„Könyörületesség – na és?”

2014. március 23., vasárnap

E provokatív mottó jegyében nyitotta meg a Kurhessen-Waldeck-i Tartományi Egyház a „Reménység Kelet-Európáért" (Hoffnung für Osteuropa) című segélyakció programját egy németországi szakmai fórumon. A március 8-i marburgi nyitó előadást Fazakas Sándor szociáletikus, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára tartotta „Mert a szegény nem fogy el a földről (5Móz 15,11). Egyház és állam szociális felelőssége Európában" címmel.

Fazakas Sándor az állam és az egyház szociális felelősségéről beszélt, tekintettel az Európai Unió államaiban legutóbb kialakult helyzetre, a szegénység, az új típusú migráció, és a rendszerváltások után kialakult társadalmi igazságtalanságok kapcsán. A magyar és részben kelet-közép európai társadalmi átalakulásokról, a magyar diakónia történeti hagyományairól és az egyházi szociális munka rendszerváltás utáni lehetőségeiről, továbbá az egyház és állam kapcsolatrendszeréről, annak lehetőségeiről és veszélyeiről szólt. Hangsúlyozta: a szociális munkában az egyházaknak egyházként kell részt vállalni: keleten és nyugaton egyaránt kihívás, hogy a professzionálisan szervezett diakóniának meg kell őriznie gyülekezeti-egyházi kötődését, keresztyén profilját. De ezen túlmenően az egyháznak és a teológiának meg kell teremteni a feltételeket, a kommunikációs és oktatási-felnőttképzési lehetőségeket arra, hogy az egyháztagok tudatosítsák szociális és közéleti felelősségüket, s képesek legyenek kompetens módon képviselni azoknak ügyét, akik ezt magukért nem tehetik meg. Az előadás után pódiumbeszélgetés keretében mélyítették el a témát, német, lengyel, észt és olasz referensek részvételével. A szakmai fórum vasárnap délelőtt istentisztelettel zárult a marburgi Marien-Kirche-ben, Dr. Martin Hein püspök szolgálatával, aki a Krim-félszigeten kialakult krízishelyzetre is utalt prédikációjában.

A hesseni tartományi egyház karitatív akcióprogramja minden évben kiemelt szociális projekteket támogat, kizárólag gyülekezeti tagok adományaiból, a poszt-szocialista országok egyikében. A most kezdődő, huszonegyedik akció a bulgáriai utcagyerekek mentését és nevelői hálózatba való elhelyezését támogatja. Az elmúlt évben Észtországban, Romániában és Ukrajnában támogatott hasonló programokat, mintegy harmincezer euró összegben.

Forrás: ttre.huwww.ekkw.de

Istent keresem

1Móz 24,28–67

„Az Úrtól indult el ez a dolog… Legyen urad fiának a felesége, ahogyan elvégezte az Úr” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink