Válaszolni a kihívásokra

2012. március 26., hétfő

A belső kommunikáció igényének és a külvilág felé való megmutatkozás elvárásnak való megfelelés egyaránt ott húzódik a reformatus.hu megújítása mögött - gondolatok az új reformatus.hu-ról.

"Nem értem. Nem találok semmit. Ez nem a reformatus.hu. Ez a reformatus.hu? És hová tűntek a színei? Miért nem találok rajta semmit? Hová tűnt a szép fejléc és miért lett ilyen primitív a kinézete? És különben is, miért hasonlít az Indexre? Miért kell mindennek megváltoznia, miért nem volt jó a régi?"

A reformatus.hu több visszatérő látogatójában kavaroghatnak ilyen és ehhez hasonló gondolatok akkor, amikor először szembesül a Magyarországi Református Egyház megújult honlapjával (vagy esetleg hasonló érzései voltak, amikor a tesztverzió idején botlott az új kinézetbe). Így van ez mindig, ha egy internetes oldal teljes átalakuláson megy át, és az esetünkben ránézésre alig találni egyezőséget a honlap korábbi kinézetével. Nehezen válunk meg a megszokottól, és ez nem csak az internetre igaz, és az is mindegy, hogy egyházi közegről van-e szó vagy éppen "világiról". Sokszor előfordul, hogy nemcsak a szemünknek kell átállnia az új kinézetre, hanem újra ki kell tapasztalnunk, újra ki meg is kell tanulnunk, hol találjuk azokat a dolgokat, amiket az adott honlapon használunk. Ráadásul sokszor az az érzésünk, a változás önmagért történt, nem látjuk az irányát, értelmét, vagy azt, hogy ez jó lenne nekünk, felhasználóknak.

Éppen ezért érdemes végiggondolni és elmondani, milyen megfontolások vezettek minket, amikor nekifogtunk a reformatus.hu átalakításának. Az első és legfontosabb annak a túl általános meghatározásnak a pontosítása, amely a reformatus.hu-ra a közegyházi honlap jelzőt aggasztja. A közegyházi címke a református egyház nem kevés tagja számára valami ellen létezik, a gyülekezetekkel, egyházmegyékkel és kerületekkel szemben állót, azok kárára létezőt jelent. Ennek az érzésnek, állításnak a valóságalapját nem is próbáltuk vizsgálni, és a sokak számára vonzó lövészárok-pozíció helyett egy teljesen másikat vettünk fel.

A reformatus.hu megújítása kapcsán a kezdetektől fogva azt hangsúlyozzuk, hogy nem lehet más a célunk, mint a református valóság lehető legkiterjedtebb bemutatása. Így az új honlap a lehető legtöbb ablakot, ajtót kívánja nyitni e közösség tagjaira: a címlapon is számos kivezető linket helyeztünk el, olyanokat, amelyek egyházkerületek, intézmények oldalaira vezetnek. A honlap aloldalaira kattintva pedig valamennyi egyházi testület, a teljes egyházi intézményrendszer bemutatását, elérhetőségeit megtalálják. A honlap elsődleges célja mindezekkel nem lehet más, mint a belső kommunikáció erősítése, annak elsődleges terének megteremtése.

Hivatalos közegyházi oldalként azonban nem lehet kizárólagos cél önmagunk bemutatása önmagunknak, a külső érdeklődők megkereséseinek szintén figyelmet kell áldoznunk. Tudható, hogy nagy azoknak a száma, akik lazán vagy csak kulturálisan, vagy még így sem kötődnek a református egyházhoz, mégis valamilyen kapcsolatba kerülnek vele: számukra lehet nagyon fontos fogódzó lesz Református A-Z-ig rovatunk. Ez a lektorálás alatt álló rovatban a közösségünkről szóló legfontosabb tudnivalókat fogalmaztuk meg ebben, katekézis formájában. A célunk ezzel a tartalommal azok elérése, akik számára például a sákramentum, egyetemes papság vagy éppen a Sola kifejezések homályos, esetleg inkább egzotikus fogalomnak hatnak.

A belső párbeszéd és a külvilág felé való megmutatkozás ötvözetének szánjuk most elindított Lelkész válaszol rovatunkat, amely az egyház életében részt vevők mellett ugyanúgy megszólíthatja a közösségen kívülről érdeklődőket. A lelkigondozás, tanácsadás ezen formája elsősorban azoknak nyújthat segítséget, akikben kérdések fogalmazódtak meg életükkel, egyházunkkal kapcsolatban és ezekre várnak választ. Ebben jelenleg hat református lelkész lesz segítségükre.

Az oldal grafikai megjelenése is a fenti célokat szolgálja. Egyszerű, letisztult, puritán dizájnra törekedtünk, amit nemcsak az internetezési szokások, az áttekinthetőség érdekében gondoltunk jónak, hanem a reformátusság évszázados hagyományaihoz is ez illeszkedik a legjobban a modern keretek között. A honlap technikai megoldásaival pedig az uralkodó trendekhez, elfogadott módszerekhez kívántunk nyúlni, így a részletekben természetesen felfedezhetőek máshol bevett elemek. Úgy gondoltuk, egyházi oldalként nem képzelhetjük magunkat internetes élcsapatnak, nem szégyellünk máshol látott alkalmazásokat átültetni ide, az összhatásban mégis egyedi, a közösség igényeinek megfelelni kívánó honlapot hozunk létre.

Nem véletlen tehát, hogy az első visszajelzések visszatérő eleme volt, hogy többen is hírportálosnak (olyan „indexesnek") mondták a megjelenést. Nem véletlen, hiszen a legolvasottabb magyar internetes oldalak mindenképp megszabják, mit gondolunk, hogyan látunk ezen a téren, tehát biztosan hatással voltak a mi terveinkre is. Emellett azt az egyveleget, amit a belső és külső megkeresések kiszolgálása, a reformátusság sokszínűségének megjelenítése jelent, úgy gondoljuk, ez a forma jeleníti meg a leghatékonyabban és a leghatásosabban.

A közösség erősítése és a közösség külső megjelenítése jelentette kettős kihívásra ad választ az is, hogy saját logót kapott refomatus.hu: önállóan is megjelenni képes, egyszerű és közérthető logót választottunk, mégis a református hagyományokkal évszázadok óta együtt él a kakas szimbóluma és egyben Jézus földi létének egyik fontos mozzanatára emlékeztet.

A honlap külső, illetve szerkezeti megújításával jelentős munka zárult le. Ez azonban azt is jelenti, hogy kaptunk egy új vázat, amelyet tartalommal kell megtölteni, ami elsősorban az oldal szerkesztőgárdájának a feladata, de ahogyan eddig is, ezentúl is várjuk az egész református közösség részvételét ebben.

Csepregi Botond

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.