Napjaink vértanúira emlékeztek

2015. március 29., vasárnap

A huszadik század keresztény mártírjaira emlékeztek, és a hitükért ma is üldözöttekért könyörögtek március 27-én este Budapesten, a magyarországi egyházak vezetőinek szolgálatával.

„Mi nem a kard, hanem a kereszt emberei vagyunk, hordozzuk imában azokat, akik életüket adták az evangéliumért" – kérte az ökumenikus imaóra kezdetén Szőke Péter, Sant' Egidio közösség magyarországi vezetője. A belvárosi Szent Mihály-templomban tartott könyörgést kezdeményező katolikus mozgalom a világ számos országában van jelen, az elmúlt években több tagjukat is megölték, mert keresztények voltak vagy mert felszólaltak az embertelenség ellen.

„Érthetetlen, pusztító gyűlölet zúdul azokra, akik Krisztushoz tartoznak, s mintha nem történne semmi" – az imaórát vezető Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a földbe vetett búzaszem példázatát (Jn 12,20-33) kibontva világított rá a vértanúság és a hit terjedésének összefüggésére. „Antióchiai Szent Ignáccal szólva Isten gabonái vagyunk. Az ő országa itt működik a társadalomban, érezni lehet szeretetét, de még együtt él a búza és a konkoly. Adja meg nekünk Isten azt a kegyelmet, hogy a feltámadásban reménykedve az ő akaratát tudjuk követni életünkben és halálunkban egyaránt." Igemagyarázata végén arra kérte a híveket: imádkozzanak azért, hogy Isten adjon erőt a szenvedőknek és a megalázottaknak, s hogy hit, reménység és megbocsátás forrása legyen számukra.

Az imaóra liturgiájában közreműködött – többek között – Bogárdi Szabó István református püspök, a Magyarországri Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, Pantelic Lukian budai szerb-ortodox püspök, Lackner Pál, a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsának referense, Voiszlav Gality szerb ortodox püspöki helynök, Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára, Abuna Youssef Khalil egyiptomi kopt ortodox esperes, Pataky Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház lelkész elnöke, Csernák István, a Magyarországi Metodista Egyház szuperintendense, Mészáros Kornél, a Magyarországi Baptista Egyház főtitkára, Gánicz László görögkatolikus segédparókus és különböző lelkiségi mozgalmak képviselői.

Vezetésükkel a hívek megemlékeztek a száz évvel ezelőtti örmény népirtásról, az európai diktatúrák áldozatairól, boldog Salkaházi Sára, Apor Vilmos püspök, Meszlényi Zoltán, Sándor István szerzetes, a protestáns Jane Haining és társaik bátor kiállásáról az emberségesség mellett. Gyertyát gyújtottak a muzulmán terroristák Közel-Keleti és afrikai keresztény áldozataira, az Ázsiában és Óceániában meggyilkolt katolikus és protestáns pásztorokra, misszionáriusokra, tanítókra, a latin-amerikai kábítószerkereskedőknek és bandáknak áldozatul esett papokra emlékezve.

A Szent Egyed közösség által szervezett imaórákon húsvéthoz közeledve világszerte különböző felekezetű keresztények imádkoztak együtt a hitükért üldözöttekért, a fogságba esettek szabadításáért, a menekültekért, bevándorlókért, az etnikai és vallási gyűlölködés megszűnéséért, s a békéért. Virágvasárnapra az Egyházak Világtanácsa is imádságra hívta tagegyházainak tagjait azokért, akik a közel-keleti háborúkban érintettek, különösen Irakban, Szíriában, Líbiában és Egyiptomban.

reformatus.hu

Istent keresem

2Móz 6,1–13

„…visszaemlékezem szövetségemre” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink