Kuba: a matanzasi teológia a növekvő protestáns egyházakért

2010. március 31., szerda

altFidel Castro kubai elnök a Szovjetunió, a szigetország legfőbb patrónusának az összeomlása után 1990 áprilisában találkozott 70 egyházi vezetővel, köztük a Kubai Presbiteriánus/Református Egyház tisztségviselőivel. Közölte velük az Alkotmányban tervezett változtatást: az államot többé nem ateista, hanem „szekuláris”, azaz világi államnak nevezik. Ez új lehetőségeket nyitott meg az egyházak előtt is.

A támogatás hatékonyabbá tétele érdekében március közepén 15 fős amerikai presbiteriánus/református lelkészi és presbiteri csoport látogatta meg a matanzasi protestáns teológiai szemináriumot. A küldöttséget Jose Luis Casal, az amerikai Sun Zsinat – ez a déli államok presbiteriánusait fogja össze – lelkésze vezette. Tíz napon át tanulmányozták a szigetországi keresztyének, első renden a protestánsok egyházi életét, misszióját, teológiai képzését, hiszen a növekvő református egyház növekvő szolgálati területei egyre több szakembert, illetve jól képzett lelkészt igényelnek. A szeminárium elnöke, Reinerio Arce-Valentin és munkatársai mutatták be egyházuk életét a delegációnak. „Missziói helyzetben vagyunk, s az a felelősségünk, hogy erre készítsük föl hallgatóinkat” – mondta a szeminárium elnöke. Igazából 32 szervezett protestáns felekezeti közösség és testvéri társulás számára oktatnak-nevelnek lelkészeket, lelki vezetőket Matanzasban. De kiképeznek házi gyülekezetek vezetésére, szervezésére is alkalmas munkaerőt. Az ottani presbiteriánus egyházat Evaristo Callao lelkész alapította 1890-ben, jelenleg mindösszesen 23 lelkészük van, s igen nagy az igény további szolgálattevőkre. A matanzasi teológiát 1946-ban reformátusok és metodisták közösen alapították, ez az egyik legnagyobb a 13 teológiai szeminárium között. Matanzasban jelenleg 300 hallgatót képeznek az öt különféle képzési programban. A hároméves teljes idejű képzésben csak 26 hallgató vesz részt. A legnépszerűbb és legnagyobb létszámmal futó program lényege, hogy a hallgatók öt év alatt végzik el tanulmányaikat, évente négyszer egyhetes képzésen vesznek részt a szemináriumban. Ennek a programnak a neve: „Bibliai és teológiai tréning gyülekezetvezetőknek”. 12 kurzust futtatnak ebben a tréningben, főként bibliai és teológiai témákban. Külön programban képezik a vasárnapi iskolai vezetőket – mondja a szeminárium vezetője. Kubában az a tapasztalatuk, hogy a gyülekezetekbe egyre több gyermek és fiatal jár, s nincs elég egyházi munkásuk. Bár 150 lelki tanítót képeztek ki, de az igényekhez képest még ez is kevés. A szeminárium önellátó mezőgazdasági területtel is rendelkezik, ahol megtermelik a konyhára valókat. A kormányzat a szemináriumi konyhakertet modellként támogatja és az önfenntartó mezőgazdálkodás szép példájaként állítja más közösségek elé. A szemináriumot munkatársakkal, szellemileg és anyagilag első renden az Amerikai Presbiteriánus Egyház támogatja, mellette azonban több európai református egyház is rendszeres segítséget nyújt Matanzasnak. (pcusa.org – 2010-03-31 – dr. békefy – www.reformatus.hu)

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.