Protestáns etikai kézikönyv készül

2016. június 17., péntek

Debrecen, 2016. június 16., csütörtök (MTI) - Protestáns etikai kézikönyvet jelentet meg 2017-ben, a reformáció 500 éves jubileuma alkalmából a Luther és a Kálvin kiadó, a hiánypótló mű szerzői evangélikus és református teológiai tanárok - jelentették be a szerzői konzultáció keretében rendezett sajtótájékoztatón csütörtökön Debrecenben.

Hafenscher Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) miniszteri biztosa, a kézikönyv megjelentetését támogató Reformáció Emlékbizottság vezetője kiemelte: az 500 éve Luther 95 vitatételével elindult megújulási folyamat nem az egyetlen, de mindenképpen a legjelentősebb Európa szellemtörténetében és a kereszténység kétezer éves történetében.

Ez a megújulási igény végigkísérte az elmúlt ötszáz évet, amire megfelelően kell emlékezni és a következő ötszáz évet ennek figyelembevételével tervezni - tette hozzá. Megjegyezte: a megújulás visszatérést jelent az alapokhoz, vagyis ahhoz, hogy a szentírás a mérték, egyedül Krisztusra kell figyelni, kegyelemből élünk, ebből fakad a teljesítmény, és a hit által valósul meg minden.

Hafenscher Károly a debreceni Református Kollégiumban tartott tájékoztatón fontosnak nevezte, hogy ami mögöttünk van, abból erőt merítsünk. A 21. században szükség van a megújulásra, a régi értékek mellé odatenni a magunkéit, és mai kontextusban újraértékelni az alapértékeket - fejtegette.


Bölcskei Gusztáv, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) rektora, a Magyarországi Református Egyház (MRE) doktori kollégiumának elnöke kiemelte: Európának, csakúgy mint ötszáz évvel ezelőtt, ma is szüksége van a protestáns józanságra, amit a reformáció képvisel. Reményét fejezte ki, hogy a készülő protestáns etikai kézikönyv sokakat segít majd abban, hogy "a berögzött klisék helyett újszerűen gondolkodjanak", hozzájárul az értékek felkutatásához és segít, hogy "mérlegre tudjuk tenni a dolgokat". A DRHE és a református doktori kollégium ehhez minden segítséget megad - fűzte hozzá a volt tiszántúli püspök, az MRE korábbi lelkészi elnöke.

Fazakas Sándor egyetemi tanár, projektvezető hozzátette: az új kézikönyv interdiszciplinárisan közelítve igyekszik etikailag reflektálni arra a keresztyénséget végigkísérő kérdésre, hogy "mit cselekedjünk?". A kézikönyv a keresztyén emberek döntéseit igyekszik segíteni olyan elvek, normák tisztázásával, ami a biblia, a filozófia terén rendelkezésre áll - magyarázta. A professzor a projekt céljai között említette a reformátori egyházak etikai tanításának megfogalmazását a 21. század európai és magyar társadalmi realitásainak figyelembe vételével, a protestáns etika tárgyköreinek és témáinak bemutatását, az önálló erkölcsi véleményformálás lehetőségének a kialakítását, valamint a párbeszéd segítését etikai témákban a társadalmi és a tudományos közéletben.

A protestáns etikai kézikönyvet közösen megjelentető két kiadó, a Luther és a Kálvin igazgatója, Kendeh K. Péter és Galsi Árpád elmondták: nemcsak lelkészek és szakteológusok, hanem a protestáns egyházak etikai tanítása iránt érdeklődők számára is készül a könyv, amely szándékaik szerint használható lesz képzésben, oktatásban, továbbképzésben is.
Az etikai kézikönyv várhatóan 2017 első felében jelenik meg több ezer példányban.

Forrás: MTI, fotó: Pálóczi Alexandra (ttre.hu)

Istent keresem

1Móz 27,1–33

„…Jákób éppen csak kijött apjától, Izsáktól, amikor a bátyja, Ézsau is megjött a vadászatból” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink