Újévi Harangszó

2009. december 31., csütörtök

Menyői riportot közöl újévi lapszámának címoldalán a Harangszó, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja. A cikk kitér a húsz évvel ezelőtti történésekre, valamint a gyülekezet távolabbi múltjára és jelenére. Szintén a címoldalon Ravasz László A jó pásztor című igemagyarázatát közli a lap.

altA második oldalon, havonta jelentkező új sorozat indul Tőkés István tollából, Hétköznapok – ünnepnapok címen.

A lap közli a 2010-ben tartandó egyetemes imahét igei programját, szintén az imahéthez kapcsolódik Fabiny Tamás evangélikus püspök jegyzete a Mozaik-oldalon.

Az ötödik résszel folytatódik Csohány János Kálvin örökségéről szóló sorozata, a Zilahi Református Wesselényi Kollégium Kálvin-napjairól Kánya Zsolt Attila iskolalelkész számol be.

A lap ifjúsági rovatában a Corpus Christi Ökumenikus Ifjúsági szervezet tevékenységét és céljait Nagy Norbert elnök ismerteti, míg a méltán népszerű Tálentum zenekar szigetországi koncertkörútjának eseményeiről és helyszíneiről G. Nagy László számol be.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kéthetente megjelenő gyülekezeti lapja megvásárolható és megrendelhető a lelkészi hivatalokban. A lap internetes oldala a harangszo.blogspot.com címen olvasható.

Istent keresem

2 Móz 9

„De amikor a fáraó látta, hogy megszűnt az eső, a jég és a mennydörgés, visszaesett vétkébe, és konok maradt a szíve…" tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink