A Kárpát-medencei Református Egyházkerületek Elnökségeinek nyilatkozata a Magyarok Világszövetsége által kezdeményezett népszavazásról

2007. március 27.

A Kárpát-medencei Református Egyházkerületek Elnökségeinek egyöntetű véleménye szerint a Magyarok Világszövetségének ismételt népszavazási kezdeményezése ebben a formájában nem szolgálja a Magyarország területén kívül élő magyar közösségek érdekeit. Felelőtlennek és lelkiismeretlennek tartjuk a kezdeményezést, mivel odadobná ezt az érzékeny, stratégiai kérdést a jól ismert, végletekig megosztott politikai kommunikáció martalékául.

A 2004. december 5-i kudarc következményeit nem lehet egy másik, hasonlóan érzelmi, alapvetően belpolitikai vetekedéssé váló szavazással ellensúlyozni. A magyar belpolitikai élet, és kiemelten a jelenleg is kormányzó politikai erők felelőssége, hogy a 2004-ben esett szégyenfoltot lemossák a nemzet lelkiismeretéről. Éppen ezért a Kárpát-medencei Református Egyházkerületek Elnökségeinek megítélése szerint a kettős állampolgárság kérdésének rendezése a sikertelen 2004-es népszavazás után a mindenkori magyar Országgyűlés adóssága és egyben sürgős feladata. Ahogy annak előtte is hatáskörébe esett ez a lehetőség. Emlékeztetünk arra, hogy a Magyarországi Református Egyház Zsinata 2004-ben a Magyar Köztársaság Országgyűlésének részletes ajánlást adott át, mely szerint a kettős állampolgárság intézménye ellentmondások nélkül megoldható a magyar és az Európai Unió-s jogrend jelenlegi keretein belül.

A Kárpát-medencei Református Egyházkerületek Elnökségei 2004-ben, hangot adva az előkészítetlen népszavazási kiírás feletti aggodalmuknak, minden rendelkezésére álló eszközzel a kettős állampolgárság elfogadását szorgalmazták, és mint rendkívüli jelentőségű, megoldásra váró feladatot ma is szorgalmazzák. A kudarc óta eltelt években többek között lelkészcsere-programunkkal, melynek keretében magyarországi és a Magyarország területén kívül élő lelkészek szolgálnak egymás közösségeiben, azon dolgozunk, hogy a 2004. december 5-i megalázó, fájdalmas esemény a magyar közösségekben a lehető legkisebb törést, a legkevesebb megbotránkozást okozza. E gyógyító és új távlatokat kereső munka kiemelkedő segítséget kapott Sólyom László Köztársasági Elnök úr március 15-i erdélyi látogatásával, aki számára magától értetődő volt, hogy Kolozsvárott mondta el az egész magyarságnak szóló ünnepi beszédét. Ezért a felelős államférfiúi kiállásért az összes Kárpát-medencei református nevében ez úton is szeretnénk kifejezni köszönetünket.

2007. március 27.

Dr. Szabó István püspök és Dr. Nagy Sándor főgondnok
Dunamelléki Református Egyházkerület

Dr. Márkus Mihály püspök és Kuti Csaba főgondnok
Dunántúli Református Egyházkerület

Csomós József püspök és Ábrám Tibor főgondnok
Tiszáninneni Református Egyházkerület

Dr. Bölcskei Gusztáv püspök Dr. Virágh Pál főgondnok
Tiszántúli Református Egyházkerület

Dr. Erdélyi Géza püspök és Fekete Vince főgondnok
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Dr. Pap Géza püspök és Tonk István főgondnok
Erdélyi Református Egyházkerület

Tőkés László püspök és Kovács Zoltán főgondnok
Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Zán Fábián Sándor püspök és Nagy Béla főgondnok
Kárpátaljai Református Egyház

Csete Szemesi István püspök és Hallgató Imre főgondnok
Szerbiai Református Keresztyén Egyház

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.