Ez történt a Zsinat alakuló ülésén

2015. február 25., szerda

2015. február 25-én tartotta alakuló ülését a Magyarországi Református Egyház XIV. Zsinata. Az első ülésen egyebek mellett megválasztották a Zsinat elnökségét. Részletes tudósítás a helyszínről.

13:30 A Zsinat új lelkészi elnöke lezárta a XIV. zsinati ciklus alakuló ülését.

13:22 A Zsinat új lelkészi elnöke elmondta, az egyes egyházkerületek kiket jelöltek a zsinati szakbizottságokba. A szakbizottságok tagjait az új összetételű zsinat második ülésén választják meg. Bogárdi Szabó István bejelentette, hogy az új összetételű zsinat második, immár rendes tavaszi ülésszakát április 22-én tartják. 

13:18 Megválasztották a Zsinati Tanács tagjait. A harmincfős testületnek tisztségüknél fogva tagjai a kerületek püspökei és főgondnokai, a zsinati tanácsos és a zsinati jogtanácsos, melléjük Dunamellékről Takaró Andrást, Hegedűs Bélát, Simonfi Sándort, Veres Sándort, Csuprik Lászlót és Szánthó Györgyöt, Dunántúlról Köntös Lászlót, Bellai Zoltánt, Szűcs Attilát és Baráth Istvánt, Tiszáninnenről Pásztor Dánielt, Szűcs Endrét, Victor Dánielt és Thomka Istvánt, Tiszántúlról pedig Derencsényi Istvánt, Nagy Zsoltot, Vad Zsigmondot, Csabina Sándort, Báthori Gábort éd Balogh Sándort választották meg.

12:55 A Zsinat - a kerületek jelölése alapján - megválasztja a harminc tagú Zsinati Tanács tagjait. A titkos szavazás idejére az ülést felfüggesztik.

12:50 Miután a Zsinat megválasztotta elnökségét és jegyzői karát, a korelnökök és korjegyzők átadják nekik az ülés vezetését. Az elnökség székfoglaló beszédét a következő ülésen tartja meg. A Zsinat Dunamellékről Szabó Ferencet (lelkészi) és P. Tóth Zoltánt (világi), Dunántúlról Baráth Istvánt (világi), Tiszáninnenről Mészáros Ildikót (lelkészi), Tiszántúlról pedig Mihalina László Mihályt (lelkészi) és Varga Ritát (világi) választotta meg a jegyzői feladatok ellátására. A mai ülés jegyzői a továbbiakban Szabó Ferenc és Baráth István.

12:30 A kerületek jelöltjei közül megválasztják a Zsinat jegyzőit a következő ciklusra. A szavazás titkos, erre az időre felfüggesztik az ülést. A szünetben Bölcskei Gusztáv leköszönő lelkészi elnök, a határon túli egyháztestek delegáltjai és a külföldi vendégek sorra gratulálnak a Zsinat most megválasztott elnökségének.

12:28 A Zsinat tagjai a 134. Zsoltár éneklésével kérik Isten áldását megválasztott vezetőikre.

12:25 Véget ért a szavazást követő szünet, az eredményhirdetéssel folytatódik az ülés. Szabó István dunamelléki püspököt választották a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnökévé (55 szavazattal), világi elnöktársa pedig Huszár Pál dunántúli főgondnok lett (65 szavazattal). A Zsinat lelkészi alelnöke Fekete Károly lett (95 szavazattal, további 5 érvénytelen), a világi alelnök pedig Ábrám Tibor (96 szavazattal, további 4 érvénytelen). 

11:08 Az ülés alatt a zsinati székházban ezúttal a Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely két vándorkiállítása látható. Az egyik Zugló történelmének és épített örökségének református vonatkozásait mutatja be, a másik az idén 425 éves Vizsolyi Bibliáról szól. A tíz tablót és számos eredeti Bibliát magába foglaló kiállítást a rendezők örömmel bocsátják református gyülekezetek és oktatási intézmények részére.

10:50 A szavazás zárt ülés keretében zajlik. Közvetítésünket a szavazás után folytatjuk.

