Pótfelvételi Károli HTK-n

2018. július 30., hétfő

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara a 2018. évi pótfelvételi eljárásban az alábbi szakokat hirdeti meg:

Levelező munkarendű képzések:

- Hittanár-nevelőtanár MA (2 féléves)
- Hittanár-nevelőtanár MA (4 féléves)

Jelentkezés
Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 15.

Jelentkezni az alábbi jelentkezési lapon lehet: www.kre.hu/htkfelveteli

Ezt kitöltve, kinyomtatva, aláírva, a megadott mellékletekkel együtt kell eljuttatni a Dékáni és Tanulmányi Hivatalba személyesen vagy postai úton:
KRE Hittudományi Kar Dékáni és Tanulmányi Hivatal
1092 Budapest, Ráday u. 28. II. emelet 204.

Csatolandó dokumentumok:
– születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya másolata
– oklevél másolata és az oklevél átlagáról szóló igazolás vagy az oklevélmelléklet másolata
– nyelvvizsga bizonyítvány másolata (ha van)
– felvételi eljárási díj befizetésének igazolása
– hatósági erkölcsi bizonyítvány
– kézzel írott, részletes önéletrajz

A felvételi eljárás díja 4 000 Ft. Az eljárási díjat az OTP 11705008-20471736 számú számlára kérjük utalni és az igazolást a felvételi jelentkezési laphoz szíveskedjék csatolni. Kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni: „NÉV, HTK felvételi díj”

További információ:
Telefon: +36 1 217 2403
E-mail: felveteli.htk@kre.hu
Kapcsolattartó: Flórik Gyöngyi tanulmányi főelőadó

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.