175 év hűséges barátság

2016. május 12., csütörtök

Hivatalosan is missziói egyházközségének ismerte el egyházunk a budapesti Skót Missziót, valamint hálát adtak a Skót Egyház misszionáriusainak 175 éves magyarországi szolgálatáért a május 11-i zsinati ülésen.

Bogárdi Szabó István püspök úgy fogalmazott: „a Magyarországi Református Egyház hálás a skót misszionáriusoknak, hogy eljöttek, elhozták hitüket, szervező erejüket, segítségüket Magyarországra". A budapesti Skót Misszió munkája több ponton is szorosan összefonódott egyházunk életével és arra a mai napig hatással van. Kiemelte, hogy a skót alapítású protestáns közösség mindig is egyházunk részeként tekintett önmagára, s 1990 után sem kérték önálló egyházként történő bejegyeztetésüket. Aaron Stevens, a gyülekezet lelkipásztora megköszönte a 175 éves együttélés alatt kapott támogatást, s egyháza kitűzőjét és egy skót énekeskönyvet adott ajándékba a lelkészi elnöknek.

Bogárdi Szabó István és Aaron Stevens

Termékeny szolgálat

Az 1841-ben Magyarországra érkezett első skót misszionáriusok szolgálatuk fő területének a zsidómissziót tekintették. Emellett ugyanakkor lelki vezetést is nyújtottak a Lánchíd skót építőmunkásai számára. A 19. század végére a magyarországi – elsősorban – német nyelven beszélő zsidók közötti térítő munka megerősödött és kiteljesedett: a Skót Misszió iskolát indított, része volt a budapesti németajkú gyülekezet és a Bethesda megalapításában, emellett pedig vasárnapi iskolát indított – mely később mozgalommá vált – és intenzív keresztyén iratterjesztést végzett hazánkban.

A magyarországi ébredésért is munkálkodó skót lelkészek mellett említést érdemel a misszió zsidó-magyar lányiskolájának skót nevelőnője, Jane Haining, aki a második világháború alatt küldő egyháza hívására sem volt hajlandó hazatérni, mert nem akarta magára hagyni a szeretetébe és védelmébe fogadott zsidó tanítványait. A németek végül a briteknek való kémkedés vádjával letartóztatták és Auschwitzba deportálták, ahol életét vesztette. Az ő nevét viseli ma is a Dunai rakpart egy része.

Partneregyházi kapcsolat

1865-ben a Skót Egyház ösztöndíjprogramját a debreceni és budapesti református teológus hallgatók számára is megnyitották. Ennek a máig élő szoros kapcsolatnak köszönhetően kerültek az Edinburghból hazatérő magyar diákok később lelkészként a misszió második, Vörösmarty utcai intézményébe és egyben gyülekezetébe, így biztosítva a második világháborút követő időszakban is a Magyarországról elküldött skót lelkészek távozása után a misszió folytonosságát.

A Skót Misszió delegációja a Zsinati Hivatalban

Ennek az ösztöndíjprogramnak a 150. évfordulóját partneregyházi megállapodással ünnepelte tavaly a magyar és a skót egyház. A két egyház között 2006-ban létrejött megállapodás következtében az egyházunk immár egy részmunkaidős beosztott lelkész kinevezésével (és társfinanszírozásával) is kifejezésre juttatja a gyülekezettel való formális kapcsolatát.

Napjainkban a Skót Misszió a Skót Egyház nemzetközi egyházmegyéjének részeként működik. A nemzetközi gyülekezet református identitását megőrizve magyarok, hazánkban élő nemzetközi diákok, üzletemberek, diplomaták és országukat elhagyni kényszerülő menekültek lelki otthona. Mostani döntésével a Zsinat – a budapesti Koreai Gyülekezet mintájára – önálló jogállású missziói egyházközségének ismerte el.

Összeállította: Feke György
Forrás: Külügyi Iroda

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.