Pályázat a mosonmagyaróvári református templom felszentelésének 75. évfordulója alkalmából

2014. november 10., hétfő

A Mosonmagyaróvári Református Egyházközség Presbitériuma a mosonmagyaróvári református templom felszentelésének 75. évfordulója alkalmából pályázatot hirdet Mosonmagyaróvár és vidékének református egyháztörténete a reformáció korától napjainkig címmel.

Tartalmi követelmény

I. Huszár Gál fellépésétől 1674-ig (a lelkészlak eladásáig)
II. Az 1936. évi újjáalakulástól (beleértve az újjáalakuláshoz vezető utat) napjainkig
III. A környező gyülekezetek, szórványközpontok (kialakulásuk és sorsuk napjainkig)
Az áttekintő történeti feldolgozáson túl térjen ki a munka az iskoláztatásra, tartalmazza külön cím alatt a lelkipásztorok és más egyházi szolgák illetve a gyülekezet életében fontos szerepet játszó személyek névsorát.

Elbírálási kritériumok

Legfontosabb, hogy a források feldolgozása, az események értékelése, a református történelem-szemléletet tükrözze és tudományos igényességgel megírt munka legyen.

Beküldendő: 2015. június 01-ig, jeligével ellátva 2 nyomtatott és 1 digitális formátumban a Mosonmagyaróvári Református Egyházközség címére: 9200 Mosonmagyaróvár, Hunyadi u. 4. A beküldött anyag mellé, jeligével ellátott, lezárt borítékban mellékelni kell a szerző nevét, telefonos és internetes elérhetőségét.

Pályadíjak: I. díj 120.000 ,-Ft
II. díj: 80.000,-Ft
III. díj: 50.000,-Ft
De a zsűrinek jogában áll ettől a felosztástól eltérő díjazást is javasolni.

Eredményhirdetés: 2015. július 10.
Díjak átadása: 2015. július hónapban, az ünnepségen.

Pályázni korabeli dokumentumok kutatására épülő, eddig még meg nem jelent munkákkal lehet. A pályázók tudomásul veszik, hogy elkészült munkájuk beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy annak szerzői jogait a Mosonmagyaróvári Egyházközségre ruházzák, s kötelesek a teljes pályázati anyagot szerkeszthető formában is eljuttatni. A pályázat megírásához az Egyházközségtől átvett gyülekezettörténeti dokumentumokat az Egyházközség tudta és beleegyezése nélkül más célra nem használhatják fel.

Elkészítéshez felhasználásra ajánlott források:
Csizmadia Károly: A Mosonmagyaróvári Ref. Egyházközség története II. Templom és lelkészlakás építése /Kézirat/
Mosonmagyaróvári Református Egyházközség presbiteri jegyzőkönyvei
Botta István: Huszár Gál élete, művei és kora Akadémiai Kiadó, Budapest 1991.
A Dunántúli Ref. Egyházkerület prédikátorai és rektorai I. 1526-1760; Pápai Ref. Gyűjtemények Pápa 2009.
Horváth József: Samarjai Máté János (IN: Arrabona 40.2002., 431-464.
Moson évszázadai (Főszerk: Thullner István – Tuba László); Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és a Mosoni Polgári Kör; Mosonmagyaróvár, 2010.)
„A késői idők emlékezetében éljenek..." A Dunántúli Református Egyházkerület Lelkészi Önéletrajzai (1943.) ; Pápai Ref. Gyűjtemények Pápa 2013.
Pataky László: A győri református egyház története (Győri Ref. Egyházközség 1985.)

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.