Megjelenés előtt a református egységről szóló könyv

2010. január 27., szerda

altA Református Világszövetség, előre tekintve a júniusban Grand Rapidsben/USA bekövetkező egységesülésre, az új református világközösség megalakulására, könyvet adott ki a református egységről.

A könyv címe: Igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével, az efézusi levél 4,3-ból való. Ez az egyesülő református főzsinat témája is. Mint ismeretes, ekkor fog egyesülni a két eddig különálló református világszervezet, a Református Egyházak Világszövetsége és a Református Ökumenikus Tanács. Az új református világszerveződés pontos neve pedig ez lesz: Református Egyházak Világközössége. Hat bibliai tanulmány olvasható a könyvben. Douwe Visser szerkesztő lelkipásztor arról adott tájékoztatást, hogy az RVSZ Teológiai és Ökumenikus Bizottságának a kiadásában jelenik meg a könyvecske, amely az egységesülés, a közösségalakítás bibliai-teológiai alapjait mutatja be. A megjelent bibliatanulmányokat majd a világközösséget létre hívó világgyűlés reggelein dolgozzák fel a résztvevők áhítataik során. A holland református teológus azt ajánlja, hogy a gyülekezetek is dolgozzák fel a könyvben található témákat, s így kísérjék lelkileg, bibliailag és imádságban az egységesítő református világtalálkozót. A könyv illusztrációit református gyerekek készítették Genfben, Skóciában. Február 19-től a könyvecskét PDF formátumban is olvashatják az érdeklődők a Református Világszövetség honlapján: www.reformedchurches.org  A nyomtatott példányokat a  most még két református világszervezet gyülekezetei között március harmadik hetében kezdik szétosztani. (warc.jalb.ch – 2010-01-28 – dr. békefy – www.reformatus.hu)

Istent keresem

1Móz 30,1–24

„És elnevezte Józsefnek, mert ezt mondta: Adjon nekem az Úr még másik fiút is!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink