Kis iskola nagy tervekkel

2018. szeptember 20., csütörtök

Magyarországon százhetvenhat református általános iskolában ötvenkétezer diák kezdte meg a 2018/2019-es tanévet, köztük az a száznégy tanuló is, akik szeptembertől a Zichyújfalui Református Általános Iskolába járnak.

A Fejér megyei Zichyújfaluban hatvan éve működik nyolcosztályos általános iskola. Az alig ezerlelkes községben a helyi intézményben tanul minden iskoláskorú gyermek, de kis falu lévén kevesen vannak. Az elmúlt évek egyre szigorúbb tankerületi előírásai miatt úgy tűnt, elkerülhetetlenné válik az osztályok összevonása. Ez egy idő után a felső tagozat elvesztésével járt volna, amit az egész közösség veszteségként élne meg.

Zichyújfalu mindenképp meg akarta tartani a helyi családokat, hiszen a település szíve az iskola. Itt zajlanak a falu kulturális rendezvényei, a nemzeti és családi ünnepek, és hosszú évek óta az iskola ad helyet a rendszeres református istentiszteleteknek. A település fejlődni szeretne. Önkormányzata, képviselőtestülete és polgármestere minden lehetőséget megragad, hogy a beköltözőknek vonzóvá tegye a községet. A már itt élő kisgyermekes családok a helyi óvodában és iskolában biztonságos, nyugodt körülmények között, igényes, természetközeli környezetben neveltethetik gyermekeiket. A Velencei-tó mindössze hét kilométerre van, annak zsúfoltsága mégsem zavarja az itteni életet.

A község nem szeretett volna lemondani az iskolájáról, ezért új fenntartót keresett, választása pedig – bár a falu katolikus – a Gárdonyi Református Egyházközségre esett. Füzesiné Kolonics Ilona polgármester szerint azért, mert a református iskolákkal kapcsolatban jó tapasztalataik vannak: nagy múltra tekintenek vissza, a keresztyén és a nemzeti értékeket következetesen, gyakorlatiasan képviselik, gyermekszeretők, pedagógusaik pedig szakmailag igényesek. A zichyújfalui önkormányzatnál azt is számításba vették, hogy a gárdonyi református gyülekezetnek már van egy óvodája, így jelentős tapasztalatuk van az intézményfenntartás területén. Az önkormányzat elképzelése összetalálkozott a gárdonyi lelkipásztor, Karl Melinda régi vágyával is: „Több mint egy éve imádkozom iskoláért, hogy legyen hová továbbadni az óvodánkból továbblépő nagycsoportosainkat, és ébredő hitünk megerősödhessen, Isten közelében maradjanak" – mondja a lelkipásztor. A presbitérium 2014-ben döntött a Gárdonyi Református Óvoda elindításáról, ahová már több mint hatvan kisgyermek jár.

Kezdeti félelmek és átvétel

Az önkormányzat alaposan körüljárta kérdést, képviselői, hogy tájékozódjanak, a környék több református iskolájába is ellátogattak. „Jártunk többek között Lovasberényben, Vértesacsán, de ellátogattunk Gerjenbe is, ahol az egyházközség szintén az elmúlt időszakban vette át az iskolát. Azt láttuk, hogy értékrendjük azonos a miénkkel, stabilak, hagyományaikra építkezők, jövőben gondolkodók. Ami még tetszett ezekben az iskolákban, hogy rendkívül családbarátok. Úgy láttuk, hogy a református iskolákban különös gondot fordítanak arra, hogy a családok együtt legyenek, és ez szerintünk is nagyon fontos" – véli a polgármester.

Rideg Judit igazgatónő és Karl Melinda lelkipásztor

Karl Melinda lelkipásztor elmondta, hogy az egyházközséget idén januárban keresték meg a fenntartóváltás ügyében. Ő már tíz éve oktatja az iskolában a református hittant, többször beszélgettek az igazgatónővel – aki a gyülekezetük tagja – az iskola sorsáról. Zichyújfaluban többnyire katolikusok élnek, reformátusok kevesen. Az iskola megmentése közös ügyükké vált. Szinte egyhangúlag igennel döntöttek a református iskola mellett a szülők, akiknek a tanévnyitón Isten Igéje további bátorítást adott: „Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét." (2Tim 1,7)

Zsinati, püspöki és miniszteri jóváhagyással a tankerület átadta fenntartói feladatait, így ez év szeptemberétől a gárdonyi gyülekezet nemcsak óvoda-, hanem iskolafenntartó is lett. A zökkenőmentes működtetést az iskolaépület üzemeltetését is vállaló zichyújfalui önkormányzat jelentős anyagi támogatása teszi lehetővé. „Az iskolaépületen belül működik az önkormányzati konyha is, amely elviszi a költségek nagy részét. A konyha az iskolát és a falu óvodáját is ellátja, emellett kiszolgálja az itteni vendégétkezőket is, naponta száznyolcvan főre főznek most" – mondja a polgármester. Füzesiné Kolonics Ilona szerint amellett, hogy mindenki azt szerette volna, hogy helyben maradjon az iskola, az embereket megnyugtatta a tantestület egységes kiállása az ügyért, és az, hogy közülük többeknek jó tapasztalata van az egyházi intézményekkel kapcsolatban.

