Orléans tiszteletadása Kálvin előtt

2010. január 10., vasárnap

alt Egész éves programmal köszöntötte Kálvint Orléans városa. Miért is?

Kálvin 1528-ban, az év elején érkezett Orléansba, ahol 19 évesen kezdte meg jogi tanulmányait az egyetemen. Tanulmányainak fővárosa volt Orléans 1528-1533 között. A város úgy emlékezett vissza reá, mint egyetemistára, joghallgatóra, levelezőre, és olyan humanistára, aki itt kezdte meg nagy keresztútját a reformáció áttörésének segítéséért, sikerre vitele érdekében. Ettől kezdve a Loire folyó völgyét és partját a reformáció határozta meg. A Kálvin-évben került sor a Temple d’Orléans, az ottani református templombelső felújítására is. Az orléansi református lelkészkonferenciákon, egyetemi előadásokon megemlékeztek reformátorunk egykori és mai jelentőségéről az egyház szempontjából, a kálvini etikáról és annak mai alkalmazhatóságáról. Külön sorozatban szóltak az előadók a kettős predestináció tanáról, voltak, akik Kálvin és Luther teológiai, emberi összehasonlítására vállalkoztak. Külön előadás vizsgálta a genfi reformátornak a Biblia, a Lélek és az Írás tekintélyének összefüggéseiről alkotott nézeteit. Ugyancsak vizsgálódás és megbeszélés témája volt a kálvini „presbiter-zsinati” egyházszervezet elmélete és gyakorlata. Több hangversenyt is tartottak Kálvin tiszteletére. De volt tárlat is, mely felidézte Kálvin alakját a képzőművészet eszközeivel. Megvitatták az érdeklődők a hugenották és Kálvin kapcsolatát is. A párizsi reformátusok barokk-estet szenteltek emlékének. Háromnapos kollokvium dolgozta fel reformátorunk izgalmas és sokrétű hatalmas levelezését. Születésnapján ünnepi istentiszteletet tartottak, a Franciaországi Református Egyház elnökének, Marcel Manoëlnek a szolgálatával. Ekkor leplezték le Kálvin orléansi szobrát a Szent Péter téren. Ezzel párhuzamosan az egyetemen kétnapos konzultáció volt Kálvin franciaországi, európai és világméretű hatásáról a teológiában, a társadalmi és a gazdasági életben. (calvin09 – www-calvin09-org – 2010-01-08 – dr. békefy – www.reformatus.hu)

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.