Hosszú tanácskozás előtt

2012. november 07., szerda

Az MRE Zsinati testülete novemberben dönthet a Heidelbergi Káté újfordítású szövegének előzetes elfogadásáról. A november 14. és 16. közötti Zsinati Tanács, és az azt követő Zsinati ülésén szó lesz még a 2012. évi SZJA egy százalékos felajánlások alakulásáról, új diakóniai törvény megalkotásáról, a lelkészi eskü szövegének kiegészítéséről és megtartja első beszámolóját az Egyházi Jövőkép Bizottság is. A három napos tanácskozásra külföldi vendégek is érkeznek. Az eseményeket élőben közvetítjük honlapunkon.

 

Főként gazdasági témákról értekeznek november 14-én délelőtt a Zsinati Tanács ülésén. Itt tárgyalják meg az idei év egyházi költségvetésének alakulását és felvázolják a jövő évi financiális kilátásokat, valamint áttekintik a 2012. évi SZJA egy százalékos felajánlások alakulását is.

Változóban

A nagyszámú napirendi pont miatt a XIII. Zsinat tizennegyedik ülése is elkezdődik már november 14-én. Több törvény módosítása mellett beszámolók és egyes témákhoz kapcsolódó viták is szereplnek a napirendben. A szerda délután leghangsúlyosabb pontja a tervezett, új diakóniai törvény szempontjainak meghatározása lesz. Az elmúlt évtizedben az intézményes diakónia jelentősen fejlődött, ami szükségessé teszi a régi törvény felülvizsgálatát, és várhatóan egy teljesen új szabályozás előkészítését. 

Idén májusban is összeült a Zsinat

A diakóniai törvény mellett új szabályozási javaslat kerül a Zsinat elé az egyházi bíráskodásról is. Döntenek a lelkésznők gyes kiegészítő szociális segély számításáról, és a megváltozott állami szabályozás miatt szükségessé vált a közoktatási törvény módosítása is. A testület második olvasatban tárgyalja a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló törvényt, abban a reményben, hogy a törvény rövidesen lezárásra kerül.

Külkapcsolatok

A november 15-i zsinati ülésnapon főként szolgálatunk tartalmi kérdéseiről esik szó. Egyházunk élénk és tartalmas nemzetközi testvérkapcsolatai jelennek meg majd abban is, hogy az előző évhez képest több országból és egyházból érkeznek vendégek. Európából meghívást kapott a Franciaországi Református, a Litván Református és a Rajnai Evangélikus Egyház, a Cseh testvérek Protestáns Egyháza, valamint Európán túlról az Amerikai Református, a Dél-Afrikai Holland Református és a Koreai Presbiteriánus Egyház, továbbá a Koreai Köztársaság Presbiteriánus Egyháza. Testvéregyházaink jelenléte és remélt bekapcsolódása a Zsinat vitájába az egymásért érzett felelősségünket és a közösségünket erősítheti.

A tavaly novemberi zsinaton az MRE partneregyházi megállapodást kötött a Dél-Afrikai Holland Református Egyházzal

A csütörtöki megnyitó áhítatot Arjan Plaisier, a Holland Protestáns Egyház főtitkára tartja. Előadást tart még Thomas Wipf, az Európai Protestáns Egyházak Közösségének (GEKE) volt elnöke az „Európában zajló protestáns egyházreformok tapasztalatairól.” Ez a téma vezeti fel az Egyházi Jövőkép Bizottság első jelentésének előterjesztését.

Égető kérdések

Tartalmas vita várható egy újonnan indítandó zsinati sorozat kapcsán. Égető kérdéseink címmel olyan témákat tervez a zsinat megvitatni, amelyek egyházunk szolgálatában különösen is gondot okoznak. Ezen témák közül elsőként a lelkipásztorok válásáról és annak megelőzéséről, kezeléséről tanácskoznak majd. 

Az MRE hit- és erkölcstan kerettantervéről is dönt a Zsinat, amely külön vitanapon (képünkön) is foglalkozott már a témával. Az új kerettanterv létrehozása egy több éves folyamat végső állomása, amelyre  többek között azért is szükség van, mert 2013 őszétől kötelezően bevezetik, felmenő rendszerben, az iskolai erkölcstan vagy a helyette választható felekezeti hittan oktatást is. A Református Pedagógiai Intézet által kidolgozott új anyag egyszerre biblikus, gyermekekre hangolt és modern, középpontjában Jézus Krisztus missziói parancsából adódóan a tanítvánnyá tétel áll.

A Zsinat november 15-i ülésén dönthetnek a Heidelbergi Káté szövegének előzetes elfogadásáról, a Magyar Református Egyház Zsinata magyarországi tagjainak választásáról, megtárgyalják egy egyházi szociológiai kutatás indítását.

Ünnepélyes pillantok

A Zsinat tagjai közösen megemlékeznek a húsz éve indult Bethesda Gyermekkórház szolgálatáról. A tervek szerint szintén a csütörtöki  ülésén hozza létre – testvéregyházaink kérésére – a  Zsinat, a budapesti Koreai presbiteriánus Gyülekezetet.

Díjátadásokkal indul november 16. Jutalmazzák az Év Könyvét, oda adományozzák a Kiss Ferenc-, Juhász Zsófia- és Imre Sándor díjakat is. Ezt követően a Konfirmációs Bizottság számol be munkájának tervezett lépéseiről, majd a Cigánymissziós Tanács vázolja fel az MRE cigánymissziós stratégiájának előkészítésével kapcsolatos munkálatokat. Ezt követően egyéb testületek számolnak be: az Énekeskönyvi Bizottság, a Tényfeltáró Történész Bizottság, a Kálvin Bizottság, a Magyar Bibliatársulat és az Ökogyülekezeti Tanács és az Egységes Lelkészképesítő Bizottság.

A Zsinat üléséről részletesen tudósítunk írásban, valamint videóközvetítés segítségével élőben is követhetik az eseményeket. Az ülés szüneteiben interjúkat, háttérbeszélgetéseket láthatnak.

reformatus.hu, Kép: Kalocsai Richárd, Sereg Krisztián


Istent keresem

2Móz 6,14–30

„Hiszen én még a beszédben is ügyetlen vagyok!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink