Protestáns egyházak zsinatainak találkozója Budapesten

2015. január 26., hétfő

Budapesten kerül sor az Európai Protestáns Egyházak Közössége, azaz a GEKE tagegyházainak második zsinati találkozójára 2015. január 30. és február 1. között. Az egyházi „parlamentek" közötti kapcsolat elmélyítését szolgáló kezdeményezés fő témája a protestantizmus hatása Európára.

Az MRE testvéregyháza, a Rajnai Egyház kezdeményezésére és hathatós támogatásával a házigazda Magyarországi Református, Evangélikus és Metodista Egyházak összefogásával valósulhat meg Budapesten a zsinati tagok találkozója, amelyen Michael Bünker, a GEKE főtitkára és a szervezet vezetőtestületének, az úgynevezett tanácsnak a tagjai is részt vesznek. Daniele Garrone professzor, a Valdens Egyház lelkésze főeladásában a reformáció társadalmi, kulturális és politikai hatása mellett arról szól majd, hogy a protestáns szellemiség hogyan határozta meg a „laikus" egyháztagok életét és szolgálatát.

A háromnapos találkozón több mint 30 európai és közel-keleti országból érkező mintegy nyolcvan, többségében laikus zsinati tag arra keresi a választ, hogy létezik-e egyáltalán az a közös protestáns szellemiség és hang Európában, amely meghatározó módon formálta a kontinens mai, alkotmányos parlamenti demokratikus berendezkedését és sokrétűen hozzájárult Európai kulturális és politikai arculatához. A különböző szakterületet képviselő résztvevők a reformátori egyházak társadalmi felelősségvállalásának új útjait nyolc munkacsoportban keresik. Az egészségügyi és szociális munkacsoportban vesz részt Dr. Imre Sándor, a Tiszántúli Református Egyházkerület korábbi főgondnoka és Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka, míg a protestáns egyházak oktatásügyre és nevelésre gyakorolt hatásáról tanácskozó munkacsoportban Ábrám Tibor, a Tiszáninneni Egyházkerület főgondnoka tart vitaindító előadást. Műhelymunka zajlik még a kultúra, a politika és demokratikus részvétel, a gazdaság és pénzügy, a globális felelősségvállalás, valamint a családügy kapcsán.

Az előadások és műhelymunkák mellett istentiszteletekre és bibliatanulmányozásra is sor kerül. A nyitó istentiszteleten Dani Eszter, az MRE missziói irodájának vezetője hirdeti az igét és Zán Fábián Sándor püspök szolgál imádsággal. Az ukrajnai válság, kiemelten is a Kárpátaljai Református Egyház helyzete ugyancsak napirenden szerepel. A nyitó istentisztelet adományával a kárpátaljai reformátusok szolgálatát támogatják a résztvevők.

2012-ben Németországban először találkoztak egymással az európai protestáns egyházak zsinati tagjai a tavaly negyven éves jubileumát ünneplő Leuenbergi Konkordia szellemében. A sokszínű egység alapvetését megfogalmazó egyezmény 1973-as aláírása óta eltelt évtizedekben nem csupán a protestáns egyházakban, hanem a szélesebb körben is az ökumenikus kapcsolatok egy meghatározó modelljének bizonyult. Az intenzív teológiai párbeszéd és az úrvacsorai közösséget megalapozó egyezség mellett a szervezet szeretné azt is elérni, hogy az európai egyházak még közelebb kerüljenek egymáshoz az egyházkormányzat szintjén is. A kezdeményezés mögött a közös protestáns zsinat gondolata áll, amit egyesek irreális álomnak tartanak, de többek között a zsinatok találkozóját eredetileg kezdeményező würtembergi egyház képviselői reális célként beszélnek róla.

Külügyi Iroda

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.