Nem csak a diákoknak, a tanároknak is példakép - Csorba Zoltánra emlékeznek a lévaysok

2010. január 14., csütörtök

alt105 éve született Dr. Csorba Zoltán, a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon egykori tanára. A gimnázium, a család, és az egykori tanítványok január 15-én, délután három órakor a Lévay dísztermében emlékünnepséget szerveznek, ezután megkoszorúzzák Csorba Zoltán emléktábláját, majd megnyitják az életéről és munkásságáról készült kiállítást.

Dr. Kováts Dániel és Dr. Kabdebó Lóránt irodalomtörténészek tartanak előadást, majd Csorba Zoltánra emlékeznek egykori diákjai: Papp László és Béky Károly.

 


Csorba Zoltán (1905–1976)

Csorba Zoltán 1905. január 16-án született Miskolcon. Édesapja vasúti tisztviselő volt, aki igyekezett elősegíteni tehetségesnek ítélt fia iskolázását. A református főgimnáziumba iratta be, ahol az ifjút tanulmányi eredményei kiemelték társai közül. Sorra nyerte az irodalmi pályázatokat, s titkára lett a Kazinczy Ferenc Önképzőkörnek. 1922-ben jeles eredménnyel érettségizett. A Trianont követő évek gazdasági-társadalmi problémái nem kedveztek az értelmiségi pályára készülőknek. Ifjú vallástanárának, későbbi tanártársának, Balázs Győzőnek a hatására és ajánlásával Csorba Zoltán a budapesti teológiára jelentkezett, s ott is kitűnt kiváló képességeivel. Ennek köszönhette, hogy másodéves korában már vallástanári feladattal bízták meg, s hogy az amerikai magyar reformátusok 1924-ben meghívták az Egyesült Államokba, ahol a lelkészi szolgálat mellett tanulmányai folytatására is időt szentelt: 1926-ban baccalaureatusi fokozatot szerzett, a pittsburghi teológiai szemináriumban pedig megkapta a „master of sacred theology” címet. Disszertációjában a fiatalok vallási életének lélektani szempontú vizsgálatával foglalkozott. Hazatérve 1927-ben itthon is befejezte tanulmányait, egy év múlva már egykori iskolájának tanára volt, s ezután is mindvégig kitartott szülővárosa mellett.
Iskolájának azonban nem hittanárként volt rá szüksége, ezért elősegítették bölcsészettudományi tanulmányait. Yolland Artúr professzor tanítványaként végezte el az angol tanári szakot a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen, ahol 1943 januárjában bölcsészdoktorrá avatták.

A Lévay József nevét viselő református gimnáziumot 1948-ban államosították, Mikszáth Kálmán Gimnázium lett a neve. Tanári kara egy ideig még együtt maradt, később azonban az iskolát Állami Földes Ferenc Gimnáziumként összeolvasztották a katolikus Fráter György Gimnáziummal. Csorba Zoltán is itt tanított tovább. Politikai szempontok miatt háttérbe szorították ugyan, de folytathatta irodalomtörténeti publikációs tevékenységét, gyakori előadója volt a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak, s szerepet kapott a miskolci irodalmi folyóiratok (a Kohó, a Borsodi Szemle, a Széphalom) megszervezésében. Egykori tanítványai előrehaladását mindvégig figyelemmel kísérte. Viszonylag korán, 71 éves korában, 1976. július 31-én Budapesten hunyt el. Az időközben újraindult miskolci Lévay József Református Gimnázium legkiválóbb tanáregyéniségei között tartja őt számon, az iskola folyosóján a hálás tanítványok emléktáblát helyeztek el tiszteletére.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.