Tájékoztató a 2012/13. tanév hittanoktatási létszámjelentéséről

2012. augusztus 30., csütörtök

Ebben a tanévben a honlapunkról letölthető adatlapok segítségével kell lejelenteni a hittancsoportok létszámát.

A Zsinat Gazdasági Bizottságának javaslatára ez alkalommal nem készül el a hittancsoportok létszámjelentő adatlapja nyomtatott formában. Az egyházközségek a reformatus.hu-ról tölthetik le Word és PDF formátumban az adatlapot. Ezeket a cikk melletti jobb hasábból érhetik el.

Tisztelettel kérjük, hogy a létszámok és csoportok egyházmegyei összesítését – a word és PDF formátumban letölthető adatlapokon – 2012. szeptember 30-ig (vagy az egyházmegyék ill. az egyházkerületek által meghatározott korábbi időpontig) szíveskedjenek eljuttatni az illetékes esperesi hivatal címére.

Az önkormányzati intézményekben szervezett és a gyülekezeti hittanoktatáshoz hasonlóan az egyházi közoktatási intézmények hittancsoportjait is szíveskedjenek egységesen az egyházmegyei adatok között szerepeltetni. A református közoktatási intézmények hittancsoportjait az iskola hosszúpecsétjével, körbélyegzőjével és az igazgató (óvodavezető) aláírásával hitelesített adatlapokon lehet bejelenteni az esperesi hivatalok számára.

Ugyancsak szeptemberi teendő a jövőre bevezetendő kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatás előkészítésének elkezdése. Ez ugyanis már a 2012/13. tanévben nagyfokú körültekintést igényel: 2013. március 1-április 30. között kerül sor a 2013./14. tanévben 1. évfolyamos tanulók általános iskolai beíratására, a leendő 5. évfolyamos tanulóknak pedig 2013. május 20-ig kell nyilatkozniuk választásukról. Tervszerű felkészülést és felkészítést igényel, hogy a református hittanoktatás az állami általános iskolákban be tudja tölteni küldetését.

Az egyházmegyei szintű hittanoktatás-fejlesztési terv megalapozása érdekében a Zsinati Oktatásügyi Iroda elkészítette azon adatlapokat, melyek segítségével a 2013-2017. közötti időszakban a hittancsoportok szervezése tervezhetővé válik. Az egyházmegyék adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében az adatlapok feldolgozását az Oktatásügyi Iroda elvégzi, s az egyházmegyei adatokat elektronikus formában az esperesi hivatalok rendelkezésére bocsátja.

Az adatlapokat (amelyek szintén elérhetőek a jobb hasábban) az egyházközségek szeptember 30-i határidővel juttathatják el az illetékes esperesi hivatalok számára. Az összegyűjtött adatlapokat az egyházmegyék a Zsinati Oktatásügyi Iroda számára október 15-ig továbbítják. Az Oktatásügyi Iroda november 30-i határidővel elkészíti az összesített adatbázist. Bízunk abban, hogy az adatgyűjtés és –feldolgozás hatékonyan segíti a felkészülést a változásokra.

Oktatásügyi Iroda

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.