Úton

2013. január 19., szombat

„A keresztény tanítványság ösvénye azt jelenti, hogy az igazságosságnak, az irgalmasságnak és az alázatnak az útján járunk." Az imahét idei témáját az indiai keresztyén fiatalok dolgozták ki.

Január 20. és 27. között világszerte közös istentiszteleteket tartanak különböző felekezetű keresztyének. A nyolcnapos rendezvénysorozat célja, hogy a találkozásokkal és a közös imádsággal előremozdítsa a különböző felekezetű Krisztus-hívők egységét, felszámolja a keresztyénséget hiteltelenítő megosztottságot. 

Igazságosságért is imádkoznak

Az idei témát az indiai keresztyén szervezetek, egyházak és fiatalok közösen dolgozták ki. Az imahét bibliai alapvetése Mikeás próféta könyvéből származik, s arra keresi a választ, „mit kíván tőlünk Isten: csupán áldozatot vagy azt, hogy Vele járjunk igazságosságban és békében!?"

Az idei ökumenikus imahét igei alapvetése:


„Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égőáldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben." (Mikeás 6,6-8)

Mikeás próféta a szegényeket elnyomó hatalmat kritizálta, s alakjának ez a vonása különösen aktuálissá teszi őt az indiaiak számára. Az ottani keresztyének nyolcvan százalékát ugyanis a dalitok alkotják. Ők a társadalom legalsó rétege, a kasztrendszeren kívüliek, a többi réteg által megvetettek. Ez a megosztottság még fontosabbá teszi az egységért imádkozást az indiai keresztyének számára.

Úton nyolcféleképpen

Az úton járás hasonlata összekapcsolja az imahét nyolc napját, s világosan utal arra a dinamizmusra, amely a krisztusi tanítványságot jellemzi. A nyolc nap altémái, amelyek az úton járás különböző módozatairól beszélnek (beszélgetés az úton, úton Krisztus megtöretett testével, úton a szabadság felé, úton mint a föld gyermekei, úton Jézus barátaiként, úton akadályokon át, úton a szoldaritásban, ünnepelve az úton), a szervezők reménye szerint képessé tesznek bennünket arra, hogy a hiteles keresztyén tanítványság különböző szempontjaira fordítsuk figyelmünket, amelyek a helyes ösvényen az életre vezetnek.

Honlapunkon a nyolc nap mindegyikén egy-egy témába vágó áhítatot olvashatnak. Pünkösdi teológus, baptista, metodista és evangélikus lelkész, ortodox pap, római katolikus teológus és anglikán pap és református lelkipásztor gondolkodik napról napra az igéről és az úton járásról.

Imahét itthon

Hazánkban a Magyar Katolikus Egyház és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) közösen szervezi az imahetet. Országos ökumenikus istentiszteletet tartanak január 20-án este hattól Budapesten, a fasori evangélikus templomban, melyen az igét Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, valamint a MEÖT elnöke, Steinbach József református püspök hirdetik.

Emellett arra bíztatják gyülekezeteiket, hogy tartsanak közös alkalmakat, programjaik során használják fel az imahét programfüzetét, vegyék alapul az abban található ajánlott liturgiát, bibliai textusokat – ezzel is vállaljanak közösséget a világ minden táján élő keresztyénekkel.

reformatus.hu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.