Teremtés hónapja: az élet hálózata

2019. augusztus 26., hétfő

Az európai keresztyén egyházak minden évben, így idén is közösen emelik fel hangjukat, hogy megerősítsék a teremtett világért vállalt felelősségüket, és imádságra hívják a kontinens keresztyén közösségeit. Az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) az idei teremtés hónapja előtt közös nyilatkozatot adott ki „Az élet hálózata" címmel, amelyet a Christian Krieger református lelkipásztor, a CEC elnöke, és Angelo Bagnasco kardinális, a CCEE elnöke jegyeznek.

A teremtés hónapja, amelyre idén szeptember 1. és október 4. között kerül sor, egyre több európai egyház liturgiai naptárának kiemelt időszaka. Az ötlet, hogy a keresztyének szeptember 1-én a teremtett világért imádkozzanak, Dimitrios ökumenikus pátriárkától származik még 1989-ből. Az ökumenikus nyilatkozat az imádságra is javaslatot tesz: „Idén is élünk ezzel a lehetőséggel és közösen imádkozunk azért, hogy az emberiség tisztelje a bolygót! Teljes szívvel imádkozunk azokért az emberekért, akik az önzés és hanyagság okozta környezeti károk miatt szenvednek világszerte! Az élet hálózatát nem ronthatja meg az emberi mohóság és az emberekkel és a teremtett világ egészével szembeni közöny!"

Együtt könyörgünk megbocsátásért! A természeti források pusztítással és légszennyezéssel járó helytelen felhasználásával továbbra is fájó sebet ejtünk Isten alkotásán, amiről Ő maga mondta, hogy „igen jó” (1Móz 1,31). Felismertük, hogy a modern társadalom életmódja súlyos következményekkel jár a világ egészére nézve. Ezért véget kell vetnünk az önérdek és elszigetelődés korszakának, és emlékezetünkbe kell idézzük, hogy valamennyian az egy emberi család tagjai vagyunk és Isten képmására teremtettünk (1Móz 1,27). Ezért bűnbocsánatért könyörgünk, készek vagyunk megváltoztatni szívünk gondolatát és a hozzáállásunkat, hogy az igazságosság magvait vessük el és az emberszeretet gyümölcseit érleljük, ezzel pedig hozzájáruljunk a teremtett világ szépségének helyreállításához.       

 

Hálát adunk Istennek a teremtés szépségéért és jóságáért, elkötelezve magunkat arra, hogy ne tekintsük adottnak ezt a csodálatos ajándékot. Arra fogunk törekedni, hogy előremozdítsuk az Isten alkotása iránti gondosság, tiszteletteljes kapcsolat és szeretet valóságát. Imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik a mi pazarlásunk, önzésünk és érdektelenségünk miatt szenvednek!

 

Felvállaljuk a teremtett világgal szembeni felelősségüket, amit Isten bízott ránk. Valamennyi keresztyén közösség arra hívatott, hogy saját lelki hagyományából merítve konkrét tettek és jócselekedetek által erősödjön és növekedjen saját küldetésében. Ezért arra hívjuk a keresztyéneket és a jóakaratú embereket, hogy adják tanújelét a teremtéssel szembeni felelősségüknek, konkrét és bölcs kezdeményezésekkel jó sáfárokként munkálkodjanak, a biológiai sokféleség (biodiverzitás) megőrzésével pedig konkréten is szálljanak szembe az egyenlőtlenséggel. A kitűzött cél elérése érdekében támogatjuk az Európai Keresztyén Környezetvédelmi Hálózat, a CCEE teremtésvédelmi részlege és más keresztyén szervezetek közös kezdeményezéseit.

 

Annak tudatában, hogy egyre sürgetőbb problémáról van szó, arra kérjük a CEC és CCEE tagjaiként különböző felekezetekhez tartozó európai keresztyéneket, és minden jóakaratú embert, hogy kísérjék figyelemmel a teremtés hónapját. Arra hívunk mindenkit, hogy ünnepelje meg a teremtés évadát, saját lelki és istentiszteleti hagyományának megfelelően, a teremtő Istenbe vetett közös keresztyén hitünk fényében. 

A teremrés hónapja, a teremtés hete

A kezdeményezés honlapján katolikus, anglikán, református és evangélikus egyházvezetők felhívásai, helyi beszámolók és programok, imádságok és liturgiai javalatok is elérhetők. A program széles ökumenikus összefogásban, az Egyházak Világtanácsa, az Európai Egyházak Konferenciája, illetve az Európai Keresztyén Környezetvédelmi Hálózat, valamint a Református Egyházak Világközössége, a Lutheránus Világszövetség, az Anglikán Közösség környezeti hálózata és a Globális Katolikus Klímamozgalom részvételével valósul meg.

A magyarországi keresztyén egyházak évente egy héten át tartó programsorozattal csatlakoznak az európai kezdeményezéshez: idén szeptember 29. és október 6. között ünneplik a teremtés hetét. Öröm, szelídség, aggodalom, könyörgés, hálaadás, békesség és az Úr közelségének témáját járja körül az a segédanyag, amelyet az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport készített. A honlapunkról is letölthető füzetben napi meditációk, imádságok, helyi közösségek és ifjúsági körök számára ajánlott feladatok találhatók.

Külügyi Iroda
Forrás: www.ceceurope.org

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.