Missziói lelkésztovábbképzés

2015. március 18., szerda

Missziói Lelkésztovábbképzésre várják a jelentkezőket.

A közösségfejlesztés a helyi közösségek erőforrásainak mozgósításával a közösség „képessé tételére" törekszik. Mit jelent ez a gyülekezet számára?

A keresztyén közösségfejlesztés lehetőségeit mutatja be Berekfürdőn Martin Johnstone, skót református lelkész, akinek a vezetésével a Skót Egyház Közgyűlése 2009-ben elfogadta az ország legszegényebb régióiban folyó egyházi szolgálat prioritássá tételét. A közösségek hatékonyabb elérése érdekében új egyházi modellek kidolgozását és lehetővé tételét tűzték ki célul.

Ennek része az egyházi épületek misszió szempontból történő átalakítása, multifunkcionális módon használhatóvá tétele, a szervezeti struktúra nyitottabbá tétele, a perifériára szorult csoportok bevonása a folyamatokba, a helyi fiatal vezetők képzése, az istentiszteletek átgondolása és átalakítása oly módon, hogy a kevéssé vallásos, a társadalom perifériáján élő lakosság számára is üzenetet hordozzon, és az ő erőforrásaik mozgósítása saját helyzetük javítása érdekében mind a tágabb közösség, mind az egyház életében.

A lelkésztovábbképzésen bemutatásra kerülnek magyarországi jó gyakorlatok is. A helyi példákat Kálmán Csaba, Meleg Attila, Tóth István és Tóth Viktória lelkipásztorok mutatják be a következő településekre nézve: Büssü, Bódvaszilas és Abaújvár. Illetve Dani Eszter, MRE Missziói Iroda vezetője, mutatja be a Magyarországon és határon túl elterjedt modelleket, gyakorlatokat és a bennük rejlő lehetőségeket.

Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza
Időpont: 2015. április 21-23.
Csoportlétszám: 25 fő
Tanóra: 15 – kredit: 15
Regisztrációs díj: 5.000 forint
Jelentkezés: misszioi.iroda@reformatus.hu
Jelentkezési határidő: 2015. április 03.
Jelentkezési lap a letöltések között. 

Biográfia:
Martin Johnstone a Church of Scotland, a Skót (Presbiteriánus) Egyház lelkésze. Jelenleg a Skót Egyház „Egyház és Társadalom Tanácsának" titkára. A Tanács koordinálja az egyház társadalmi és politikai szerepvállalását. Korábban az Egyház Kiemelt Területeinek bizottságában töltött be titkári pozíciót, ahol az egyház munkájának támogatását irányította Skócia 70 legszegényebb közösségében. Diplomáit az edinburghi, aberdeeni és glasgowi egyetemeken szerezte. Rendszeresen ad elő és publikál. Mély meggyőződése, hogy az egyház missziójának lényegéhez tartozik a legszegényebbek felé való elkötelezettség.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.