10:48 A Zsinat lelkészi elnökének A Zsinat lelkészi elnökének tisztségére a jelölést Szabó István és Fekete Károly püspökök vállalják. A Zsinat világi elnökének tisztségére a jelölést Ábrám Tibor és Huszár Pál vállalják. A szavazás idejére felfüggesztik az ülést, a választás titkos jellege miatt mindenkinek el kell hagynia a termet, aki nem bír szavazati joggal. Erre az időre az élő közvetítést is felfüggesztjük.

10:45 A Zsinat lelkészi elnökének, világi elnökének, és lelkészi alelnökének, illetve világi alelnökének megválasztása következik.


10:42 A Zsinat elfogadta a tárgysorozatot. Szabadi Árpád lelkészi korelnök ismertette a választójogi törvény alapján választandó zsinati tisztségviselőkre vonatkozó választási szabályokat.

10:40 Megválasztották az ülés jegyzőit, és a zsinati tagok átadták megbízólevelüket. A jelen lévő tagok – az összes zsinati tag jelen van – számbavétele után megállapították a testület határozatképességét.

10:37 A határon túli magyar vendégeken túl az ökumenikus és nemzetközi kapcsolatok ápolása jegyében és több vendég érkezett. Az ülésen részt vesz Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) főtitkára, valamint Kim Seon Koo, a Koreai Köztársaság Presbiteriánus Egyházának (PROK) és Jeong Chae Hwa, a Koreai Presbiteriánus Egyház (PCK) hazánkban szolgáló missziói munkatársa. Előbbi a Károli Gáspár Református Egyetemen (KRE) tanít, utóbbi a Magyarországi Református Egyház koreai gyülekezetėnek a lelkėsze.

10: 30 Mártha István, a Zsinat világi korelnöke formálisan is megnyitotta az ülést.

10:25 Nem Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök az egyetlen határon túli vendég. A zsinati ülésen jelen van világi elnöktársa, Nagy Béla kárpátaljai főgondnok, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház elnöksége (Fazekas László püspök, Fekete Vince főgondnok), Halász Béla, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspöke és Csáti Szabó Lajos horvátországi református püspök is.

10:22 A zsinati tagok a 392-es dicséretet éneklik, majd a 236-os következik.

10:20 A kárpátaljai püspök az ima rejtelmeibe vezette be a hallgatóságot: az ima és a magasztalás közti különbségekről is beszélt, kiemelve az ima lehetőségét, az ima elképesztő erejét. Józanságra és bölcsességre van szükség az imádkozáshoz, és amikor imádkozunk, gyermekké kell válnunk – mondta. Az imával indulhatunk útnak e zsinati ciklusban, és az ima feltétele a hit – a hitre van szükségünk – emelte ki. Imádkozzunk egymásért, mint testvéretekért az Úrban!

10:12 „Köszönjük, hogy nagy feladatot bíztál ránk, országodnak kormányzását, népednek vezetését. Egyedül nem vagyunk képesek erre, kérünk téged, hogy vezetettek legyünk. Ébressz a mi szívünkben bizodalmat” - mondta a kárpátaljai püspök. „Szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok” – idézte Zán Fábián Sándor Pál első levelét a thesszalonikaiakhoz.

10:05 Mindenki bevonult  az ülésterembe, és Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök áhítatával kezdődik a XIV. zsinati ciklus szerdai ülése. A 161-es dicséretet éneklik a tagok.

09:57 Tíz órakor Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök áhítatával veszi kezdetét a XIV. zsinati ciklus alakuló ülése.


09:48 Egyre többen az ülésteremben. A száz tagú testületből ötvenen először lesznek zsinati képviselők.

09:35 Mintegy 25 perc múlva kezdődik a XIV. zsinati ciklus első ülése, a zsinati tagok már szállingóznak az ülésterembe. Az ülésről élőképes közvetítést is követhet a nyitóoldalunkon. A Zsinat mai tennivalóiról korábbi cikkünkben olvashat részletesen.

A szöveges tudósítást készítették: Csepregi Botond, Dimény András (fotó), Feke György, Sindelyes Dóra, Vargosz (fotó). Az élőképes közvetítést Enyedi J. Gábor és munkatársai biztosították.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.