Lezajlott a református cigány szakkollégium első felvételije

2011. augusztus 24., szerda

Tízen jelentkeztek a debreceni intézmény első évfolyamába, de a szakkollégium pótfelvételin még újabb diákokat vár.

Augusztus 22-23. megtartotta első felvételijét az Magyarországi Református Egyház Zsinata által alapított Wáli István Szakkollégium (WISZ) Debrecenben.

Tízen vettek részt a felvételin, a jelentkezők debreceni felsőoktatási intézmények hallgatói közül kerültek ki. Arra nem volt kikötés, hogy milyen szakon, hányadik évfolyamon kell tanulniuk a diákoknak, de a szakkollégium kizárólag cigány vagy részben cigány hallgatókat vesz fel. Az intézmény természetesen nyitott, a programjaikra várják a nem cigányokat is, a szakkollégiumi elhelyezést és a kiemelt támogatást csak cigány diákok vehetik igénybe.

Így a jelentkező között volt fizikus, műszaki menedzser, teológus, szociálpedagógus, szociális munkás, valamint zeneművészetis hallgató is.

A felvételi három részből állt: először irányított beszélgetésen vettek részt egy-egy mentorral a diákok, ezen megfogalmazhatták motivációikat és céljaikat. Ezután intelligencia és személyiség tesztet töltenek ki, végül a felvételi bizottság tagjai beszélgettek velük.

A felvételizők nagyon jó benyomást tettek a bizottság tagjaira. A testület a következőképpen állt össze: Uhrin Anikó, a WISZ igazgatója, Forgács István tanácsadó, Dr. Kodácsy Tamás, KRE egyetemi lelkész, az igazgatótanács tagja, Dr. Kósa Karolina, a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, a szakkollégium igazgatótanácsának tagja, Landauer Attila, az MRE Zsinati Hivatala országos cigánymissziós referense, valamint Tóth József intézményi lelkész.

A felvételi eredményét egyelőre nem tették közre, mert a szakkollégium pótfelvételit is meghirdet. Mivel még vannak szabad helyek, ezért szeptember elejéig várják az újabb jelentkezéseket, amit ezúttal is a WISZ honlapján lehet megtenni.

A debreceni Maróthi György Kollégium egyik szintjén helyet kapó Wáli István Szakkollégium az idén létrehozott Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat tagja. A WISZ célja, hogy támogassa, összefogja a debreceni felsőoktatási intézményekben tanuló cigány, illetve részben cigány hallgatókat.

„Szakkollégiumunk személyiségformáló képzést is kínál. Három modul (közismereti, kulturális és spirituális) kötelező és választható tanegységeit végezhetik el a diákok, abban bízom, hogy ezek felkeltik az érdeklődésüket. Emellett ösztöndíjat, szociális támogatást, mentorálást biztosítunk számukra – mondta az intézmény céljairól Uhrin Anikó igazgató. – Nálunk a hallgatók keresztyén közegbe kerülnek, velük együtt szeretnénk építeni ezt a közösséget. Remélem, társakra találunk bennük, kollégiumi éveik alatt a bennük lévő szociális érzékenység kiteljesedik, és olyan keresztyén értelmiségiként hagyják el az egyetemet, akik szakmájukban és magánéletükben is példát mutatnak.”

Csepregi Botond

Istent keresem

1Móz 30,1–24

„És elnevezte Józsefnek, mert ezt mondta: Adjon nekem az Úr még másik fiút is!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink