A Generális Konvent zárónyilatkozata

A Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete, a Generális Konvent 2014. július 9-én és 10-én Sepsiszentgyörgyön tartotta évi rendes ülését, melynek zárásakor az alábbi nyilatkozatot teszi közzé:

„Legyenek láthatóvá tetteid." (Zsolt 90, 16)

Mi, magyar reformátusok a Kárpát-medence minden szegletéből és a diaszpórából Sepsiszentgyörgyön találkoztunk az Erdélyi Református Egyházkerület meghívására, hogy a Generális Konvent közösségében együtt emlékezzünk Kálvin halálának 450. évfordulójára és a konvent keretei közötti együttműködés tíz esztendejére.

Istennek adunk hálát, hogy határokon átívelő összetartozásunk és egységünk kinyilvánítása nem békétlenség forrása, hanem az egymásért és a ránk bízottakért érzett felelősség és szolidaritás megélése. A tanácskozáson elhangzott beszámolók alapján is meggyőződhettünk arról, hogy együttműködésünknek ez a formája alkalmas és életszerű keretet ad közösségünk megélésének és egységünk munkálásának.

A reformáció 500 éves jubileumára készülve mindenekelőtt Isten Krisztusban megjelent evangéliumát ünnepeljük, amely hitünk szerint ma is formálja személyes és közösségi életünket. A genfi reformáció szellemében az egyház sajátos küldetésének elidegeníthetetlen részeként tekintünk a hiteles társadalmi felelősségvállalásra, a köz ügyeiért való fáradozásra. Kálvin János első erdélyi szobrának leleplezésével nem csupán a múlt előtt tisztelegtünk, hanem azt a ma is elkötelező erejű meggyőződésünket juttattuk kifejezésre, hogy a reformátor nyomdokaiban járva az Isten igazságába és kegyelmébe vetett hitünket az emberek közötti igazságosság munkálásától elválaszthatatlannak tartjuk: „Ahol Istent tisztelik, ott az emberséget gyakorolják." Ennek jegyében elvárjuk, hogy a tanácskozásunknak is helyet adó Református Székely Mikó Kollégium sorsa rövid időn belül és jogszerűen rendeződjék, és az épület az Erdélyi Egyházkerület tulajdonában maradjon.

Kelet-közép Európa hét országában élő egy test tagjaiként fejezzük most ki együttérzésünket és támogatásunkat különösképpen is a kárpátaljai magyar hittestvéreinkkel és a konfliktust elszenvedő Ukrajna lakosságával. Imádkozunk az igazságos békéért, közösen lépünk fel az erőszak minden formája ellen, és összefogásunkkal, adományunkkal igyekszünk enyhíteni a háborús helyzetben és a kritikus gazdasági viszonyok között élő rászorulók gondjain. Arra hívjuk magyar református közösségeinket és testvéregyházainkat világszerte, hogy szolidaritásukat a Magyar Református Szeretetszolgálattal együttműködve, rendkívüli támogatás formájában juttassák kifejezésre.

Egymásért és magyar közösségünk jövőjéért érzett felelősségünk tudatában fejezzük ki aggodalmunkat térségünk országainak kisebb egyházi oktatási intézményeit érintő kedvezőtlen törvényi szigorítások miatt. Mindez nemcsak egyházaink társadalmi szolgálatát fenyegeti, hanem veszélyezteti Kelet-közép Európa kulturális és felekezeti sokszínűségének gazdag történelmi hagyományát, és ezzel az Európai Unió alapvető értékeit is.

Gottfried Locher, a Svájci Református Egyházak Szövetségének elnöke, illetve a svájci egyházak segélyszervezete, a HEKS igazgatótanácsa a testvéregyházak, Balog Zoltán és Kelemen Hunor miniszterek, valamint Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere a politika képviseletében jelentek meg az ülésünkön, és emelték ki magyar református egységünk előremutató, békességteremtő jelentőségét.

Ez az esztendő több részegyházunk életében ciklusforduló is. A Generális Konvent közössége az elvégzett munkáért mondott köszönettel búcsúzik azoktól az alkotó tagoktól, akik részegyházuk rendelkezései értelmében már nem választhatók újra.

A 7. Magyar Református Világtalálkozó jelmondata szerint összetartozásunk megerősítésére kötelezzük magunkat Krisztus békéltető evangéliuma hirdetésében és népünk szolgálatában, hogy általunk is Isten tettei legyenek láthatóvá.

Krisztus a jövő, együtt követjük őt!

Sepsiszentgyörgy, 2014. július 11.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.