Konrad Raiser Puszanban

2013. november 04., hétfő

Az Egyházak Világtanácsa 10. nagygyűlésén a szervezet korábbi főtitkárai is aktívan részt vesznek. Konrad Raiser, az ökumenikus mozgalom nagy veteránja Vallás, hatalom és politika címmel megjelent új könyvét is bemutatta, amelyben a vallások lehetséges új szerepéről és a hatalommal való viszonyukról ír.

A neves német teológus a népes hallgatóság előtt tartott könyvbemutatón kiemelte, hogy a vallás és politika kapcsolata problematikussá, sőt konfliktusossá vált az utóbbi időben – mind helyi szinten mind globálisan. Könyvének főtémáiról beszélve a vallás nyilvánosságban és politikában betöltött szerepének jelentős változásáról szólt, külön kiemelve az iszlám és a politika kapcsolatát. Két jelenséggel szembesült Raiser, ami könyve megírására késztette. Egyrészt a vallási érdekek mentén kibontakozó hatalom határozza meg napjainkat, azaz visszaélés a vallással, másrészt pedig az a tény, hogy a vallás kiszorul a politikai élet valóságából, „eliminálják" a közéletben.

„Az állam és egyház szétválasztásának széles körben elfogadott elve, valamint az az erősödő meggyőződés, hogy a vallásnak semmi keresni valója sincs a politikában, arra késztetett, hogy új megközelítésben tárgyaljam a vallás és politika viszonyát." – mondta Raiser, aki a vallásnak a közösségi identitás formálásban betöltött szerepét hangsúlyozza. „A vallást és kultúrát a világ legtöbb helyén nem lehet elválasztani a nyilvános élettől – a vallás a kultúra elengedhetetlen része" – érvelt a 2004 óta nyugdíjasként Berlinben élő professzor.

Konrad Raiser és Samuel Kobia korábbi főtitkárok is részt vesznek az EVT nagygyűlésén

Éppen ezért a vallásközi párbeszédet Raiser a 21. századi ökumené egyik központi kihívásának tartja, amiben az Egyházak Világtanácsának vezető szerepet kell vállalnia és folytatnia kell a megkezdett programot, amelynek kiemelkedő dokumentuma a Keresztyén tanúság a sokvallású világban címet viseli.

Az EVT a római katolikus egyház felekezetközi párbeszédért felelős szentszéki bizottságával és az Evangelikál Világszövetséggel együtt fogalmazta meg a 2011-ben megjelent kiadványt, ötéves egyeztetés eredményeként, amelyben útmutatást és alapvetést fogalmaznak meg a keresztyén tanúságtétel tekintetében az egyéb vallásokkal való kapcsolatra nézve. A misszió az egyház „leglényege", fogalmaz az útmutatás, és Isten igéjét hirdetni illetve arról tanúságot tenni a világban minden keresztyén elsőrendű küldetése. Ugyanakkor ebben az evangéliumi alapelvekkel egyezően az emberek iránti teljes tiszteletnek és szeretetnek kell megnyilvánulnia.

Az iszlámmal kapcsolatban a budapesti hittudományi kar díszdoktora a keresztyének feladatát abban látja, hogy „kísérjék, támogassák és ösztönözzék a muzulmán világon belüli párbeszédet, ahelyett, hogy a fundamentalizmus címkéjével stigmatizálnák azt".

Szöveg és kép: Külügyi Iroda
(A fotón Konrad Raiser és Samuel Kobia korábbi főtitkárok)

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.