Véget ért az egységes lelkészképesítő vizsga

2016. szeptember 15., csütörtök

Szeptember 13-án és 14-én tartották az egységes lelkészképesítő vizsgát a Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinati Székházában. A kétnapos eseményen összesen ötvenhatan adtak számot tudásukról, voltak közöttük, akik – határon túli intézmények hallgatóiként – különbözeti vizsgát tettek.

Bár e vizsga a teológusok számára az utolsó esemény tanulmányaik során, Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök az eredményhirdetéskor arra kérte szolgatársait: a tanulást ne hagyják abba. Kálvinra hivatkozva kiemelte, hogy, aki megízlelte Isten jóságát, az az ismeretekben tovább akar haladni.

Záró imádságában áldást kért jelenlévő lelkészekre, hogy a gyülekezetben szolgáló, intézményekben és egyéb területen hivatást végző lelkipásztorok szolgálata által a hívek az élő evangéliumot hallják, és segítsék őket az örökélet felé vezető úton.

A vizsgabizottság – az Egységes Lelkészképesítő Bizottság – az MRE négy egyházkerületének elnökségeiből, valamint a négy magyarországi református teológia (Budapest, Debrecen, Pápa, Sárospatak) küldötteiből áll.

Az idei a hatodik egységes lelkészképesítő vizsga volt egyházunkban. A Zsinat még 2007-ben megfogalmazta azt az igényt, hogy az egyes felsőoktatási tanintézményeken túlmutató, egységes lelkészképesítési eljárással juthassanak lelkipásztori oklevélhez a Kárpát-medence református lelkészei. A kidolgozott rendszert 2010-ben fogadta el az MRE, s 2011 őszén tartották az első közös országos számonkérést Budapesten. A kezdeményezéshez, önálló lelkészképzés híján a Kárpátaljai Református Egyházkerület is csatlakozott.

A vizsga két részből: szóbeliből és írásbeliből áll. A jelöltnek az írásbeli részben egy úrnapi igehirdetést, egy kazuális (keresztelési vagy esketési vagy temetési) igehirdetést, valamint egy több órát felölelő iskolai vagy gyülekezeti hittanórai óratervet kell benyújtania és ismertetnie azt a bizottság előtt.

A szóbeli vizsga az „egyház és társadalom" viszonyának előre meghatározott témaköreiből áll. Ennek célja, hogy a Bizottság meggyőződjön a jelölt elfogadható tájékozottságáról a legfontosabb társadalmi, közéleti, szociáletikai és egyházi kérdésekben.

A hallgatók a sikeres vizsga letétele után kérhetik lelkésszé szentelésüket, és az egyházkerületük lelkészszentelő közgyűlésén vehetik át oklevelüket.

reformatus.hu, fotó: Vargosz

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.