Sigurd Rink az EKD új tábori püspöke

2014. április 30., szerda

Dr. Sigmund Rink, hessen-nassau-i esperes lesz a Német Protestáns Egyház (EKD) új tábori püspöke. Az EKD egyháztanácsa és a tagegyházi vezetőket tömörítő testülete (Kirchenkonferenz) az 53 éves teológust nevezte ki a tábori püspökség szolgálatát jelenleg ellátó Martin Dutzmann utódjaként.

Az EKD tanácsának elnöke, Nikolaus Schneider a tanács ülésén így nyilatkozott a kinevezésről: „Nagyon örülök, hogy Sigurd Rink személyében egy olyan teológus tölti majd be a tábori püspökséget, aki osztja az EKD békeetikai nyilatkozatait, biblikus álláspontot képvisel és emellett vezetői tapasztalattal is rendelkezik. Magam és a tanács nevében is Isten áldását kívánom Sigurd Rink új hivatali szolgálatára, és örömmel nézek a közös munka elé."

Schneider köszönetet mondott a korábbi tábori püspöknek, Dr. Martin Dutzmannak is „az ösztönzéséért és a tettrekészségéért", amellyel az elmúlt évek során egyszerre művelte a békeetikát és végzete a tábori lelkigondozás szolgálatát.

Sigurd Rink az első, aki egyedüli szolgálatként vállalja a tábori püspökséget. Ehhez a tanács vezetője hozzáfűzte: „az elmúlt évek során világossá vált, hogy a tábori püspökség egy másik szolgálat melletti vállalása nem ad lehetőséget a felmerülő kihívásokkal való megfelelő szembenézésre. Ezért döntött úgy az EKD tanácsa, hogy ezt a hivatalt egyedüli hivatali feladattá alakítja át." Sigmund Rink mandátuma hat évre szól.

Sigurd Rink 1960-ban született Frankfurt am Mainban, majd Marburgban, Heidelberben és Münchenben hallgatott teológiát. Tizenegy évig szolgált lelkipásztorként Usingenben és Königstein-Falkenstein-ban. Ez idő alatt doktorált teológiából és kommunikáció valamint marketing területén végzett tanulmányokat. 1998 és 2002 között a Hesseni és Nassau-i Evangélikus Egyházi Vezetők (EKHN) referense volt, majd ezzel egyidejűleg 2000-2002-ig az EKHN sajtószóvivője. 2002 óta Sigurd Rink a Dél-Nassaui egyházkerület esperese, melyhez 220 gyülekezet valamint 320 lelkipásztor tartozik. Rink házas és három felnőtt gyermeke van.

Az új tábori püspök kinevezése alkalmából így fogalmazott: „Örömmel elvállalom a rám bízott feladatot, melyre mint a katonák és családjaik felé végzendő szolgálatként tekintek." Elsősorban az egyre nagyobb követelményeket támasztó tábori lelkigondozói feladatokat szeretné ellátni, s a protestáns békeetikát megjeleníteni a társadalomban. „Hozzá szeretnénk járulni a béke fenntartásához" – nyilatkozta Rink az egyházi feladatokkal kapcsolatban.

A tábori lelkigondozás szolgálata az 1957-es, a Német Szövetségi Köztársaság és az EKD között létrejött szerződésen alapul. A protestáns lelkigondozás német modellje abban különleges, hogy a lelkigondozás egyházi feladatkörbe tartozik és annak ellenőrzése mellett zajlik, mindemellett az állam gondoskodik a szervezeti felépítésről és fedezi a felmerülő költségeket.

Az idén leköszönő tábori lelkész, Martin Dutzmann egyidejűleg átadja a tartományi szuperintendensi hivatalát is. Az elkövetkezendő időszakban az EKD kormányzati és Európai Uniós kapcsolattartással megbízott képviselői feladatait látja majd el. A Lippei Egyház új szuperintendensét, Dietmar Arendst május 4-én Lemgoban iktatják be hivatalába. Az ünnepi istentiszteletre a Magyarországi Református Egyház (MRE) is meghívást kapott. A beiktatáson Balogh Barnabás, a Magyar Református Szeretetszolgálat lelkészi igazgatója képviseli egyházunkat. Az MRE és a Lippei Egyház között 1999-ben született írásos testvérkapcsolati megállapodás. A két egyház együttműködésének részeként a Lippei Egyház rendszeresen támogatja a magyarországi református diakóniai és ifjúsági kezdeményezéseket.

Forrás: www.protestantnews.eu/germany/

Polgári Anita

Istent keresem

1Móz 24,28–67

„Az Úrtól indult el ez a dolog… Legyen urad fiának a felesége, ahogyan elvégezte az Úr” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink