Megújul a Második Helvét Hitvallás

2016. május 12., csütörtök

A reformátusok számára nemcsak a Reformáció ötszázadik évforduló bír komoly jelentőséggel a következő évben, hanem a debreceni zsinat által 1567-ben elfogadott Második Helvét Hitvallás négyszázötvenedik évfordulója is. A jubileumra már készül annak új, mai nyelvezetű fordítása, erről számolt be Bogárdi Szabó István püspök a Zsinat május 11-i ülésén.

A Generális Konvent elnöksége és a Zsinat elnökségi tanácsa még 2013-ban tárgyalta és támogatta a Második Helvét Hitvallás korszerűbb fordításának megjelentetését. A Heidelbergi Káté új fordításának elfogadásával együtt ugyanis „A Magyarországi Református Egyház hitvallási iratai" című kiadványából is új, átdolgozott kiadást tervez készíteni a Kálvin Kiadó.

Mindkét testület támogatta a Második Helvét Hitvallás korszerűbb fordításának megjelentetését. A korábbi fordítások megvizsgálása után a Generális Konvent elnöksége a szöveg átdolgozása helyett végül új fordítás elkészítése mellett foglalt állást, amelyet Buzogány Dezső készített el és Bogárdi Szabó István püspök lektorált.

Jelenleg egy Kárpát-medencei egyházkerületi delegáltakból álló bizottság dolgozik a szöveg véglegesítésén, megvitatva a fordítással kapcsolatos még eldöntendő stilisztikai és teológiai kérdéseket. A Generális Konvent áprilisban, Nagyváradon megtartott elnökségi ülésén elhangzott bizottsági értékelés szerint egységes, jól olvasható fordítás született, amelyen keveset kellett javítani.

Július 4–6. között a felvidéki Kassa ad otthont a Generális Konvent 2016. évi közgyűlésének. A szöveg végső korrektúrája után ez a tanácskozás várhatóan elfogadásra ajánlja majd a részegyházak illetékes testületeinek a Második Helvét Hitvallás új fordítását, támogatva, hogy a fordítás a Magyar Református Egyház egységesen használt szövegű hitvallása legyen.

Mint ahogy Bogárdi Szabó István zsinati lelkészi elnök beszámolójában elhangzott, a Magyarországi Református Egyház az idei novemberi zsinaton szeretné elfogadni a megújult szöveget, s ha a többi részegyház is így tesz, a hitvallás a 2017. június 24-25-i, debreceni emlékzsinaton kerülhet a Magyar Református Egyház elé.

1566. március 1-jén fogadták el a svájci kantonális egyházak Bullinger Henrik által írt hitvallást. A II. Helvét Hitvallást a németalföldi és angolszász protestánsok mellett a magyar reformátusok is sajátjuknak ismerték el az 1567-es debreceni zsinaton. Részletek >>

Összeállította: Telepóczki Márta, fotó: Vargosz

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.