Közös zsinat, gyűjtemények, egyéb ügyek

2017. május 26., péntek

Megválasztották a magyarországi küldötteket a nyári ünnepi közös zsinatra, újraszabályozták az Országos Református Gyűjteményi Tanács működését, valamint az egyházfőhatósági igazolások kiadásának rendje is módosult. Egyéb ügyek a egyházunk XIV. zsinati ciklusának 7. ülésszakán.

Közös zsinat Debrecenben

Június 24-25-re Debrecenbe hívták össze a Magyar Református Egyház zsinatát. Az ünnepi ülésen hálát adnak a Kárpát-medencei reformátusság elmúlt 450 évéért, valamint a tervek szerint elfogadják a II. Helvét Hitvallás megújult magyar fordítását. A részegyházak vezetői már hozzájárultak az ünnepi ülés összehívásához, valamint a szöveget is jóváhagyták előzetesen. Most a Magyarországi Református Egyház Zsinata – az egyházkerületek javaslata alapján – arról döntött, kik képviseljék a júniusi ülésen. A delegációnak hivatalból tagjai a püspökök és az egyházkerületi főgondnokok, ezen kívül Dunamellék 14, Dunántúl és Tiszáninnen 10-10, Tiszántúl pedig 16 tagot – a törvény szerint felerészt lelkészeket, felerészt presbitereket – küld.

Elfogadták az ORGYT szabályrendeletét

A Zsinat 2017. május 23-i hatállyal lecserélte az Országos Református Gyűjteményi Tanács (ORGYT) 1987-ben megszületett szervezeti és működési szabályzatát, mert az – Gáborjáni Szabó Botond elnök tájékoztatása szerint – nem volt összhangban az intézmény valós működéssel. Az új szabályrendelet – melyet a gyűjteményi tanács tagjai, a zsinati tanácsos, Molnár Pál főjegyző és a Zsinati Hivatal Jogi Osztálya alkotott meg – a Magyarországi Református Egyház kulturális örökségvédelmét helyezi a középpontba.

Egyházfőhatósági igazolás

Az egyházi köznevelési és felsőoktatási intézmények jogi személyiségét az állami jogszabály alapján az illetékes Kormányhivatal igazolja. Ezért a Zsinat úgy határozott, hogy a jövőben egyházfőhatósági igazolás kiadására ezen intézmények számára csak abban az esetben kerülhet sor, ha az állami jogszabályok által biztosított jelentős kedvezmény érvényesítéséhez az állam által kiadott igazolás nem elégséges, és más módon a kedvezmény nem biztosítható.

Alapító okiratok

A Zsinat elfogadta a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) alapító okiratának módosítását, ezzel frissítették a KRE szervezeti felépítését ismertető mellékletet, azaz rögzítették az egyetem vezetői és testületi egységeinek jelenlegi felépítést.

Módosították a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) alapító okiratát. A változtatást az EGYMI székhelyének megváltozása, feladat-ellátási helyek átköltözése, továbbá szakmai feladatok és állami jogszabályok megváltozása indokolta.

Az ülésen módosították a Református Közéleti és Kulturális Központ alapító okiratát is: a szervezet mányi telephellyel gazdagodott, elnöke Csányi János lett, és változott a kuratórium összetétele is.

Felsőoktatás

A zsinati tagokat tájékoztatták arról, hogy a Zsinati Tanács május 17-i ülésén a református felsőoktatási intézmények kérésére módosította a diakónia (BA) szak és a kántor (BA) szak képzési és kimeneti követelményeit, valamint döntött új két új képzés – a szaklelkigondozó szakirányú továbbképzési szak és a lelkigondozói asszisztens szakirányú továbbképzési szak – létrehozásáról is.

Énekel a Zsinat

A zsinati ülést ezúttal a taktaharkányi református asszonyok által hímzett úrasztali terítők színesítették: a földszinti tanácsteremben kiállított különlegességek megtekintése mellett a harkányi gyülekezet delegációjával is elbeszélgethettek a zsinati tagok.

Emellett a Zsinat Elnöksége bemutatta a novemberi ülésszak szüneteiben felvett énekekből összeállított CD-t. A kiadványt reprezentációs célokra szánják, kereskedelmi forgalomban nem lesz kapható.

Bagdán Zsuzsanna, Farkas Zsuzsanna, Telepóczki Márta, Feke György
Fotó: Dimény András, Vargosz

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.