„És lesznek ketten egy testté…”

2017. február 13., hétfő

A Debreceni Református Nagytemplomban nyitották meg az idei Házasság hetét. A február 12-i ünnepi, nyitó istentiszteleten Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét az Énekek éneke 3. fejezetének 1-4. versei alapján.

Hazánkban immáron tizedik alkalommal szervezik meg a Házasság hetét a keresztyén egyházak és a civil szervezetek széles körű összefogásával. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. „Kisebbfajta jubileum ez a rendezvénysorozat, amely mindig nyitó istentisztelettel kezdődik hazánkban, hogy emlékeztessen házast és nem házast, hogy házasság Isten teremtési rendjében született és emberhez méltó isteni dolog" – mondta Fekete Károly.

A megtalálás öröme

„Menyegzői játékot örökített meg a bibliai Énekek Éneke, a legszebb ének. Valóságos és álomszerű elemek váltakoznak ebben a könyvben. A vőlegény és a menyasszony örömteli álmodozása és a gyötrelmes valóság fonódik össze. A vágyak és a lehetőségek ütközése, a kínok és az enyhülések hullámzása követik egymást. Lelepleződik az emberi szabályok merevsége és reménységre hangol az isteni rugalmasság csodája. Nem is beszélve a keresés-motívum bibliai és mai jelenlétének megtapasztalásáról, amely keresés nem csak az egymásra találásért kíván sok-sok energiát, hanem abban is energia-igényes, hogy keresni kell az utakat és módokat a kapcsolataink ápolására, kiteljesítésére, elfogadtatására, Isten és emberek előtt való felvállalására" – folytatta Fekete Károly.

A püspök igehirdetésében kiemelte Vasadi Péter, keresztyén költő egyik esszéjét, amely remekül írja le a megtalálás örömét. „A feleség, akivel úgy találkozunk, mint egy földig érő tükörrel. Jön felénk valaki, aki nem mi vagyunk, mégis ő a mi tükörképünk. Aki megrettent minket, mert váratlanul jött. Aki boldoggá tesz, mert bár a mi tükörképünk, mégis ő-maga marad. Aki mindenben más, mint mi, csak a szerelemben ugyanaz. Akivel létcserére lépünk, s ettől több leszünk. Akinek odaadjuk, amink van, ezért folyton többet ad a sajátjából. Aki nemcsak visszaad, hanem ellep ajándékaival."

A prédikáció a keresés-megtalálás motívumára épült fel. A megtalálás, megérkezés pillanata pedig az lehet, amikor megtörténik a feltétlen elfogadása a másiknak és tudatos vállalása a saját érzéseinknek. „Tökéletes ez a gondolatpárhuzam azért is, mert tökéletes összhangban van a házasság misztériumának teológiai üzenetével, amely Krisztus és az övéi kapcsolatára utal" – zárta szavait Fekete Károly.

„Szeretetben összeforrva, egy közös test tagjai"

Tóth János szolgálatvezető lelkipásztor külön köszöntötte a jelenlévőket a Kézfogás Református Lelkigondozói Szolgálat nevében. „Egyének, párok, családok lelkigondozásával foglalkozunk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy mi is, a Magyar Református Egyház részéről elmondjuk, hogy ez nemcsak fontos, nemcsak egy olyan szempont, amit meg kell jelenítenünk, hanem ma, a jelen és a jövő záloga az ember számára ebben a kapcsolatban, ebben az intézményben: a házasságban és a családban rejlik. Minden egyház egy családi egyház. Nekünk nem az a fontos, hogy csupán tagjaink legyenek, hanem olyan tagok legyenek, akik jól vannak, jól érzik magukat, olyan emberek, akik megtalálják a párjukat, az életüket, megtalálják azt, amit keresnek" – mondta Tóth János.

Ezt követően Madarász Isti filmrendező, és felesége, Kerekes Monika – a Házasság hetének arcai – tettek bizonyságtételt kapcsolatukról, és személyes élményeiket osztották meg a hívekkel.

„Nagy izgalommal vágtunk bele a rendezvénybe! Először azt gondoltuk, hogy idősebb házaspárok talán jobban képviselhetnék az üzenetet, de a szervezők meggyőztek minket, hogy szeretnék a fiatalokat is megszólítani, s nem a tökéletes mintaházaspárt keresik, hanem csak azokat, akik tudnak erről őszintén beszélni. A házasság fontos, és mi hiszünk ennek az intézményében. Ez az a keret, ami összeköt bennünket – ez nagyszerű találmánya Istennek –, illetve ez az a biztos alap, végtelenül stabil pont, amibe hazatérünk. Nem mi vagyunk a legpéldamutatóbbak, mert egy teljesen hétköznapi, keresztény házaspár vagyunk. S reméljük, hogy ezzel a szereplésünkkel a „házasság szerzőjére", Istenre tudunk felmutatni. A másik fontos dolog, hogy nem az a jó házasság titka, hogy minden egyszerű legyen és könnyen menjen, hanem inkább az, hogy minden körülmények között, jó és rossz napokban egyaránt, Istenbe kell kapaszkodni, és az Ő napról napra megújuló kegyelme megtart minket" – mondta Madarász Isti.

„Egy hívő házaspár mindennapjairól beszélünk őszintén, és így talán tudunk másokat bátorítani" – kezdte bizonyságtételét Kerekes Monika. „Sok-sok titka lehet egy jól működő házasságnak – én nem tudom pontosan, hogy melyek azok –, de egy idő után beletanulunk. Mindketten nagyon komolyan vettük és akartuk ezt a kapcsolatot, az elejétől fogva tudatosak voltunk. Egymás felé fordultunk, jóban és rosszban, egészségben és betegségben. Amikor elmondtuk a házassági esküt, még nem tudtuk pontosan, mi vár ránk – de akármi jött és jön, egymás felé fordulva, és Isten segítségét kérve próbálunk mindent megoldani" – zárta bizonyságtételét Kerekes Monika.

A lakóhelye közelében lévő házasság heti programokról az alábbi felületeken tájékozódhat: www.hazassaghete.hu

ttre.hu, fotó: Barcza János

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.