Legyen hű és igaz sáfára az Eklézsiának

2010. április 20., kedd

altNegyven lelkész áldása kíséretében iktatták be Varga Nándort a Kecskemét Nyugati Egyházrész lelkipásztorának április 17-én, igét Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke hirdetett.

A Mt 5,13–16. alapján elmondott prédikációjában kiemelte, nem a gyülekezet nagysága, hanem a benne élők, szolgálók minősége a fontos; épp úgy, ahogy a sóból sem a mennyiség, hanem a minőség számít. A keresztyéneknek a világban kell szolgálniuk, és nem kivonulniuk onnan. A püspök példaként említette, hogy ő maga is tökéletes keresztyén tudna lenni egy lakatlan szigeten, „de itt kell kvalitásnak lennünk.”

A lelkipásztor feladata, hogy ügyeljen, semmi el ne vesszen a törvényből. „A kvalitás értéke, hogy nem köt kompromisszumot” – mondta a dunamelléki püspök. Jézus Krisztus sem kötött kompromisszumot, hiszen azt mondta, nem azért jött, hogy eltörölje, hanem hogy betöltse a törvényt. „A beiktatott lelkipásztor sem köthet kompromisszumot, sem a gyülekezettel, sem a néppel, sem a presbitériummal, sem a családjával, sőt, önmagával sem” – hangsúlyozta Bogárdi Szabó István. Hozzátette: fontos, hogy a gyülekezet és a lelkipásztor is imádkozzon ezért, hiszen Jézus is mindig így indult.

Bogárdi Szabó István az igehirdetés után azért fohászkodott, hogy Isten áldja meg a gyülekezetet és a lelkipásztort, hogy valóban lehessenek só, világosság és hegyen épült város. „Szüksége van erre ennek a városnak, ennek az országnak” – mondta.

A prédikáció után iktatta be Varga Nándort a Bács-Kiskunsági Egyházmegye esperese, Hegedűs Béla. Ennek jeleként átadta a templom kulcsát és az egyházközség pecsétjét, valamint a jelenlévő lelkipásztorok aláírásával jegyzett Bibliát. „Arra kérem Nagytiszteletű Urat, szolgáljon Isten Igéjével és a sákramentumokkal Isten népének e helyen, és legyen hű és igaz sáfára az Eklézsiának és a mi Urunknak” – mondta Hegedűs Béla esperes Varga Nándorhoz fordulva.

Ezt követően Varga Nándort megáldotta esperese, majd a jelenlévő mintegy negyven lelkésztársa is. Ezután köszöntések következtek. Szenes Márton, az egyházközség presbitériumának főgondnoka Varga Nándort „igazán tiszta szívűnek” nevezte, valamint kiemelte, hogy békességet teremt maga körül – ezért esett rá egybehangzóan a választásuk. A beiktatott lelkészt egy új palásttal ajándékozták meg, és azt kívánták, amikor viseli, „a gyülekezet szerető ölelését érezze magán.”

A városvezetés részéről az újonnan beiktatott lelkipásztort Sárközy István, Kecskemét alpolgármestere köszöntötte. „Kecskemét ma nem lenne az ami, ha itt a keresztény történelmi felekezetek nem munkálkodtak volna” – szögezte le az alpolgármester. Sárközy István a gyülekezet vezetéséhez erőt és kitartást kívánt Varga Nándornak, valamint biztosította arról, hogy a város mindenkori vezetésére mindig számíthat a református egyházközség.

A beiktatott lelkészt a történelmi egyházak kecskeméti képviselői, így a római katolikusok, az evangélikusok, a görög katolikusok és az izraeliták is köszöntötték. Köszöntőt mondott még többek között a magyarbikali testvérgyülekezet lelkésze, a Sárospataki Teológia küldöttsége, és még sokan mások.

A köszöntő szavak után Varga Nándor megköszönte a bizalmat, a jövőre nézve kiemelte, fontosnak tartja a párbeszédet és a nyíltszívűséget. A lelkipásztor három Bibliát is kapott ajándékba, erre utalva azt mondta: „Soha nem elég az Úr szava, vezetése.”

Az ünnepi istentiszteleten közreműködött a Kecskeméti Vég Mihály énekkar, Mikes Tibor vezetésével. Az istentisztelet perselypénzét az magyarbikali testvérgyülekezet templomának felújítására ajánlották fel.

Hegedűs Márk

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.