Zsinati ülés Felvidéken

2016. június 02., csütörtök

Május 27-én Rimaszombatban tartotta meg IX. ülésszakának 3. ülését a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata.

A programpontok jelentős részét az elmúlt évről szóló jelentések tették ki, de szó volt a lelkészi szolgálatról szóló törvény módosításáról, a jogalkotási irányelvekről is, és első olvasatba került a gazdálkodási rendről szóló törvénytervezet. A zsinati tagok az eseti bizottság jelentése alapján határozatot fogadtak el a szlovák gyülekezetekben kialakult feszültség lezárása érdekében.

Részletes tudósítás az egyház honlapján olvasható.

Forrás: reformata.sk

Istent keresem

1Móz 32,23–33

„Bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink