Megismerés és értő feldolgozás

2013. március 20., szerda

A Zsinat által elhatározott feladat megvalósításának projekttervét vitatta meg idei második ülésén a református egyházszociológiai kutatásokat összefogó bizottság.

Megtartotta idei második tanácskozását az egyházszociológiai kutatásokat összefogó, koordináló bizottság március 19-én a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Rektori Hivatalában. Az ülés helyszíne összefüggésben van azzal, hogy a Zsinat által elfogadott határozat szerint az egyházi kutatás szervezeti és adminisztrációs hátterét a Károli-egyetem újonnan létrehozott szociológiai tanszéke biztosítja. Az elhatározott munka összefogására és koordinálására az egyetem új munkatársat állított be, Duráczky Bálint személyében.

Az ülésen a bizottság jelenlévő tagjai, valamint a KRE képviseletében megjelentek áttekintették az előző ülésen elhatározott feladatok elvégzésének az állását és ennek részeként megvitatták a Zsinat által elhatározott feladat megvalósításának projekttervét. Az ülésen ismét elhangzott, hogy az egyházszociológiai adatok feldolgozása és a tervezett kutatás elsősorban az Egyházi Jövőkép Bizottság (EJB) munkáját hivatott segíteni azzal, hogy a rendelkezésre álló információk és a tervezett kutatások alapján leírja az egyház és a körülvevő társadalmi közeg helyzetét.

A megvitatott projektterv felvázolja az egyházban már rendelkezésre álló adatok, felmérések összegyűjtését, feldolgozását és értékelését. Erre elsősorban azért van szükség, mert már most gazdag információ áll rendelkezésünkre, amelyek azonban nincsenek megfelelően feldolgozva. A bizottság és a majdani kutatás a lehető legkevesebb terhet és feladatot kíván a lelkipásztorokra és a gyülekezetekre róni, ezért fontos a meglévő információk értő feldolgozása.

Az elhatározott kutatás másik meghatározó eleme a 2011. évi népszámlálás adatainak feldolgozása. Tekintettel arra, hogy a KSH tájékoztatása szerint március 28-án várható a népszámlálási adatok első részletes közlése, április elején megindulhat azok egyházi feldolgozása. Ezen munka keretében, az elfogadott projektterv szerint, sor kerül majd a 2001-es népszámlálási adatokkal való összevetésre is. A projektterv tartalmazza az 1949-es és 1910-es népszámlálások adatainak feldolgozását és friss adatokkal való összevetését is. A projektterv harmadik fő eleme egy saját kérdőíves kutatás megtervezése és kivitelezése, várhatóan 2014 nyarán.

A bizottság a projektterv megtárgyalása és a munka következő lépéseinek meghatározása mellett meghívta ülésére azon egyházi szakembereket, akik különböző területeken végeztek, vagy végeznek szociológiai kutatásokat. Az ülésen Nagy Károly Zsolt és Hámori Ádám kutatók osztották meg a jelenlévőkkel kutatási tapasztalataikat és javaslataikat. A testület a következő ülését április végén tartja.

Reformatus.hu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.