikátlannak és súlyosan félrevezetőnek tartjuk, hogy egyes sajtótermékek a tárgyszerű tudósítás helyett az elmondottak sajátos értelmezését adják a hírhez adott címben. Kijelentjük, hogy az MRE sem nem „fordult a kormány ellen", sem nem „bojkottálja a tanácskozást". Megértve a különböző médiumok között az olvasókért folytatott küzdelem nyomását, kérjük, hogy felelőtlen megfogalmazásaikkal ne vezessék félre a közvéleményt és ne keltsenek feszültséget. 

 

(Részlet az MRE közleményéből)

09:20 Határozatképesség. A zsinati tagok számbavétele után Sajtos Sándor, az ülés jegyzői teendőivel megbízott tiszántúli tagja megállapította a testület határozatképességét.

09:17 A XIII. zsinati ciklus tizenkettedik ülését Huszár Pál, a Zsinat világi elnöke megnyitotta. Indítványa alapján a Zsinat megválasztotta az ülés jegyzőit, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőit. Köszöntötte a zsinati önkénteseket.

9:00 „Hadd menjek, Istenem, Mindig feléd..." – éneklik a zsinati tagok az ismert dicséretet. Dudás Ferenc tiszáninneni lelkészi zsinati tag imádságával kezdődött meg a csütörtöki alkalom.

8:55 A zsinati tagok az ülésteremben gyülekeznek. 

A szöveges közvetítést készítik: Csepregi Botond, Feke György, Kováts Annamária, Sereg Krisztián (fotó), Sindelyes Dóra. Az élőképes közvetítés a Károli Gáspár Református Egyetem diákjainak segítségével zajlik.

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió