A kárhozatos bálványimádásról

2012. május 24., címkék: xiii. zsinati ciklus 10. ülés, heidelbergi káté, zsinat

A hagyományok tisztelete az első – tette egyértelművé újra a Zsinat csütörtöki ülésén, miután elfogadta a Heidelbergi Káté új fordítását, de elvetette a szöveg csonkítását vagy egy esetleges kiegészítés betoldását.

Egyszerűen önmaga

2012. május 24., címkék: skót egyház, ifjúság, interjú, zsinat

A napokban ülésező skót zsinat az ifjúság erőteljesebb bevonására is javaslatot tett. Testvéregyházunk honlapja rövid interjút közölt Euen Pattersonnal, a 2012. ifjúsági zsinat moderátorával.

Pünkösdi szélben

2012. május 24., címkék: zsinat, állam-egyház kapcsolatok, xiii. zsinati ciklus 10. ülés, bölcskei gusztáv

A közös munka és a közös gondolkodás megvalósulását reméli a kormányzati ciklus második felében az állam és az egyház között Bölcskei Gusztáv püspök. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke a Zsinat csütörtöki ülésén elmondott nyitóbeszédében különösen a szociális ellátás, a közoktatás, valamint a hit- és erkölcstanoktatás átalakítását érintő általános bizonytalanság miatt sürgetné az érdemi egyeztetés mielőbbi megkezdését.

Kicsinységünk és a feladat

2012. május 24., címkék: zsinat, magyar református egyház, xiii. zsinati ciklus 10. ülés

A XIII. zsinat tizedik ülése Simonfi Sándor esperes áhítatával kezdődött, melynek kulcsmondatai: „légy bátor és erős", és „tegyetek tanítványokká minden népeket".

Ez történt a Zsinat csütörtöki ülésén

2012. május 24., címkék: xiii. zsinati ciklus 10. ülés, online közvetítés, zsinat

Elfogadták a Heidelbergi Káté szövegét, zárójel nélkül marad a nyolcvanadik kérdés-felelet vitatott mondata. Döntöttek a monitoring hálózat létrehozásáról, köszöntötték a húsz éves Kálvin Kiadót, első olvasatban tárgyalták a lelkészekről szóló törvény preambulumát és egyes paragrafusait. Ezek voltak a csütörtöki ülés fő eseményei. Részletes beszámolónk.

Skót Egyház 2.0: misszió a digitális korban

2012. május 23., címkék: zsinat, skót egyház

A május 19. és 25. között rendezett skót zsinat fontos lépés a Skót Egyház megújulásában.

Fiatalodás a skót zsinaton

2012. május 23., címkék: zsinat, skót egyház

Itt a zsinat-idény: a május 24-én kezdődő magyarországi zsinat előtt már szombaton összeültek a Skót Egyház tagjai. Új moderátort is választottak.

Az Egyházi Jövőkép Bizottság első ülése

2012. április 13., címkék: egyházi jövőkép bizottság, zsinat

Április 11-én ült össze először az Egyházi Jövőkép Bizottság. Az első ülésen megtörtént a jelenlévők bemutatkozása, a bizottság feladatának, munkarendjének áttekintése, és a bizottság elnökének megválasztása.

Eredményes volt a jogalkotási vitanap

2012. április 02., címkék: zsinat, jogi és egyházalkotmányi bizottság (zsinat)

Az MRE Zsinatának Jogi és Egyházalkotmányi Bizottsága először tartott jogalkotási vitanapot. A március 28-i tanácskozáson elvi iránymutatások születtek, amelyek mentén a bizottság tovább dolgozhat a jogszabályok előkészítésén.

„Ne veszítsük el azokat a közös dolgainkat, amik keresztyéné tesznek minket“

2012. január 09., címkék: zsinat, bölcskei gusztáv, rajnai protestáns egyház, didier crouzet, francia reformátusok, manfred melzer

A testvéregyházak képviselőinek köszöntőivel kezdődött el a Rajnai Egyház zsinatának ülése. A plenáris ülésen Bölcskei Gusztáv a kritikus eszmecserét sürgette.

A reform azzal kezdődik, hogy Isten Igéjére figyelünk

2012. január 08., címkék: zsinat, manfred rekowski, nyitó istentisztelet, rajnai protestáns egyház

Úrvacsorás istentisztelettel vette kezdetét a Rajnai Protestáns Egyház zsinatának 63. éves rendes ülése 2012. január 8-án, vasárnap délután a Bad Neuenahr-i Luther-templomban. 

Ülésezik testvéregyházunk zsinata

2012. január 07., címkék: eutanázia, rajnai protestáns egyház, ifjúság, bölcskei gusztáv, zsinat, egyházreform

A Rajnai Protestáns Egyház 212 tagot számláló zsinata 2012. január 8-13. között tartja éves rendes ülését. Testvéregyházunk zsinatának fő teológiai témája idén az eutanázia kérdése. Emellett napirendre kerül az ifjúsági gyülekezetek jövője és a folyamatban lévő egyházreform is. Az ülés vasárnap délután úrvacsorás istentisztelettel vette kezdetét. A testületet Bölcskei Gusztáv tájékoztatta Magyarország gazdasági helyzetéről.

Csütörtökön még megvásárolható az ajánlati csomag Szárszóra

2011. december 12., címkék: Pályázat, Háttér, pályázat, sdg konferenciatelep, zsinat

A Zsinat döntésének értelmében külső üzemeltetőt keresnek a balatonszárszói SDG-telep jövőbeni működtetésére.

Elfogadták az MRE 2012-es költségvetését

2011. december 07., címkék: hittan, zsinati tanács, zsinat, költségvetés, sdg konferenciatelep, jövőkép

A Zsinati Tanács idei utolsó, szerdai ülésén Bölcskei Gusztáv, a Zsinat lelkészi elnöke részletesen beszélt az egyházakat érintő állami törvényalkotási folyamat nehézségeiről, az egyeztetések hiányáról. A Zsinati Tanács a költségvetés tárgyalása mellett döntött a balatonszárszói SDG-telep üzemeltetésére kiírandó pályázatról, az Egyházi Jövőkép Bizottság tagjainak jelöléséről, valamint a hittanoktatás finanszírozásának eljárási kérdéseiről szóló szabályrendeletről.

Érdemi egyeztetésre várva

2011. december 07., címkék: zsinat, bölcskei gusztáv

Az állammal folytatandó egyházfinanszírozási tárgyalások megindítását szorgalmazta szerdán Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. Példaként említette annak az anomáliának a helyre tételét, miszerint 2010-ben és 2011-ben az egyházaknak jutó állami támogatásokból a református részesedés arányaiban drasztikusan csökkent. Az egyházvezető beszélt arról is, hogy az Országgyűlés napirendjén jelenleg is több, az egyházakat is érintő jogszabály tervezete, illetve módosítása szerepel, de a tisztánlátást, a folyamatok áttekintését nagyban nehezíti az, hogy a szóban forgó jogszabályokról az idő szorítása miatt nem folyt érdemi egyeztetés az érintett szereplőkkel, így az egyházakkal sem.

A sematikus válaszok rendre csődöt mondanak

2011. november 17., címkék: bölcskei gusztáv, XIII. Zsinat kilencedik ülés, zsinat

A józan döntések meghozatala érdekében a mítoszok, bálványok ledöntését sürgette megnyitó beszédében Bölcskei Gusztáv püspök, a XIII. Zsinat kilencedik ülésének kezdetén. A Zsinat lelkészi elnöke felidézte Pál apostol római levelének legfőbb gondolatait is: ő a vajúdó világot leginkább egy elvadult kertnek látta, ahol még nem vesztek el, még láthatók a rend kontúrjai. A püspök a helyzetértékelés mellett visszatekintett az egyház életét érintő legfontosabb történésekre is.

Új kapcsolat: Dél-Afrika

2011. október 15., címkék: zsinat, dél-afrikai holland egyház, együttműködés

A Holland Református Egyház (DRC) négyévente összehívott generális zsinati ülését Dél-Afrikában, Johannesburgban tartotta október 10. és 15. között. A zsinat a Dél-Afrika mellett Zambia, Zimbabwe és Namíbia területén működő tíz regionális zsinatot tömöríti. Miért érdekes ez nekünk? Erről kérdeztük Ódor Balázst, az MRE Zsinati hivatal külügyi iroda vezetőjét, aki részt vett az igencsak távoli ülésen.

Holland református zsinat Dél-Afrikában

2011. október 14., címkék: zsinat, dél-afrikai holland egyház, együttműködés

Református identitás és a missziói egyház bibliai képe, a Heidelbergi Káté 80. kérdés-feleletének revíziója, a református családhoz tartozó négy („fehér”, „fekete”, „színes” és „vegyes”) egyház egységesülése, a házasság előtti együttélés erkölcsi megítélése, a lelkészek mentori hálózata, a Belhari Hitvallás elfogadása – ezek a Holland Református Egyház (DRC) zsinatának témái Dél-Afrikában. Az egybegyűltek megerősítették az egyházvezetés döntését, miszerint a DRC teljes ökumenikus közösséget kimondó testvéregyházi megállapodást ír alá a Magyarországi Református Egyházzal.

A lelkipásztor is ember

2011. október 03., címkék: balatonszárszó, futó zoltán, Rendkívüli Zsinat 2011, zsinat

Egyházfegyelem, büntetés, megbocsátás, megtisztulás, lelkigondozás – ezekkel a súllyal bíró fogalmakkal lehet összefoglalni mindazt, amiről Futó Zoltán sarkad-újteleki lelkipásztorral az MRE Zsinatának rendkívüli ülése után beszélgettünk.

Örömöt vinni egy örömtelen világba

2011. október 03., címkék: zsinat, tiszáninneni egyházkerület, Rendkívüli Zsinat 2011, balatonszárszó, csomós józsef

A rendkívüli Zsinat kétnapos ülésének végén Csomós József Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökét kérdezte a tirek.hu arról, hogyan látta a rendhagyó tanácskozást és hogyan értékeli az ott felmerült témákat, ötleteket.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.