Visszatekintve a megtett útra: A „Presbiter” 20 évi sajtószolgálatáról

2011. október 18., kedd

A Magyar Református Presbiteri Szövetség Lapja, a Presbiter és szerkesztőbizottsága idén tölti be szolgálatának 20. évét. Ebből az alkalomból 2011. október 15-én, Budapesten a Ráday Kollégiumban kibővített szövetségi elnökségi ülésen került sor a Lap köszöntésére.

A 20 év alatt közel 120 szám jelent meg, összességében majd 1950 oldalon, derült ki dr. Békefy Lajos, a Presbiter felelős szerkesztőjének beszámolójából.
Az 1992 elején indult Lap, mindössze 12 Ft-os példányonkénti áron volt kezdetekben kapható.

Az induló szerkesztőbizottság tagjai: Dr. Ritoók Zsigmond, dr. Papp Vilmos, Hegyi-Füstös István, Dr. Bodolay Géza voltak.Már ekkor két sarkalatos témakör jelent meg a hasábokon: a presbiteri szolgálat értelmezése a Kijelentés és a református hitvallásos örökség értelmébe és lelki táplálék, útravaló nyújtása lapunk segítségével is egyházunknak, kárpát-medencei hívő népünknek. Ennek érdekében sorjában beindultak a rovatok: Az Ige körül, a Magyar Presbiter, Az emlékezetes presbiterek, a Nyitott szemmel, az Élő gyülekezetek – szolgáló presbiterek, a Presbiter könyvespolcára. A szerzői kör közben egyre tágult, egész Kárpát-medencére kiterjedt, ebben gondolkoztak kezdettől fogva. Jól jelzi ezt például a balkáni háború idején szenvedő testvéreinkhez kézen-közön eljuttatott sok-sok lapszám, és annak boldog fogadtatása.

1993-ban Füle Lajossal és Vándor Gyulával bővült ki a szerkesztőbizottság. A témaválasztásban megjelent a társadalmi/közösségi felelősségvállalást bibliai összefüggésekből megvilágító írások sora (presbiter és önkormányzat; hívő ember és a politika).
A minőségi növekedés a mennyiségi váltást is magával hozta, 1993 karácsonyára már 16 oldalon jelent meg a Lap. 1993-ban kristályosodott ki sajtószolgálati együtthatásának erős öt iránya: misszió, konfesszió, kommunió, információ, konfirmáció.
Ugyanekkor a presbiterképzésnek is szószólójává vált, valamint hűséges híradója, dokumentálója lett a gyülekezeti, körzeti, megyei, kerületi, országos és nemzetközi presbitertalálkozóknak, rendezvényeknek. Fontos, újabb hangsúlyos és aktuális témák jelentettek meg sorozatformában: Izrael és az egyház; Az irgalom kultúrájáért.

2002 újabb formai-minőségi váltást hozott, az első oldalt rovatosították. Ekkor indult meg az országos presbiteri imanap tartását segítő rovat is Mikó László missziói elkötelezettsége révén.

Újabb mennyiségi váltás volt a minőségi növekedés külső jeleként, amikor 2009-ben 20 oldalnyi terjedelemre bővült a folyóirat, az anyaországon kívüli testvérek is egyre nagyobb nyilvánosságot kaptak. 2010 januárja óta színes nyitó és záró oldallal jelenik meg a Presbiter.

A belső változás, növekedés szép példája, hogy Dr. Papp Vilmosnak immáron két sorozata, rovata ment át a maradandóságba: az Emlékezetes presbiterek és a XX. századi gályarab-prédikátorok. És van újabb folytatás is, a Hétköznapi hitvallók keretében.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.