Nyilatkozat

2015. szeptember 12., szombat

A Magyar Nemzet Online 2015. szeptember 11-én „Hiába várják pénzüket a tanárok" címmel megjelent írással összefüggésben a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöksége sajnálattal állapítja meg, hogy az írás szerzője figyelmen kívül hagyta az alábbi tényeket:

· A Magyarországi Református Egyház, mint bevett egyház mindösszesen két olyan köznevelési intézményt tart fenn, melyek nem szerveznek érettségi vizsgát. Egyházunk jogi személyiséggel rendelkező több, mint száz intézményfenntartója a fenntartói jogokat és kötelezettségeket önállóan gyakorolja.

· A Magyarországi Református Egyház az intézményfenntartók számára – az állami jogszabályi rendelkezéseken túlmenően – semmilyen szabályozást nem alkotott az érettségi díjazással kapcsolatban. Ez utóbbiról június 16-án egyértelmű tájékoztatást kapott Velkei Tamás újságíró.

· Az érettségi vizsgát szervező középiskolák már 2014 nyarától felhívták a figyelmet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet kollíziójából fakadó ellentmondásra, melynek feloldása – mivel csak jogszabályalkotással történhet – nem az intézmények és az intézményfenntartók kompetenciája.

· Velkei Tamás számára egyházunk Zsinati Oktatási Irodája jelezte, hogy minden panaszt kész kivizsgálni, amennyiben konkrét információkat kap. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a Magyar nemzet újságírója az időközben eltelt közel 3 hónap alatt egyetlen konkrét ügyben sem tett panaszt.

· A Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöksége 2015. augusztus 25-én felhívással fordult az intézményekhez, hogy a ki nem fizetett felügyeleti díjak kifizetéséről utólagosan gondoskodjanak, a vonatkozó jogszabályok ellentmondásossága ellenére az „erősebb” jogszabály mentén járjanak el mindaddig, amíg a jogszabályi környezet egyértelműen nem szabályoz. 

Budapest, 2015. szeptember 11.

A MRE Zsinatának elnöksége

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.