Református oktatási vezetők egyeztettek

2016. február 15., hétfő

Február 3-5. között tartották idei helyzetelemző konferenciájukat a református oktatási intézmények és a fenntartóik képviselői a berekfürdői Megbékélés Házában. A református köznevelési intézmények vezetői évről évre egy kétnapos konferencia keretében egyeztetnek az oktatási rendszerünket érő kihívásokra történő egységes fellépéséről.

Az intézményvezetői-fenntartói értekezlet első napján Papp Kornél zsinati oktatási irodavezető értékelte az oktatás területén 2010 óta bekövetkezett változásokat. Kiemelte, hogy az új ágazati jogszabályok megalkotása (2011-2013) és az egyházi köznevelés finanszírozási hátterének az átalakítása (2013) után tavaly a pedagógus minősítések és tanfelügyelet területén is sikeres volt az egyházi intézmények és fenntartók érdekeinek érvényesítése. Az elmúlt esztendők során megalkotott új normarendszer tekintetében csupán kisebb javításokra lesz szükség. Mindeközben a református köznevelési rendszer országos feladatellátásának szervezése is jelentős fejlődésen ment keresztül (az állami feladatok feladatfinanszírozása a Magyarországi Református Egyház költségvetésében, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatások, a pedagógiai szakszolgálati feladatok és az utazó gyógypedagógusi hálózat kiépülése).

Így az ötödik Református Köznevelési Konferencia homlokterében már ismét elsősorban nevelési kérdések álltak. Bustya János lelkipásztor, az Erdélyi Református Pedagógiai Intézet munkatársa ráhangoló előadásával a különböző nevelési alapelvek – köztük a következetes keresztyén nevelés sajátosságaira hívta fel a figyelmet. Bányai Sándor pécsi egyetemi docens számos példával illusztrálta a bibliai keretű élménypedagógia módszerét, melynek alkalmazása a katechetika területén is kívánatos.

A konferencia második napjának délelőtti ülésszaka a tanügy-igazgatási jogi és a munkajogi ismeretek elmélyítésével telt el. Feke Attila István, az Oktatási Hivatal munkatársa és Gáspárné Szokol Márta ügyvéd minden olyan részletkérdésre kitért magyarázatával, mely az intézményeket és a fenntartókat foglalkoztatta. A délutáni ülésszak szekcióüléseinek keretei között dolgozták fel a részvevők az iskolai erőszak és zaklatás új formái megjelenésének, a tanításra illetve tanulásra fordított idő alakulásának, a tanórán kívüli nevelés lehetőségeinek, a pedagógus minősítések óvodai tapasztalatainak, valamint a fenntartók alapvető működési kereteinek kérdésköreit. A témák feldolgozását Aáry-Tamás Lajos az oktatási jogok biztosa, illetve az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) valamint a Református Pedagógiai Intézet (RPI) munkatársai segítették. Részt vett a berekfürdői konferencián Pompor Zoltán az OFI főigazgató-helyettese is, aki beszámolt intézete köznevelést érintő fejlesztő munkájáról. Ábrám Tibor főgondnok, a Zsinat világi alelnöke a TÁMOP 3.1.17. pályázat támogatásával végrehajtott belső fejlesztésekre és a Kárpát-medencei oktatási intézmények együttműködésére hívta fel a figyelmet.

Az országos köznevelési konferenciákon az intézmények képviselői évről évre megismerkedhetnek egyházunk egyes missziói ágainak tevékenységével is. Ez alkalommal Dani Eszter missziói irodavezető és Nyeső Ágnes referens villantotta fel az Országos Cigánymisszió és az intézmények munkájának kapcsolódási pontjait. Szűcs Boglárka referens (Ökogyülekezet Mozgalom) a IV. Teremtésvédelmi Versenyre hívta meg a köznevelési intézmények tanulóit.

Az oktatási konferencia harmadik napján a teljes körű iskolai egészségnevelés témája került a középpontba. Thaisz Miklós főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériumának Köznevelés-fejlesztési Főosztálya) felhívta a figyelmet arra, hogy a jogi szabályozás kiterjeszti az egészségnevelést az egészséges táplálkozásra, a mindennapos testmozgásra, az iskola-egészségügyre és a higiéniára is. Mocsai Lajos a Testnevelési Egyetem rektora a mindennapos testnevelés fontosságának egészség- és társadalompolitikai vonatkozásait emelte ki, s számos jó gyakorlat bemutatásával mozgósította a református intézményeket a tudatos egészségnevelésre. Csányi Tamás a Magyar Diáksport Szövetség programjait ismertette, valamint bemutatta a köznevelési intézményekben bevezetett NETFIT mérés országos eredményeit. A konferencia zárásaként Bori Judit megbízott intézményvezető (Református EGYMI) és Szontagh Pál igazgató (RPI) ismertette intézménye aktualitásait.

A helyzetelemző és a stratégiai építkezést erősítő konferencián részt vettek a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és partiumi oktatási tanácsosok, akik a Kárpát-medencei Oktatási Alap 2015. évi gyűjtésének felhasználásáról készítették elő javaslatukat a Generális Konvent elnöksége számára. A felfokozott várakozásokat jól mutatja, hogy a három nap során mintegy 240 érdeklődő vett részt a közös munkában.

Papp Kornél

A szerző a Zsinati Oktatási Iroda vezetője.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.