Az első napok

Szeptember első vasárnapjának délutánján, az első tanévnyitó istentiszteleten a Zichyújfalui Református Általános Iskolában nemcsak a közvetlenül érintettek voltak jelen, hanem szinte az egész falu. Ahogyan az igazgató fogalmaz: „Templommá változott az aula." Az intézmény első reggeli áhítatára pedig legalább annyian jöttek el, a szolgáló lelkészhez több szülő is odament a végén, hogy elmondja, mennyire jólesett nekik is ez a kis csendesség.
Az iskola életében már tavaly megjelent a hétfői közös hétindítás: „Tavaly már rájöttünk arra, hogy mennyivel szervezettebben zajlik az élet, hogyha minden hétfőt így indítunk. Összegyűltünk és megbeszéltük a hét feladatait, kihirdettük, kikre vagyunk büszkék, megtapsoltuk azokat, akik versenyen eredményt értek el" – mondja az igazgató, Rideg Judit, és hozzáteszi: „Most már imádkozunk is értük. A hét többi napján az első órát rövid igeolvasással kezdjük, és minden hónapban lesz majd családi istentisztelet az aulában, amelyen egy-egy osztály vállal szolgálatot."

Három pilléren álló tervek

Az iskola vezetősége már tavaly felismerte, hogy oktatási többlettel, egyéni fejlesztéssel lehetnek vonzók a környék iskolái között. Hátrányuk, az alacsony tanulói létszám így előnnyé válhat. „Nagy előnyünk és nagy értékünk a többi iskolához képest a családiasság. Mi minden gyereket névről ismerünk, a pedagógusok közel állnak a családokhoz, bizalmas kapcsolatban vannak velük. Vannak olyan kollégák, akik már évtizedek óta itt tanítanak. Nekünk ez nagyon fontos érték – véli az igazgatónő.

„A keresztyén szellemiség képviselete mellett oktató-nevelő munkánkban három pillért jelöltünk ki, amelyekre az iskola támaszkodhat. Az első a fejlesztő mozgás és a sport. Ehhez az önkormányzat jóvoltából elkészült a nagyszerű mozgásfejlesztő termünk, amely a környéken egyedülálló, és ahol Ayres és Delacato módszerekkel segítjük a kisgyerekek tanulását, figyelmük, koncentrációjuk fejlesztését. A tavaly átadott új sportcsarnokunk teret ad a versenysportoknak, megalakult focicsapatunk, és más sportágakban is gondolkodunk" – árulja el Rideg Judit, és hozzáteszi: „Kiemelt figyelmet fordítunk a nyelvi képzésekre, az első osztályban mostantól elindult az angol nyelv oktatása, amelyet a helyi óvodába is eljuttatunk. Harmadik pillérként említem a művészeti oktatást, amely a mindennapos testnevelésre, a délelőtti órákba beemelt néptáncoktatásra és a művészeti szakkörökre épül."

Az iskola vezetőségének célja, hogy néhány éven belül elérjék a százötven fős tanulói létszámot. Reménységük, hogy az Életfácska Óvoda kis növendékei itt kezdik majd az iskolát, és a két intézmény oktató-nevelő munkája összefonódik. Ehhez nagy segítség lenne egy iskolabusz beindítása Gárdony és Zichyújfalu között. A lelkipásztor szerint a gárdonyi gyülekezet feladata most az, hogy fészket nyújtson az iskolának, és hogy erkölcsi felelősséget vállaljon új intézményéért. Tervezik mentorprogram létrehozását is, amelyben a hátrányos helyzetű gyermekeket, családokat karolnák fel. Többek között segítenének eljutni az osztálykirándulásokra, vagy anyagi támogatást nyújtanának tanszervásárlásra. Mindezt abban a tudatban teszik, hogy nem egyedül munkálkodnak, hanem Isten lelke vezeti őket a kezdetektől fogva.

Szöveg és fotó: Hegedűs Bence

A cikk megjelent a Reformátusok Lapja 2018. szeptember 23-i számában.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.