Megjelent a Magyar Református Nevelés legújabb száma

2012. április 17., kedd

A lap 2012. évi 1. számának tematikus összeállítása ‒ Iskola és gazda(g)ság ‒ feltérképezi azokat a területeket, amelyek kapcsolódási pontok lehetnek az iskola és a pénz világa között.

 

A tudatos fogyasztói magatartásra nevelést kisgyermekkortól el lehet kezdeni, bár, ha a szülők maguk sem tanultak meg jól bánni a pénzzel, nehezen várható el tőlük, hogy helyes magatartásformákat közvetítsenek gyermekeik felé. Ebben az esetben a pénzügyi-gazdasági nevelés feladatait az iskolának kell átvennie, és a tantervbe épített gazdálkodási modul(ok) segítségével terelgetni a diákokat a jó sáfárság rögös útján.

A Magyar Református Nevelés 2012. évi 1. számának tematikus összeállítása ‒ Iskola és gazda(g)ság ‒ feltérképezi azokat a területeket, amelyek kapcsolódási pontok lehetnek az iskola és a pénz világa között. Dr. Nagy István a sáfárság biblikus hátterét felvázoló lelki útravalóját követően Dr. Szászi Andrea mutatja be röviden A világunk Istené. Időszerű hitvallás című kátét és a hozzá tartozó kommentárt, amelyben fontos helyet kap a pénz szeretete és használata című tanítás is. A tematikus blokk következő hat írása párokba rendezve egy-egy kiemelt pénzügyi kérdést jár körbe.

A lap megpróbál eltérő álláspontokat megjeleníteni, ugyanakkor a szerkesztők arra is törekedtek, hogy azok egymást kiegészítve, teljesebb képet adva mutassák be az adott jelenség hátterét. Így született két írás a gazdasági nevelés módszereiről (Sohajda Levente göncruszkai lelkipásztor a helyi iskola példáján keresztül mutatja be az összefogás erejét, Dreszler Viktória pedig POP program lehetőségeiről ír), a diákhitel előnyeiről és hátulütőiről (Bednárik András az előbbiről, Kapocs Attila és Horváth István az utóbbiról mondja el véleményét), valamint a munka és hivatás gyakorlatáról és elméletéről (Suhajda Leventével a diákmunkások mindennapjairól mondja el a véleményét, Balikó Zoltán pedig a hivatásfogalom alakulását mutatja be teológiai szerzők munkásságának tükrében).

A gyermek és a halál

A lapszám második felében olyan háttértanulmányok olvashatóak, amelyek reménység szerint hozzájárulnak egy-egy kevésbé ismert, ugyanakkor fontosnak tartott téma mélyebb megismeréséhez. A gyermek halálhoz kapcsolódó viszonya, a gyász megélése sokszor tabuként kezelt téma. Szabóné László Lilla számos olyan vetületét mutatja be a halálról való gondolkodásának, amely közelebb viheti a pedagógust a gyermek lelkében zajló gyászfolyamat megismeréséhez. Brockhauser Ildikó tanulmányában a vallásgyakorlás lelki egészség-megőrző szerepéről ír. Nemzetközi kutatások eredményeit is felhasználva kiemeli azokat a pozitív hatásokat, amelyek hozzájárulnak a vallásos közegben felnövő gyermek egészséges személyiségfejlődéséhez. Csepregi Erzsébet a napjainkban egyre többet hangoztatott közösségi szolgálat jelentőségére hívja fel a figyelmet ráirányítva tekintetünket azokra a feladatokra, amelyeket érdemes fontolóra venni egy ilyen szolgálat szervezése, elindítása során.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.