Levél egy megosztott nemzet egyesült egyházához

2016. november 18., péntek

Testvéregyházunk, a Krisztus Egyesült Egyháza (UCC) pásztori levéllel fordult gyülekezeteihez az amerikai elnökválasztás után.

Alig három héttel ezelőtt erősítette meg a Krisztus Egyesült Egyházának (UCC) vezetőtestülete a korábban megfogalmazott küldetésnyilatkozatát: „A Lélek által egyesítve Isten kegyeleme arra ösztönöz minket, hogy mindenkit szeressünk, mindenkit befogadjunk és keressük az igazságosságot mindenki számára.”

Ma reggel egy új valóságra ébredtünk. Országunk és annak polgárai sikeresen elnököt választottak. Amikor ezen a hétvégén istentiszteletre gyűlünk majd össze, lesznek közöttünk sokan, akik ünneplik a meghozott döntést, míg másokat keserűség tölt majd el. Minden tekintetben súlyos megosztottságban élünk.

Ez a választás ugyanis élesen megosztott bennünket faji, nemi kérdésekben, a szexualitás és a hit kapcsán, de a gazdasági egyenlőtlenségek és politikai meggyőződések mentén is. Mindnyájan súlyos terheket hordozunk. Elhívásunk, közös küldetésünk, hogy Isten Lelkének engedve mélyen megsebzett, súlyosan meggyötört testünk sérüléseinek gyógyulásán fáradozzunk.

Donald Trump rasszizmusának, homofóbiájának, idegen-, és nőgyűlöletének, iszlamofóbiájának ellenére képes volt megnyerni ezt a választást. Ez annyira égbekiáltó, hogy sok vezető a saját pártjából, a Republikánus Pártból sem volt képes támogatni őt. Sokan, akik rá szavaztak, tudták ezt és mégis, az attól való félelmük, hogy mi történhet az életükben, felülírta iránta érzett ellenszenvüket. Miközben olyan vezetőt kerestek, aki független a korruptnak, hatástalannak és alkalmatlannak érzékelt kormányzat hatalmi bázisától, Donald Trump populista retorikája vonzóvá vált számukra. Most pedig egy olyan országot kell vezetnie, ahol a színes bőrűek, nők, muszlimok, bevándorlók, fogyatékkal élők és az LGBT közösség egyaránt magában hordozza nyilvános beszédeinek súlyát és negatív hatását.

De Krisztus Egyesült Egyházaként továbbra is a közösen megfogalmazott víziónk szerint fogunk élni: Krisztus szeretetében egyesülve egy mindenki számára igazságos világért.

Krisztus szeretett Egyháza, arra teremtettünk, hogy a meggyötört és megosztott test sebeit gyógyítsuk. Ez az elhívásunk. Ezekben a napokban teljesen magunkévá kell tennünk a szeretet, a vendégszeretet és az igazságosság alapértékeit. Meglehet, hogy pont azért létezünk, hogy ilyen kritikus időkben helytálljunk.

A UCC egyházkerületek lelkészi elnökeinek tanácsaként és hivatalvezetőiként arra hívjuk az egyházat, hogy keresse a mindenki számára igazságos világoz vezető utat. Azoknak, akik ünneplik ezt a választási eredményt, alázatosságot kell gyakorolniuk, így tiszteletben tartva azok fájdalmát, akik álmát az eredmény összetörte. A gyászolóknak pedig abból a hitből kell bátorítást és reménységet meríteniük, amely nem földi hatalmakban bízik, hanem a mi feltámadt Krisztusunk megváltó szeretetében.

Csak ezzel az alázattal és hittel tölthetjük be küldetésünket, hogy egy mindenki számára igazságos világért munkálkodjunk. A félelemmel és gyűlölettel szemben hirdetjük, hogy a „szeretet győz!” Felemeljünk szavunkat és Isten valamennyi csodálatos gyermekének teljes befogadásával válaszolunk a „másik, a kívülálló” nyilvános kicsúfolására. Az igazság töretlen hirdetésével szállunk szembe a hatalmasok igazságtalanságtalanságával.

Idekívánkoznak a polgárjogi aktivista és dalszövegíró, James Weldon Johnson szavai:

Gyötrelmes évek Istene
Néma könnyek Istene,
Te, aki egész eddig vezettél az úton
Te, aki hatalmaddal
vezettél bennünket világosságra
Tarts meg bennünket az úton örökké, imádkozunk
Kezed árnyékában, hadd állhassunk meg örökké
Hűségesen a mi Istenünkhöz, hűségesen a mi szülőföldünkhöz.

Most hűségesnek kell maradnunk Istenünkhöz, szülőföldünkhöz. Adja Isten, hogy cselekedeteinkkel hozzásegítsük Amerikát és egyházunkat egyaránt a nevükben foglalt hivatásuk betöltéséhez: Amerika EGYESÜLT Államai és Krisztus EGYESÜLT Egyháza. Egyesítsen bennünket a szeretet, befogadás és igazságosság, amivel mindenkihez fordulunk.

A UCC vezetői:

John C. Dorhauer
Elnök

Traci Blackmon
Igazságosság és Tanúságtétel Szolgálat vezetője

James Moos
Világmissziós Szolálat vezetője

a UCC egyházkerületek lelkészi elnökeinek tanácsa és hivatalvezetői

 

Külügyi Iroda

Forrás: ucc.org

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.